WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічна характеристика сутності аморального вчинку - Реферат

Психологічна характеристика сутності аморального вчинку - Реферат

інше.
Як і кожна дія, аморальний вчинок може мати свої цілі. Такими цілями бувають:
а) безпосереднє задоволення будь-якої потреби;
б) здійснення більш віддалених життєвих планів і лише в кінцевому рахунку спрямованих на реалізацію певної потреби;
в) розв'язання особистих конфліктів і усунення перешкод до задоволення наявних або потенційних потреб.
Особливість аморальної поведінки полягає не в тому, що в ній беруть (або не беруть) участь якісь особливі психічні або фізіологічні механізми, не характерні для моральної поведінки, - механізми одні й ті ж. Особливість полягає не у формі, а в змісті функціонування цих механізмів. Виходячи з цього, структуру аморального вчинку можна розглядати як структуру конкретного поведінкового акту. Він складається з чотирьох елементів:
- об'єкту - те на що спрямована дія;
- об'єктивний бік - спосіб здійснення дії;
- суб'єктивний бік - ставлення особи до дії і її результату;
- суб'єкта - особи, яка здійснила дію.
Поведінку людини можна також розглядати і як форму взаємодії особистості з середовищем. Виходячи з цього, можна виділити такі етапи або ланки згаданої взаємодії:
а) формування особистості з негативною спрямованістю;
б) мотив аморального вчинку;
в) прийняттяконкретного рішення про здійснення такого вчинку;
г) реалізація цього рішення, включаючи здійснення вчинку.
Виходячи з цього, можна визначити таку модель соціально-психологічного механізму аморального вчинку:
Як показують психологічні дослідження, неможливо виділити ті фундаментальні факти і фактори, які визначають динаміку поведінки, а отже, неможливо й керувати цією поведінкою без точного розкриття механізмів регуляції і саморегуляції поведінки.
Одним із механізмів регуляції слід вважати рефлексію. На думку С.Л.Рубінштейна, рефлексія надає можливість суб'єкту "піднятися" над своїми смислами і "віднестись" до них, дозволяє йому відволіктись від них, усвідомити самого себе як "Я", як суб'єкта, який не вичерпується їх сумою, а підноситься над ними, в змозі зробити вибір між ними [12].
Деякі вчені регулятивну функцію поведінки покладають на совість [5, 6, 8, та ін.]. В.Момов розуміє під совістю складну специфічну форму моральної відповідальності, яка контролює і спрямовує поведінку людини [8]. В.К.Демиденко визначає совість як досить складну особистісну властивість, яка включає в себе знання, оцінне ставлення до своїх вчинків, конкретні дії, почуття [5]. О.Г.Дробницький вважає, що до совісті слід віднести такі явища внутрішнього досвіду, як: 1) критичне ставлення до себе, незадоволення досягнутим, відчуття розладу з собою, протилежне тенденції до внутрішньої згоди; 2) прагнення не стільки ствердити себе у власних очах, скільки присвятити себе службі будь-якій значущій ідеї або справі, тобто відмова від якого б то не було власного інтересу в моральній діяльності; постановка до себе таких підвищених вимог, які викликають драматичне відчуття розладу з оточуючою дійсністю [6].
Стосовно роботи совісті можна сказати, що вона у своїй найпростішій формі виступає у вигляді почуттів, розвиваючись поступово в більш складну форму. Робота совісті спрямована на оцінку людських дій у їх об'єктивному боці. Підходячи близько до переживань сорому, це почуття, натомість, спрямовує людську оцінку не на особистість як таку, а на активність (дії) в її результатах і об'єктивних підсумках.
Як відомо, емоційна сфера є суттєвим регулятором поведінки. В конкретних ситуаціях підлітки більш покладаються на емоції і переживання. Трапляється, що при повному розумінні певної моральної норми у дитини не народжуються глибокі переживання. Переживання також беруть участь в регуляції поведінки. Закріплення механізму адекватної поведінки на основі емоційних переживань особливо важливо - треба подолати характерний для них емоційний бар'єр, несприйняття виховних впливів. Особливе значення мають для особистості, що формується, емоційні переживання, що виникають у сфері спілкування. Неблагополучні стосунки з однолітками в системі особистих стосунків, якщо вони стають домінуючими, можуть сприяти формуванню негативних якостей особистості: невпевненості, недовіри, агресивності та ін.
Теоретичний аналіз сутності та особливостей аморального вчинку дозволяє стверджувати, що аморальний вчинок обумовлений як зовнішніми несприятливими умовами розвитку особистості дитини, так і внутрішніми - мотивами, інтересами, емоціями, переживаннями, спрямованістю особистості. Аморальний вчинок - це дія, яка не передбачає покарання законом, а лише заслуговує морального осуду і має як епізодичні прояви, так і постійний характер, що дозволяє вже говорити про лінію поведінки; він не відрізняється від моральної дії якимись особливими психічними або фізіологічними механізмами, - особливість полягає в змісті цих механізмів, які характеризуються мотивами, цілями, ціннісними орієнтаціями, спрямованістю особистості.
ЛІТЕРАТУРА
1 Аликина Н.В. Возрастные психологические особенности агрес-
сивного поведения несовершеннолетних: Дис. ...канд.психол. наук. - К.,1989. - 124с.
2 Анисимов С.Ф. Мораль и поведение. - М.:Мысль,1985. - 115с.
3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение,1968. - 468с.
4. Гумницкий Г.Н. Нравственний поступок и его оценка.- М.: Знание, 1978. -64 с.
5. Демиденко В.К. Деякі аспекти морального виховання: Практичний матеріал для класних керівників, вихователів i вчителів. - К.,1995. - 40с.
6.Дробницкий О.Г. Проблемы нравственности.- М.:Наука,1977.- 331с.
7. Зосимовский А.В. Формирование общественной направленности
личности в школьном возрасте. - М.: Изд-во МГУ, 1982. - 200 с.
8. Момов В. Человек, мораль, воспитание. - М.:Прогрес,1975. - 161 с.
9. Натанзон Э.Ш. Психологический анализ поступков ученика: Кн для учителя. - М.: Просвещение, 1991. - 126 с.
10.Психология. Словарь/Под общ. ред.А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. -М.:Политиздат,1990. - 494 с.
11.Основи психології: Підручник / За заг. ред.О.В.Киричука, В.А.Романця.- К.: Либідь,1997. - 632 с.
12.Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. - М.:Наука,1976. - 416 с.
13.Словарь по этике / Под ред. А.А.Гусейнова и И.С.Кона. -М.:Политиздат,1989. - 447 с.
14.Философский энциклопедический словарь /Редкол.:С.С.Аверинцев, Э.А.Араб-Оглы, Л.Ф.Ильичев и др. - 2-е изд. - М,1989. - 815 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...