WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічна професіографія - Реферат

Психологічна професіографія - Реферат

отримання часткових або односторонніх відомостей про працю. Це метод аналізу критичних ситуацій, мета якого - за допомогою різних способів виявити і на підставі відповідних критеріїв оцінити основні моменти, події і обставини, які можуть сприяти успішному подоланню критичної ситуації (наприклад, якщо вони були причиною її виникнення). Цей метод заснований на зборі даних про поведінку людей у певних складних обставинах. З його допомогою прагнуть осягнути навмисні вчинки, що мають вирішальне значення для успішного подолання незвичайних ситуацій - виробничих (стресових) або соціальних (фрустрація).
Психологічний аналіз результатів праці, наступний спеціальний метод, суть якого полягає в проведенні кількісного і якісного аналізу продуктивності праці і виробництва продукції, з урахуванням розгляду спектра здібностей виконавців, що виявляються в процесі праці. Особлива увага приділяється тому, які етапи процесу і операції зумовили ті чи інші кінцеві результати і які функціональні особливості психіки працівників вплинули на це.
До професіографічного методу належить диференціальна психологічна діагностика перспективних і неперспективних працівників. Цей метод включено в експериментальні методи професіографії. Він дає змогу встановити специфічні вимоги певного виду роботи, до можливостей і здібностей людини, визначити, які з них зумовлюють належне виконання тієї чи іншої роботи. За наявності і методів, і способів, психологічна діагностика має в своєму розпорядженні дуже обмежені засоби і прийоми. Це тести, запитальники, реакція на виконання певних дій. Для ниххарактерна висока реліабільність і валідність. Особлива проблема у встановленні критеріїв ступеня успішності або неуспішності в роботі. Тому психодіагностику можна розглядати лише як допоміжний метод професіографії.
Організація систематичної професіографії на підприємстві і використання професіограм у психологічній і виробничій практиці
Етапи і фази психологічної професіографії
Отже, професіографування на підприємстві слід проводити поетапно: 1. Підготовчий етап. Він складається з двох взаємозв'язаних фаз:
а) основний облік і каталогізація всіх робіт. Враховують найважливіші види праці, визначають їх організаційно-адміністративні характеристики, організацію робочого місця, назву, та рифікацію роботи, опис, змісту роботи, її варіанти, необхідну кваліфікацію, оплату за тарифом, виробничі умови тощо.
б) Визначення категорії спеціальностей, професій і посад.
o об'єднують схожі, близькі за змістом роботи в спільні категорії, залежно від того, наскільки схожі виробничі умови, вимоги і вплив праці на психіку працівників;
o категорії праці заздалегідь розподіляють згідно з виявленими труднощами, небезпекою і відповідальністю, з урахуванням важливості для підприємства.
План систематичної професіографії потрібно розробляти з таким розрахунком, щоб насамперед скласти професіограми для робіт і робочих місць, коли потрібно оперативно здійснити комплекс заходів щодо оптимізації умов і організації праці, впровадити психологічний відбір працівників і вдосконалити їх професійну підготовку; провести профілактичні заходи для запобігання травматизму або вжити заходів із поліпшення гігієни праці і впровадження більш довершених прийомів роботи з метою охорони здоров'я і безпеки працівників. Така професіографія має три фази: описову, аналітичний синтез і дедукція. Основні етапи і фази професіографічного процесу зображено на рисунку 2.
Використання професіограм в психологічній і виробничій практиці
Найважливіші випадки застосування розроблених зі спеціальною метою професіограм:
а) професіограми, спрямовані на оптимізацію праці. Привертають увагу до підвищеного виробничого навантаження, неприйнятних виробничих умов, нераціональної організації виробництва і праці, незручної конструкції устаткування і машин, до моментів, що відволікають від роботи, до шкідливого впливу виробничого середовища, причин нещасних випадків;
б) професіограми для розстановки кадрів і психологічного відбору співробітників - містять перелік особливостей роботи і обумовлених ними вимог до стану психіки, здібностей, особливостей і спрямованості особи. Повинні описувати такі характеристики праці, що впливають позитивно або негативно на психіку і ефективність роботи людини.
в) Професіограми для організації професійного навчання показують, від яких саме здібностей, особливостей і якого уміння залежать успіх і ефективність навчання.
г) Професіограми для підвищення рівня безпеки праці акцентують увагу на недоліках у забезпеченні техніки безпеки і гігієни праці.
д) Професіограми для оптимізації організації праці і кооперації - перелік об'єктивних і суб'єктивних чинників, які впливають на мотивацію праці або стосунки між людьми і можуть ускладнити обстановку на робочому місці або у виробничому колективі (наприклад, недисциплінованість, конфлікти серед персоналу).
е) Професіограми для нормування і оцінювання праці. У них передбачено класифікацію видів і ступенів нейропсихічних навантажень, характеристика відповідальності і небезпеки роботи, комплекс труднощів, пов'язаних з її виконанням.
Література
1. Bures' Z. Psychologika expertiza a prax. In: Zbornik z konferecie pcyhologov v priemysle v institute slovchemie. Bratislava, 1974.
2. Гуревич К. М. Проблемы общего и дифференциального в психологической диагностике // О диагностике психологического развития личности. - Таллинн, 1974.
3. Daniel J. Ergonomika a jej vyznam, napln a majnov-yie problemy. In: Iynteza, 1971. w1., a 34-36, 44-48.
4. Киселев И. Я. Профессиональная ориентация и профессиональный отбор в капиталистических странах. - М., 1968.
5. Крылов А. А. Человек в автоматизированных системах управления. - Л., 1974.
6. Крылов А. А. Методология исследования по инженерной психологии и психологии труда. Ч.1. - Л., 1974.
7. Левитов Н. Д. Психология труда. - М., 1970.
8. Ломов Б. Ф. Инженерная психология. - Л., 1963.
9. Назимов И. Н. Профориентация и профотбор в социалистическом обществе. - М., 1972.
10. Платонов К. К. Вопросы психологии труда. - М., 1970.

 
 

Цікаве

Загрузка...