WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Розробка моделей, які інтегрують зорові, слухові, мовленнєво-рухові та моторні компоненти мовленнєвої діяльності - Реферат

Розробка моделей, які інтегрують зорові, слухові, мовленнєво-рухові та моторні компоненти мовленнєвої діяльності - Реферат

допустимо при інтеграції роботи зорових, слухових, мовленнєво-рухових і моторних аналізаторів.
Багато вчителів-практиків і методистів переконані, що в процесі зорового сприйняття слова відбувається спочатку послідовна ідентифікація букв, а потім слово вимовляється про себе й лише після цього визначається його значення. Однак накопичені факти з практики навчання, експериментальні спостереження виявили, що сприйняття слів, по-перше, може відбуватися без внутрішньої вокалізації (свист, рахунок уголос збільшують швидкість читання нескладних текстів) і, по-друге, воно не є простою сумою процесів упізнання окремих букв. Так, слово може впізнаватися при такому віддаленні від крапкизорової фіксації, при якому окремі букви не розрізняються.
Співвідношення процесів цілісного й побуквенного перцептивного формування зорового образу букви або слова з його кінцевою трансформацією на рівень ідентифікації й семантизації є фундаментальним у розробці моделей, які реалізують психологічний механізм мовленнєвої діяльності. При цьому якісні трансформації мікроструктури зорового сприйняття виражаються в появі ефектів впізнання - елементів букви, букви в цілому, слова, синтагм.
На підставі результатів експериментальних досліджень [2] логічно допустити три робочі гіпотези про співвідношення цілісного й побуквенного аналізів зображення слова: зорове впізнання слів відбувається на основі: 1) цілісних, конфігуративних ознак, 2) ідентифікації окремих букв, 3) взаємодії процесів побуквенного й цілісного зорового аналізів.
Перша гіпотеза була відкинута ще на початку ХХ століття (Е.Нієц, 1908), а дискусії між прихильниками другої й третьої гіпотез тривають дотепер. Дослідники, які відкидають гіпотезу про виділення "надбуквених" зорових ознак слова, як доводи наводять факти, що підтверджують: перцептивна перевага слів над безглуздими, але орфографічно правильними псевдословами зберігається при порушенні конфігуративних ознак (слова складалися з букв різних шрифтів або із великих і малих літер).
Аналіз питомих витрат часу на пошук заданої букви в списках, складених зі слів, псевдослів або випадкових наборів букв, надрукованих звичайним або мішаним (через одну малими або великими буквами) шрифтом, показав: при застосуванні в текстових завданнях мішаного шрифту ефект упізнання слова зникає, у той час як ефект орфографічної впорядкованості залишається практично незмінним. Отже, перцептивна перевага слів над псевдословами зумовлена впізнанням слова як цілісного зорового образу.
Психологічний механізм навчання мовленнєвої діяльності читання повинен ураховувати характер зорового сприйняття лексичних одиниць, які вводяться в умовах активної взаємодії побуквенного й цілісного аналізів графічного зображення образу і його складових елементів. Виділення цілісних зорових ознак приводить до випереджальної значеннєвої ідентифікації лексичної одиниці або лінгвоеквіваленту.
При зоровому сприйнятті графічного образу детальному аналізу об'єктів передує процес їх локалізації в просторі й часі, а також зорової фіксації загальних обрисів. Щодо сприйняття слів, впізнанню окремих букв передує зоровий "опис", який задає систему відліку для наступного детального аналізу. При певній частотності букв, буквосполучень, слів процес зорового "опису" приводить до формування зорових навичок - автоматизованого стандарту діяльності. До речі, вплив сформованих зорових навичок на позитивність або несприйнятність операції зіставлення заданих і впізнаних образів легко побачити в моделі сприйняття слів при читанні тексту з а) більш знайомим контекстом і б) менш відомим контекстом. Висновок однозначний: ефект виявлених відхилень, помилок набагато сильніший при читанні тексту з більш відомим контекстом.
Узагальнюючи результати теоретичних та експериментальних підходів до проектування й розробки ігрових моделей і посібників для навчання мовленнєвої діяльності читання, можна виділити найбільш важливі положення, що становлять психолого-педагогічний інтерес та впливають на розуміння механізму моделювання мовних дій:
Зорове сприйняття автономних слів є адекватним об'єктом вивчення природи перцептивних компонентів автоматизованих навичок читання. Зорове впізнання цілісного графічного зображення слова підвищує ефективність упізнання окремих букв, при цьому вона не пов'язана безпосередньо із семантикою слова або лінгвоеквіваленту.
Перцептивний контекст може приводити не тільки до більш імовірної інтерпретації значеннєвого сприйняття, але й до більш ефективного виділення зорових фіксованих ознак об'єкта, що сприймається. Характер впливу перцептивного контексту на ефективність упізнання слова залежить від поетапного включення локальних ознак власне лексичної одиниці або лінгвоеквіваленту.
Процес зорового сприйняття автономних слів, що становить формування багаторівневого образу в системі мовленнєвої діяльності, здійснюється у два етапи: на першому відбувається випереджальна, інтуїтивна ідентифікація лексичної одиниці, яка взаємодіє з факторами частотності й контексту з наступним висуванням на кожному рівні набору перцептивних гіпотез; на другому етапі висунуті гіпотези провідного рівня піддаються зіставленню із заданим набором зорових, слухових, мовленнєво-рухових або моторних образів, з кінцевою трансформацією в позитивно сформований і закріплений оперативною пам'яттю цілісний образ лексичної одиниці або лінгвоеквіваленту.
Найближчі перспективи подальших розвідок у цьому напрямі пов'язані з розробкою посібника з навчання навичок пропорційного відтворення фігур.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гладушина Р.М. Ігрове моделювання мислення як психологічного механізму мовленнєвої діяльності // Теоретичні і прикладні проблеми психології. ? №3 (14). ? Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2006. ? С.75-82.
2. Гладушина Р.М. Моделювання смислового зорового сприйняття в процесі навчання іншомовної мовленнєвої діяльності // Теоретичні і прикладні проблеми психології. ? №1(12). ? Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2006. ? С.56-63.
3. Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. ? М.: Просвещение, 1978. - 426 с.
4. Патент Великобритании № 1524120, кл. G 01 В3/06, 1978. Игровое устройство.
5. Патент по заявке Германии № 244475, кл. G 09В 11/04, 1976. Устройство для обучения письму, чтению, черчению, рисованию, счету.
6. Патент США № 1414102, кл. G 09В 11/00, 1992. Устройство для обучения письму.
7. Патент по заявке Франции № 2258678, кл. G 09В 11/04, 1975. Устройство для упражнения в каллиграфии.
8. Патент по заявке Японии № 43-43956, кл. G 09В 11/04, 1973. Учебное пособие по родной речи.

 
 

Цікаве

Загрузка...