WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Розвиток “я-концепції” як фактор виникнення внутрішньоособистісного конфлікту підлітка - Реферат

Розвиток “я-концепції” як фактор виникнення внутрішньоособистісного конфлікту підлітка - Реферат

уявлення про них.
Внутрішньоособистісний конфлікт визначає досить складний психічний стан, що має різноманітні прояви в поведінці. В одних підлітків внутрішнє незадоволення собою проектується на інших і виливається у критику оточуючих людей, громадських порядків, норм, правил аж до повного їх неприйняття. Ці підлітки збудливі, легко вступають у дискусії, чітко проявляючи власну напруженість в експресії, нестриманості, небажанні вислухати іншого і т.п. У такому спілкуванні підлітки легко розкривають свої психологічні труднощі і особливості стану. Інші підлітки, навпаки, приймають зовні пасивну позицію, намагаються підкреслити своє байдуже ставлення до навколишнього. Однак подібна позиція, як і в першому випадку, виявляється "психологічним захистом" особистості, служить прикриттям конфліктної внутрішньої позиції і психологічного дискомфорту.
Одним із основних способів виходу з внутрішньоособистісного конфлікту є адекватна оцінка ситуації, в якій опинився підліток. Вона включає самооцінку й оцінку складності проблеми. До дійових способів також можна віднести рефлексію - здатність поглянути на ситуацію з позиції спостерігача, одночасно усвідомлюючи себе в цій ситуації і те, як сприймають мене інші люди. Це допоможе виявити реальні причини власного внутрішнього напруження, переживань, хвилювань, установити гармонію "Я-концепції", що сприятиме її подальшому розвитку.
Незважаючи на психологічні труднощі, з якими стикається підліток, і небезпеку паліативного подолання конфлікту, ми гадаємо, що в цілому переживання внутрішнього конфлікту за допомогою критичного стану є позитивним, тому що дозволяє підліткові вирішити проблему внутрішнього зростання. Менш продуктивною є ситуація уникання внутрішньоособистісного конфліктного стану, коли підліток звертається до різних форм психологічного захисту від усвідомлення власної суперечливості: не визнає можливості вибору у своїх вчинках і стосунках, не осмислює ситуації ціннісного вибору, роблячи вибір ситуативно, підкоряючись задоволенню миттєвих бажань; виправдовує власні погані вчинки афективним станом абозвинувачує інших; викривлено тлумачить конфліктні тенденції; внутрішню нестійкість та психологічний дискомфорт знімає за допомогою алкоголю, наркотичних засобів або агресивних способів поведінки.
Дослідження показало, що переживання внутрішньоособистісного конфлікту властиве підлітковому віку, а особливості перебігу конфлікту залежать від цілісності й узгодженості елементів "Я-концепції" підлітка й механізмів їх взаємодії. Подолання кризового внутрішньоособистісного конфлікту можливе за рахунок перебудови "Я-концепції", зміни ступеня значущості окремих її елементів.
Разом із цим слід зазначити, що в результаті дослідження виявилися значні труднощі, з якими стикаються педагоги в розумінні й оцінюванні підліткового внутрішньоособистісного конфлікту. Адекватні реальним станам підлітків є тільки оцінки тих педагогів, діяльність яких досягає високого рівня майстерності. Педагоги середнього й низького рівнів майстерності не виявили чутливості до переживань підлітків, або оцінивши їхній стан як "благополучний", або неправильно визначивши характер і особливості їхніх переживань.
Також ми з'ясували, що утруднення педагогів у розумінні внутрішньоособистісного конфлікту підлітка пов'язані з певними особливостями його перебігу.
По-перше, усвідомлюючи суперечності власного внутрішнього світу, підлітки часто приховують свої щирі переживання від дорослих, тому деякі висококваліфіковані педагоги, виявляючи чутливість до прояву стану експресії підлітка, мають труднощі у встановленні предмета та причин його переживань.
По-друге, душевний стан, викликаний переживанням внутрішньоособистісного конфлікту, звичайно не пов'язаний з певною гостро протікаючою критичною життєвою ситуацією, за якою педагогові було б легко судити про переживання підлітка.
По-третє, переживання внутрішньоособистісного конфлікту обумовлює складний за характером і емоційним забарвленням стан, що проявляється досить специфічно (у міркуваннях, вчинках, стосунках), тому педагоги сприймають ці прояви за процес формування певних особливостей особистості підлітка.
Отже, вивчення внутрішньоособистісного конфлікту підлітка, механізмів його виникнення є значущим не тільки для вікової психології, але і для педагогічного "супроводу" підлітка в кризових ситуаціях. Для розв'язання конкретних науково-практичних завдань цікавим є погляд на залежність змісту внутрішньоособистісного конфлікту підлітка від змісту й узгодженості його "Я-концепції", а також і на можливість подолання цього конфлікту за рахунок її перебудови.
ЛІТЕРАТУРА
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебн. пособие для студ. вузов. - М., 1999.
2. Божович Л.И. Избранные психологические труды. - М., 1995.
3. Василюк Ф.Е. Психология переживания: анализ преодоления критических ситуаций. - М., 1995.
4. Василюк Ф.Е. Типология переживания различных критических ситуаций // Психологический журнал. - Т.16. - №5. - С.104-114.
5. Донченко Е.А., Титаренко Е.М. Личность: конфликт, гармония. - К., 1989.
6. Личность. Внутренний мир и самореализация. - СПб.,1996.
7. Михеева И.Н. Амбивалентность личности: Морально-психологический аспект. - М., 1991.
8. Реан А.А., Коломенский Я.Л. Социальная педагогическая психология. - СПб., 1999.
9. Сунцова А.С. Педагогическая оценка критических состояний личности подростков: Дис. канд. пед. наук. - Ижевск, 1996.
10. Толстых Н.Н. Подростковый возраст // Рабочая книга школьного психолога / Под ред. Н.В.Дубровиной. - М., 1991. - С.124-145.
11. Фельдштейн Д.И. Психология развивающейся личности. - М., 1996.
12. Фрейд А. Теория и практика детского психоанализа / Пер. с англ. и нем. - М.,1999.
13. Хорни К. Ваши внутренние конфликты. Конструктивная теория нервоза // Психоанализ и культура: избранные труды Карен Хорни и Эриха Фромма. - М., 1995. - С.5-162.

 
 

Цікаве

Загрузка...