WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Феномен емпатії у психологічних дослідженнях - Реферат

Феномен емпатії у психологічних дослідженнях - Реферат

співпереживання й співчуття", та як "важливий компонент у спілкуванні, який сприяє збалансованості міжособистісних стосунків, робить поведінку соціально обумовленою" [5, с.60]. Психолог пише, що з віком значна кількість дітей уже може відрізняти погані та добрі вчинки. "Зріле моральне судження передбачає не просто механічне заучування соціальних правил - воно є прийняттям рішень про те, що є справедливим, а що ні, і виникає із взаємодії між мислительними структурами, що розвиваються, та соціальним досвідом, що розширюється" [5, с.61]. Багато чинників упливають на формування моральних суджень дітей: життєві взірці, суспільні норми, звички, традиції, характерні для сім'ї, в якій вихована дитина. А також самі почуття, що переживає дитина в конкретній ситуації. С.Максименко зауважує, що відносно статевих відмінностей, як уважає Н.Айзенберг, дівчатка віком 11-12 років виражають більш просякнуті турботою і співпереживанням емоції до ближнього, ніж хлопчики цього ж віку. З дорослішанням дітей розвивається здатність приймати моральні рішення на основі емпатії і турботи про інших. Емпатія розвивається у дівчаток швидше, ніж у хлопчиків, бо вони дозрівають дещо швидше. Так, "з розширенням соціального світу діти починають більш чітко та повно усвідомлювати конфлікти та напруженість у соціальному оточенні - в сім'ї, школі, сім'ях своїх сусідів. Діти, які на собі відчули наслідки розлучення батьків, безбатьківщини або жорстокого поводження, повинні справлятися з бідами й нещастями. Те, як вони з ними справляються, здатне перерости в стійкі форми соціальної та емоційної поведінки, що впливають на їх особистість... Більш широкий життєвий досвід відкриває дітям неоднозначність, складність сімейних і дружніх стосунків, а також навчає суспільно очікуваної поведінки" [5,с.58]. Соціальний висновок є підґрунтям емпатії. Неможливо співпереживати іншій людині, не знаючи, що вона відчуває. За С.Максименком, "соціальний висновок і емпатія утворюють фундамент, на якому базуються дружні або конструктивні взаємовідносини" [5, с.62].
Отже, вираження емпатії та її форми залежать як від природних особливостей особистості, так і від умов виховання, життєдіяльності людини, її емоційного досвіду та соціальних настанов. Емпатія виникає й формується у певній взаємодії людей. Особливо велике значення має емпатія у відносинах з рідними, близькими, друзями.
Н.Паніна та О.Головаха розглядають емпатію як основний принцип інтимно-особистісного рівня спілкування, що характеризується особливою психологічною близькістю, проникненням до внутрішнього світу іншої людини. Цей принцип є основою сімейних відносин: у колі родини закладається й розвивається емпатійність особистості.
Аналіз досліджень емпатії, проведений О.Кайріс, показав, що розвиток останньої зумовлений соціальним упливом та системою виховних заходів. Численні вітчизняні та зарубіжні дослідження впливу сімейних стосунків на розвиток емпатії у дітей (А.Валантінас, Т.Гаврилова, М.Гофман, С.Ірвич, Л.Мерфі, Х.Рош та ін.) показують, що емпатія проявляється в адекватних формах у адаптованих до соціального життя дітей, які отримали в сім'ї максимум довіри й тепла. Порушення емпатійних стосунків у колі сім'ї призводить до утворення таких властивостей особистості, як тривожність, невпевненість, відчуженість, які стають на заваді прояву емпатії в поведінці.
Дослідник А.Валантінас стверджував, що в родині з суворим, директивним контролем за поведінкою дитини розвивається егоцентрична емпатія, коли головним мотивом дотримання норм стає власне благополуччя. Джерелом розвитку альтруїстичної форми емпатії є родина з демократичною формою взаємовідносин між її членами. Емпатія у відносинах батьків та дітей можлива лише в тому випадку, коли батьки розуміють почуття дітей та дозволяють їм деяку самостійність.
За І.Юсуповим, "...загострене співпереживання залежить... від культурних традицій того регіону, в якому виросла людина". Він зауважує на необхідності виховання емоційної культури: "Ось чому найбільш емпатійні діти - ... такі, що зростали в родині з культурним спадком" [6, с.33].
Таким чином, у дослідженнях відзначається, що з розвитком індивідуальності людини відбувається поступовий процес становлення емпатійності. Це довгий процес переходу від нижчих, інстинктивних форм емпатійного реагування до вищих, моральних форм. У своїх розвинутих формах емпатія стає психологічним механізмом розуміння особистості іншої людини і в цьому сенсі стає підґрунтям формування певної програми взаємодії з іншим. Саме емпатія дозволяє вивести процес розвитку індивідуальності людини на рівень, який відповідає психологічним закономірностям суб'єкт-суб'єктної взаємодії людей, де передбачаються рівні психологічні позиції учасників, активність обох сторін (при якій кожна не тільки відчуває вплив, але й сама в рівній мірі впливає на іншу), взаємне проникнення до світу почуттів та переживань один одного, прагнення до співчуття та активна взаємна гуманістична спрямованість.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бех И.Д. Сопереживание как детерминанта нравственного поведения личности // Диагностика и регуляция эмоциональных состояний. Всесоюзный симпозиум. - М.,1989. - С.12-16.
2. Битянова М.Р. Социальная психология: наука, практика и образ мыслей. Учебное пособие. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. - 356 с.
3. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: Норма и отклонения. - М.: Педагогика, 1990. - 186 с.
4. Василишина Т.В. Емпатія як фактор ефективності педагогічного спілкування: Дис.... канд. психол. наук: 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. - К., 2000. - 230 с.
5. Емпатійний розвиток дитини / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник. - К.: Мікрос-СВС, 2003. - 182 с.
6. Кайрис О.Д. Развитие эмпатии в профессиональном становлении студентов высших педагогических учебных заведений: Дис.... канд. психол. наук: 19.00.07. - К., 2002. - 223 с.
7. Коваленко О.Г. Розвиток емпатії та атракції майбутнього педагога за умов професійного спілкування. Автореф. дис.... канд. психол. наук: 19.00.07. - К., 2004. - 21 с.
8. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста: Психологические исследования / Под ред. А.В.Запорожца, Я.З.Неверович. Науч.-исслед. ин-т дошкольного воспитания Акад. пед. наук СССР. - М.: Педагогика, 1986. - 176 с.
9. Рибо Т. Психология чувств. - К., 1897. - 366 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...