WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціально-педагогічні проблеми адаптації студентів у ВНЗ - Реферат

Соціально-педагогічні проблеми адаптації студентів у ВНЗ - Реферат


Реферат на тему:
Соціально-педагогічні проблеми адаптації студентів у ВНЗ
Студентській молоді властиві риси, якими характеризується ця вікова категорія - молодь. Місце підростаючого покоління в суспільстві, його соціальні функції і можливості визначаються розвитком класових відносин у даній системі.
Молода людина володіє насамперед специфічними біопсихологічними рисами, до яких належать статевовікові і конституціонально-соматичні особливості. Віковий статус молоді визначає її типові нейродинамічні реакції (швидкість переключення уваги, нестійкість реакцій, специфіку вольових і імпульсивних дій, співвідношень емоційних елементів у свідомості тощо). Особливо важливим для цієї вікової категорії є процес формування психіки, системи цінностей і ціннісних орієнтацій.
Вітчизняна педагогіка, психологія та фізіологія, визначаючи найважливіші суперечності цього віку, визнають як безсумнівний факт наявність розбіжності трьох пунктів дозрівання молодої людини юнацького віку: статеве дозрівання завершується раніше закінчення загальноорганічного розвитку людини, завершення формування його соціальної зрілості.
Психологи виявляють реальні суперечності, подолання яких сприяє розвитку і становленню особистості. Зокрема, А.В.Петровський, пояснюючи основні динамічні моменти цього суперечливого розвитку, зауважує, що вік, характеризується не еволюційними, а революційними зрушеннями, що породжує його протиріччя, які загострюються. Розбіжність трьох ліній розвитку - це не просто хронологічна розбіжність трьох пунктів дозрівання, вона свідчить про виникнення нової структури процесів розвитку.
І.С.Кон, усебічно досліджуючи юність як соціальну проблему, відзначає, що продовження юності й ускладнення механізмів її соціалізації на даному етапі розвитку нашого суспільства гостро порушує питання про критерії соціальної зрілості і її суб'єктивного вираження - почуття дорослості. Найбільш загальний і об'єктивний критерій соціальної зрілості - початок трудового життя, досягнення економічної самостійності, придбання стабільної професії. Цей підхід можна вважати логічно обґрунтованим, тому що праця - головна сфера людської діяльності. Соціальна зрілість - це і багатомірний процес поступового включення в соціальне життя.
Особливості молоді переломлюються в специфічних для неї психологічних рисах. Юнак жагуче жадає "знайти себе", що означає знайти своє місце в житті, вибрати з величезної безлічі можливостей і форм діяльності ті, котрі максимально відповідали б його схильностям, його індивідуальності. Але юнацьке самовизначення не зводиться тільки до вибору професії: молода людина повинна вибрати вид трудової діяльності, супутницю життя, визначити свій моральний ідеал, виробити визначений спосіб життя. Цей вибір складається не тільки (і навіть не стільки) у тому, ким бути в рамках існуючого поділу праці, скільки яким бути. Не випадково проблема самовизначення осмислюється і переживається юнацтвом насамперед як моральна проблема.
Соціальний стан молоді обумовлений і тим, що умови її матеріального буття є також специфічними порівняно з іншими групами.
Особливості біопсихологічного розвитку і специфіка матеріального буття молоді визначають характерні риси її соціального вигляду, специфіку соціальних відносин молоді з іншими віковими групами населення. Соціальні і психологічні особливості молоді впливають на взаємодію молодих людей одного з одним і з іншими групами у всіх видах життєдіяльності.
Матеріальна невизначеність і біопсихологічна неоформленість позначаються на деякій духовній нестійкості молоді, що може поглибитися, якщо процес включення до суспільної діяльності (у чому в основному і виявляється самоствердження молоді) трохи затягується.
У процесі виховання молоді необхідно враховувати, як відбувається самоствердження цієї дуже рухливої у своїх соціально-психологічних проявах вікової групи.
Самоствердження особистості як реальний факт громадського життя є предметом дослідження чотирьох суміжних наук: соціології, етики, педагогіки і соціальної психології. Виходячи зі своїх завдань і можливостей, кожна з них вивчає різні сторони цього явища.
Потреба самоствердження виявляється в дитинстві і триває до останніх днів життя людини, але особливо - у період соціального дозрівання і становлення особистості. Самоствердження особистості припускає засвоєння соціальних цінностей і веде до зміцнення її соціального статусу. Самоствердження тлумачиться як прагнення особистості завоювати визначену соціальну позицію, знайти своє місце в суспільстві тощо.
При визначенні вихідних позицій та принципів виховання необхідно неодмінно враховувати можливості цього об'єктивно існуючого явища для реалізації завдань виховання.
Важливим психологічним фактором, що впливає на становлення особистості в юнацькому віці, є товариство однолітків. У студентському житті воно впливає на студентів через усі сфери їхньої колективної життєдіяльності.
У формуванні особистості у товаристві однолітків активно діючий фактор - наслідування, нерідко сліпе. Це біосоціальне явище усе більше привертає увагу педагогів, соціологів, естетиків, оскільки на нього не можна не зважати, вирішуючи проблеми виховання молоді.
Наслідування як психологічний стан виявляється у спрямованні особистості на зразок і відтворення нею вчинків, дій і якостей зразка, має тенденцію до поширення. Дуже часто воно захоплює широкі маси людей, що вступають у контакт. Особливо яскраво масове наслідування прослідковується у навчально-виховних колективах.
Разом із соціальною обумовленістю наслідування має багато інших суспільно-політичних особливостей. Їх знання необхідне для того, щоб по мірі можливостей керувати наслідуванням у виховних цілях, особливо серед молоді, де воно часто дуже поширене. Відзначаючи основні соціально-психологічні особливості наслідування, П.А.Просецький підкреслює, що "наслідування, будучи соціально обумовленим і маючи глибокі корені в психонервовій природі людини, виявляється лише за наявності відповідних умов як з боку об'єкта, так і з боку суб'єкта наслідування". [ 4 ] .
Серед основних об'єктивних умов наслідування можна виділити наступні: цінність якщо не всіх, то хоча б деяких сторін зразка, його ясність, виразність. Чим яскравіший зразок, тим за інших рівних умов він більше викликає прагнення до наслідування. До суб'єктивних умов наслідування належать: спрямованість свідомості і волі суб'єкта наслідування на об'єкт; позитивне емоційне ставлення до особи, дія якої відтворюється; любов чи повага до об'єкта наслідування; менша досвідченість суб'єкта наслідування порівняно з об'єктом наслідування у якому-небудь відношенні тощо.
У механізмі наслідування насамперед необхідно відзначити залежність інтенсивності наслідування від емоційної взаємоіндукції, викликаної наявністю у суб'єкта наслідування привабливого, імпонуючого об'єкта (явища, вчинку, дії). Внаслідок цього наслідування здатне стрімко охоплювати групи молоді,де питома вага наслідування

 
 

Цікаве

Загрузка...