WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічна професіографія - Реферат

Психологічна професіографія - Реферат

монотонність, систематичність, рівномірність, циклічність, ритмічність.
13. Які моменти небезпеки і відповідальності
трапляються на виробництві?
o неполадки;
o матеріальні втрати;
o фінансові втрати, штрафи за низьку якість продукції або зрив договорів постачання;
o несправності, аварії устаткування;
o травми, професійні захворювання;
o збитки екології, економіці і виробництву країни (регіону) загалом.
14. Який вплив праці на робітників?
o позитивний і негативний вплив;
o матеріальних;
o організаційних і соціальних чинників (у комплексі) на людину.
15. Чим корисна праця?
o скільки він заробляє і яка при цьому частка самої заробітної платні (ставки, окладу)?
o наявність премії, натуральних видач;
o повнота морального задоволення;
o наявність суспільного визнання.
16. Які умови, вимоги і обмеження характерні для претендента на певну роботу, посаду?
o адміністративно-правові, політичні, медичні, суспільні та інші детермінанти.
17. Останнім часом, з введенням ринкових від носин в економіку країни з'явилися додаткові якості, що пред'являються до працівника;
o пунктуальність;
o комунікабельність;
o уміння зберігати комерційну таємницю фірми;
o маркетингові здібності і навички для певної посади;
o мотивація до певної роботи, посади, праці.
Б. Джерела інформації про роботу
1. Використовують правові і законодавчі джерела інформації про роботу. Існує тарифно-кваліфікаційний довідник, де докладно описано вимоги до кваліфікації працівника; спеціальні вимоги, зумовлені специфікою роботи.
2. Орієнтуються на детальні інструкції до технології виробничих процесів, зразкові алгоритми трудових операцій, умови нормального перебігу виробництва, порядок витрачання і використання матеріалів, правильність експлуатації і обслуговування машин і устаткування. Інструкції містять розпорядження, як діяти у виняткових випадках. Крім того, можуть використовуватися накази, інструкції, схеми процесу праці тощо.
3. Правила техніки безпеки і гігієни праці фіксують увагу на небезпечних моментах в роботі і засобах індивідуального захисту працівника.
4. Методичні матеріали для опанування робочими прийомами, дані хронометражу і фотографій робочого дня (ФРД), інші нормативні матеріали використовують для нормування і складання виробничих завдань.
5. Нормативи за оцінкою продукції і продуктивності праці; техніко-економічні показники кількісної і якісної оцінки господарської діяльності потрібні для встановлення критеріїв ефективності роботи.
6. Дані оперативного обліку і статистичної звітності підприємства містять відомості про виконання норм вироблення і нормативів із витрати матеріалів, про продуктивність праці, якість продукції, про використання робочого часу і його втрати, про несправності машинного устаткування, травматизм, прогули і текучість кадрів.
7. Протоколи нарад і засідань комісій містять критичний матеріал. Це важливе джерело інформації. Вони фіксують висновки, зроблені під час з'ясування надзвичайних обставин (аварії, нещасні випадки, несправності, травми, прогули, плинність кадрів).
8. Матеріали для професійного навчання (навчальні плани і програми, які дають уявлення про вимоги до психічної діяльності людини, рівня її загальних і спеціальних знань, майстерності й уміння, трудових навиків).
9. Багатотиражна газета, журнал, що видається на підприємстві, публікації співробітників заводу, де відображені специфічні проблеми виробничо-економічного і соціально-психологічного характеру.
10. Спеціальна література про певну професію, наявна в технічній бібліотеці підприємства (технічні і методичні матеріали, патенти) - джерело даних про проблематику, зміст досліджуваної роботи.
Методи психологічної пофесіографії
Методи, способи, техніка, використовувані в психологічній професіографії, можна поділити на такі основні групи:
1. Описові (дескрипторні, фактографічні) методи. Включають аналітичний спосіб і дескрипторну техніку, за допомогою яких збирають відомості про роботу.
Найпростішим методом є аналіз і опис праці за докладно професіографічною схемою. Психолог одержує відомості або шляхом безпосереднього спостереження, або шляхом обробки вже наявної інформації. У разі потреби він повинен консультуватися з фахівцями зі специфіки праці. У такому разі можна вдатися і до питальника для працівників-виконавців або фахівців управління.
Частину робіт із описового методу повинні становити вимірювання, виміри, які проводяться безпосередньо під час виробничого процесу на робочому місці. Обов'язковими вважають вимірювання витрат часу і рухів. За необхідності вимірюють і оцінюють чинники виробничого середовища: освітлення, температура, шум, вібрація, запилення, загазованість тощо.
До групи описових належать також аналітико-дескрипторні методи виразу процесу праці у вигляді алгоритмів або так званих органіграм (діаграм послідовності) роботи. Вони дають змогу простежити за динамікою праці і зміною вимог до виконання операцій на певних етапах виробничого процесу. Початковим матеріалом для них є технологічні інструкції, схеми і діаграми. Для соціально-психологічного аналізу роботи колективу (виробничої групи) можна застосовувати методи і техніку соціометрії.
2. Активні методи вивчення праці. Ці методи дають більш надійні відомості і передбачають обов'язкову присутність психолога на робочому місці під час вивчення певної проблематики.
3. Експериментальні методи. Тут передбачені спеціальні лабораторні дослідження, де можна моделювати виробничі операції, відтворювати умови праці і вплив середовища. Під час таких експериментів визначається відмінність в продуктивності праці робочих (бригад, потокових ліній, цехів, ділянок) однієї і тієї ж професії, що виконують одну і ту ж роботу різними способами і з різними кінцевими результатами. Необхідно зазначити, що такі експерименти проводяться із згоди і за добровільної участі робочих, що іноді пов'язано з певними труднощами.
4. Спеціальні методи, техніка і способи використовуються для

 
 

Цікаве

Загрузка...