WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особистісні риси девіантного підлітка - Реферат

Особистісні риси девіантного підлітка - Реферат


Реферат на тему:
Особистісні риси девіантного підлітка
Економічна нестабільність у країні, зростання суперечностей, які неодмінно супроводжують перехідні періоди розвитку суспільства, відсутність упевненості в майбутньому посилюють труднощі визначення сенсу життя підростаючим поколінням. Це сприяє виникненню й засвоєнню асоціальних та аморальних норм поведінки, втраті психічної стійкості до впливу негативних факторів у соціально-інформаційній та міжособистісній сферах, зростанню соціально неприйнятних (девіантних) форм поведінки у підлітковому (й не тільки) середовищі.
Метою проведення нами експериментального дослідження було визначення рівнів сформованості факторів девіантної поведінки та розробка на їх основі моделі її корекції. Цим і була зумовлена необхідність більш ретельного аналізу особливостей домінуючих сфер особистості девіантного підлітка.
Ми провели дослідження групи школярів (480 осіб) за багатофакторним опитувальником Кеттелла. Дослідженням були охоплені учні старших класів загальноосвітніх шкіл Запорізької області як міської, так і сільської місцевості у віці від 14 до 18 років (240 учнів, які демонстрували просоціальну поведінку, та 240 учнів з девіантною поведінкою), для нього були використані дані, отримані від шкільних психологів і педагогів про те, хто з учнів відрізняється девіантною поведінкою, а хто - просоціальною.
Виходячи з цього і ґрунтуючись на раніше отриманих результатах, як основний інструментарій нами було обрано особистісний опитувальник Кеттелла (форма З), діагностичні можливості якого підтверджені даними інших дослідників, показані можливості використання його у вивченні співвідношення між "узагальненими особистісними властивостями", якостями й особливостями саморегуляції, спрямованістю особистості, ціннісними орієнтаціями [1; 2; 3; 4].
Тому ми вважаємо можливим розглядати результати, отримані за допомогою опитувальника 16PF, як особливості особистості, що характеризують девіантного підлітка.
Розглянемо з цих позицій дані про середні значення факторів у обстежених вибірках.
Ми виходили з того, що розглянуті змінні належать до провідних детермінант загальної активності та "психологічних новоутворень" неповнолітніх. Відповідно до цього співвідношення між змінними можна розглядати як досить імовірні аналоги співвідношень між усіма одиницями системи "внутрішніх", але об'єктивно-суб'єктивних детермінант поведінки та діяльності цілісної особистості.
Таблиця 1.
Середньогрупові значення факторів за Кеттеллом
A B C E F G H I L M N Q Q1 Q2 Q3 Q4
Девіанти 5,5 5,8 4,7 5,5 4,4 4,2 5,8 5,7 6,3 5,6 4,8 6,8 6,5 5,6 5,6 5,5
Просоц. 6,4 6,2 5,3 7 5,7 4,2 7,2 5,9 7,2 4,4 5,4 6,0 7,2 4,8 4,8 5,3
2 0,46 0,03 0,6 0,37 0,85 0,54 0,42 0,18 0,23 0,38 0,29 0,16 0,02 0,03 0,01 0,1
Розглядаючи відмінності досліджуваних на основі встановлення середньогрупових значень, ми маємо відзначити, що таке порівняння проходить не тільки в полюсах "девіанти" - "просоціальні", але й за окремими групами факторів. У свою чергу, коефіцієнт кореляції Пірсона дає змогу визначити наявність чи відсутність відмінностей між окремими факторами.
Розглянувши результати експерименту, ми прийшли до висновку, що девіантні підлітки та підлітки з просоціальною поведінкою мають розходження за наступними факторами тесту Кеттелла: A (замкнутість - товариськість); C (емоційна стабільність - емоційна нестабільність); E (підлеглість - домінантність); F (розсудливість - безтурботність); G (низька нормативність поведінки - висока нормативність поведінки); H (боязкість - сміливість); M (практичність - мрійність); N (прямолінійність - проникливість). Це наштовхнуло нас на необхідність проведення аналізу даних за такими блоками: емоційно-вольовий; когнітивний; комунікативний. У даній роботі ми розглянемо комунікативний критерій девіантної поведінки.
Згідно з принципами інтерпретації результатів, отриманими за допомогою тесту Кеттелла, комунікативний блок включає в себе фактори А, Н, F, Q2, N, L.
Фактор А спрямований на визначення товариськості людини в малих групах та її здібності щодо встановлення міжособистісних контактів.
Кількісні дані, отримані під час експерименту за фактором А (замкнутість - товариськість) показують, що девіантні підлітки в цілому більше схильні до встановлення міжособистісних стосунків у межах групи (85,8%), ніж їх просоціальні ровесники (73,4%).
Таблиця 2
Кількісні дані, отримані під час експерименту по фактору А
Поведінка Фактор Кількість Рівні
Низький Середній Високій
Девіантна А 240 14,2 % 85,8 % 0%
Просоціальна А 240 26,6% 66,6% 6,8
Але при більш глибокому аналізі з'ясувалися певні суперечності в розвитку девіантних підлітків. Аналізуючи показники значень за фактором А, ми бачимо, що в групі підлітків з девіантною поведінкою показники мають два піки: 5 стенів (100 осіб - 24%) та 6 стенів (88 осіб - 34%) (див. діаграму 1).
Діаграма 1. Розбіжність значень по фактору А теста Кеттелла в групах девіантів та просоціальних підлітків
Ці дані показують, що девіантні підлітки мають проблеми у встановлені міжособистісних контактів, вони дещо замкнуті, недовірливі, відчужені, з суворим ставленням до оточуючих. Виходячи з результату аналізу, можна стверджувати, що кожен другий девіантний підліток має проблеми в цій сфері, його важко віднести до товариських чи замкнутих людей, бо має місце проявлення цих двох якостей відповідно до ситуації. Тому можна зробити висновок, що девіантний підліток у спілкуванні проявляє сміливість, але ставиться до свого партнера з підозрілістю, не сприймає нічого на віру, схильний до хитрощів та, коли йому щось не подобається, не стримує власних емоцій.
Підлітки з просоціальною поведінкою за цим фактором мають 4 піки: 4 стени (56 осіб - 23%), 5стенів (40 осіб - 16%), 6 стенів (52 осіб - 21%), 7 стенів (68 осіб - 28%).
Показники за цим фактором зосереджені в зоні середніх показників, що вказує на наявність проблем у цій сфері і в цієї групи підлітків. У той же час ми маємо відмітити наявність у цій групі (28%) підлітків, що проявляють активність, демонструють готовність до співробітництва, дипломатичність, знання правил поведінки, але які не сприймають нічого на віру, виявляють незалежність у соціальній поведінці, обережність та розсудливість.
Фактор H характеризує ступінь активності в соціальних контактах.
Кількісні дані, отримані під час експерименту за фактором Н (сором'язливий - сміливий) показують приблизну рівну ступінь девіантних і просоціальних підлітків:
Таблиця 3
Кількісні дані, отримані під час експерименту за фактором Н
Поведінка Фактор Кількість Рівні
Низький Середній Високій
Девіантна Н 240 20,0 % 70,0 % 10%
Просоціальна Н 240 21,0% 56,0% 23,0%
Девіантні підлітки з

 
 

Цікаве

Загрузка...