WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічна професіографія - Реферат

Психологічна професіографія - Реферат


Реферат на тему:
Психологічна професіографія
У сучасному виробничому колективі, незалежно від форми власності підприємства (фірми), на трудову діяльність впливає безліч різних чинників. У зв'язку з цим в професіографії роботу трактують як комплексне поняття, зміст якого включає багато елементів і передумови, безпосередньо пов'язані з трудовою діяльністю. Схематично це можна представити так:
Психологічна професіографія - це весь комплекс способів і технічних засобів, за допомогою яких визначають всі творчі чинники, що мають вплив на фахівця, окрім психічних. Такими чинниками можуть бути деякі фізіологічні, соціальні, організаційні, технічні, економічні та ін., що прямо або опосередковано впливають на трудову діяльність і продуктивність праці людини.
Професіографія - це спосіб визначення завдань, що становлять зміст роботи, визначення здібностей, знань, умінь і відповідальності, потрібних від працівника для успішного виконання певної роботи або здійснення діяльності. Професіографія вкрай необхідна для підбору кадрів, особливо у спеціальностях, що потребують особливих особистих якостей. Методи професіографії використовуються в усіх галузях науки, що займаються проблематикою праці, зокрема в ергономіці, науці, що вивчає зв'язок людина - машина в умовах виробництва, - для визначення оптимізації об'єктивних чинників, що впливають на продуктивність праці, попередження і захист працівників від впливу негативних чинників конкретної роботи. Професіо-графічний метод в ергономіці сприяє виявленню відомостей про оптимальну відповідність між засобами виробництва, виробничим середовищем і людиною.
Психологічна професіограма, що відображає лише фізіологічні, санітарно-гігієнічні, соціологічні або технологічно-економічні показники, є особистою.
Професіограма, що містить результати професіографії всіх дисциплін ергономіки і відповідних спеціальних дисциплін (техніка, організація, економіка), є комплексною.
Залежно від призначення, професіограми поділяються на універсальні і спеціальні. Універсальна професіограма має багато цілей. Це і відомості про саму працю, її характеристику для всіх видів робіт.
Спеціальна професіограма передбачає вузькоспеціалізований відбір найважливіших характеристик, які необхідні для вирішення конкретного завдання, для досягнення конкретної мети. Наприклад, задля раціоналізації, оптимізації роботи; профілактики травматизму і профзахворювань; у розстановці кадрів, підвищенні кваліфікації співробітників; оплаті праці, виділенні заохочувальних фондів (премій).
Методика психологічної професіографії
А. Основне питання професіографії
Спочатку збираємо дані про роботу, що вивчається, опис її організаційних принципів і матеріальної бази. Всі ці відомості можна поділити на чотири групи питань:
1. Яка робота (спеціальність, професія, посада) є об'єктом аналізу і опису; що є предметом і метою певної роботи? Які види діяльності вона включає, і як взаємопов'язані вони між собою?
2. Які умови і можливості необхідно надати для найбільшої результативності праці? Що стримує нормальний розвиток психічних процесів або обмежує застосування здібностей? Що зумовлює ефективність праці? Які основні об'єктивні передумови добрих результатів роботи?
3. Перелік зовнішніх чинників позитивного чи негативного впливу на психіку людини на певному робочому місці? Які конкретні чинники здатні вплинути на психічну працездатність і продуктивність? Визначити чинники, що знижують або навпаки, підвищують тенденцію до розвитку особи, її психічних функцій, здібностей.
4. Визначити особливі вимоги до психіки людини, яка виконує певну роботу. Які здібності і особливості є передумовою успішного виконання роботи, які якості незапотребовані у виконанні певної праці, або непотрібні в деяких випадках взагалі? Які серед найважливіших суб'єктивних детермінант є показниками високої продуктивності?
На другій стадії ставлять і розглядають докладніше питання і відповіді, відбирають інформацію, використовувану далі, відповідно до мети використання в професіограмах.
В основу фундаментального опису включено близько 16 питань.
1. Як називається робота і в чому вона полягає?
o назва роботи, спеціальності, професії, посади;
o опис істотних характеристик і видових особливостей праці.
2. Які ефективність і мета роботи?
o мета роботи: продукція, послуги;
o значення роботи: цінність і важливість продукції або послуг, що надаються, для підприємства, для економіки держави загалом.
3. Що є предметом праці?
o матеріали, сировина, напівфабрикати;
o нематеріальні джерела (інформація, письмові відомості і документи);
o обслуговування, надання послуг (допоміжна діяльність).
4. Як виконують роботу?
o технологічний процес;
o трудовий процес;
o операції, завдання.
5. На підставі чого здійснюється робота?
o виробнича документація;
o креслення, вказівки;
o докладні технологічні інструкції, плани, розрахунки;
o опосередкована інформація, описи, накази.
6. Які критерії оцінювання результатів праці?
o критерії оцінки: норми, ліміт витрат часу, кваліфікаційні розряди.
7. Рівень кваліфікації, необхідний для виконання роботи:
o необхідна освіта;
o необхідний практичний досвід;
o майстерність, спеціалізація.
8. За допомогою яких засобів здійснюють роботу?
o інструмент;
o машини, допоміжні засоби;
o апаратура;
o засоби управління.
9. Які необхідні умови для виконання роботи?
o виробниче середовище; умови праці, параметри робочого місця (просторові, гігієнічні, естетичні тощо).
10. Яка організація праці?
o організація виробничого процесу;
o графік роботи і розклад змін;
o режим праці і відпочинку;
o баланс робочого часу.
11. Наявність кооперації внутрішньоцехової, внутрізаводської, інших видів.
12. Яка інтенсивність праці?
o кількість роботи, її трудомісткість (складність);
o швидкість, темпи, норми часу;
o тривалість навантаження;
o варіабільність праці -

 
 

Цікаве

Загрузка...