WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Розвиток “я-концепції” як фактор виникнення внутрішньоособистісного конфлікту підлітка - Реферат

Розвиток “я-концепції” як фактор виникнення внутрішньоособистісного конфлікту підлітка - Реферат

сприятливого виходу) свідчить про ненормальний розвиток особистості.
З позиції другого рівня внутрішній конфлікт є показником розвитку духовності особистості підлітка, його зрілості як здатності усвідомити й осмислити власний внутрішній світ, складні життєві ситуації і стосунки з оточуючими. У цьому контексті описані моральні конфлікти підлітка (О.Донченко, Т.Титаренко), конфлікти "Я-концепції" і самооцінки (Н.Толстих, Л.Божович). Тут вихідними положеннями в аналізі є такі: 1) внутрішньоособистісний конфлікт завжди стосується моральної сфери підлітка, ставить його перед вибором цінностей; 2) це завжди конфлікт ставлення до себе або до інших; 3) він має ціннісне значення і відіграє роль "стрибка" у розвитку духовності особистості.
Підліткові притаманний внутрішній критичний конфліктний стан, який характеризується тим, що конфлікт усвідомлюється, є предметом його сильного переживання й викликає деструктивну психічну напруженість, дисгармонію його "Я-концепції". Критичний стан виникає, на думку вчених, коли підліток не знаходитьможливості вийти з конфліктної ситуації, не знаходить рішення шляхом компромісу між протилежними тенденціями, тобто коли свідомість капітулює перед суб'єктивно нерозв'язаним протиріччям.
Основними методами дослідження були бесіда і спостереження, у ході яких виявлялися причини й особливості перебігу критичного стану, предмет і зміст переживань, уплив переживань на діяльність, спілкування й поведінку підлітка. Також ми використали комплекс діагностичних методик, що виявляють рівень психічної напруженості особистості.
У результаті ми встановили два типи критичної ситуації, що сприяють виникненню внутрішньоособистісного конфлікту у підлітків: 1) переживання конфлікту, викликане негативним вчинком (обманом, образою іншої людини, проявом боягузтва), здійсненим підлітком під упливом ситуації, що не відповідає його цінностям і уявленням про себе; 2) конфлікт, обумовлений наявністю шляхетної мети і неприпустимих засобів для її досягнення, що обрані підлітком також ситуативно.
Осмислення ситуації і усвідомлення власної суперечливості призводять до сильних страждань, які супроводжуються почуттям досади на себе, сорому, знецінюванням цілей і власної особистості і викликають у підлітка кризу самооцінки. Таким чином, в "Я-концепції" як у системі всіх оціночних уявлень про себе відбувається зрушення узгодженості у взаємодії її складових, змінюються механізми взаємодії.
Розглянемо типовий для підлітків внутрішньособистісний конфлікт на конкретному прикладі. Умовою входження Каті у значущу для неї групу хлопців було припинення спілкування з подругою. Катя прийняла цю вимогу, тому що прагнула стати "своєю" у цій групі, однак припинити стосунки з подругою не змогла. Катя спробувала зустрічатися з нею так, щоб про це не довідалися інші. Однак, не знаходячи принципового розв'язання цієї проблеми, Катя почала відчувати провину перед подругою через необхідність приховувати дружбу з нею і страх викриття з боку групи. Необхідність постійно лавірувати між двома значущими для неї стосунками викликала критичний стан, який характеризується сильною емоційною напругою, почуттям сорому, докорами сумління, відразою до себе.
Центральним переживанням дівчини виявилося усвідомлення власної суперечливості: з одного боку, зрадницького вчинку стосовно подруги, нездатності протистояти несправедливій вимозі групи, і з іншого - свого небажання піти із групи. Ситуація активізувала процеси рефлексії підлітка, сприяла самоаналізу й аналізу інших учасників ситуації. Таким чином, внутрішній конфлікт поставив підлітка перед ціннісним вибором, змусив осмислити ситуацію як внутрішньоособистісну проблему, розв'язання якої вимагало діалогу із собою, визначення власної позиції і зміни стосунків із людьми. Як наслідок, здійснюється перебудова "Я-концепції" підлітка і відбувається її подальший розвиток.
Більш складним за змістом є внутрішньоособистісний конфлікт, пов'язаний з побудовою підлітком "Я-концепції", пошуком відповідей на питання "Хто Я?", "Який Я?", "Для чого Я живу?" і т.п. Як відомо, постановка подібних питань властива багатьом підліткам. Критичний стан виникає у випадку, коли підліток не може знайти відповідей, які б його задовольняли, коли пошук відповідей на ці питання стає центральним переживанням особистості, фіксується в її емоційно-значущій сфері, а повсякденні проблеми переживаються як менш істотні. Тенденція розвитку критичного стану полягає у відкритті підлітком несумісності між своєю ідеальною "Я-концепцією" (складеною відповідно до уявлень про призначення людини, про тих людей, які обрані як ідеал) і оцінкою реальної ситуації (своєї життєдіяльності, повсякденності, своїх схильностей, здібностей і можливостей), що призводить до глибоких переживань із приводу своєї незначущості, усвідомлення неможливості реалізувати створене ідеальне "Я", породжує постійну емоційну напруженість. Переживання підлітка супроводжуються втратою самоповаги, зниженням активності, погіршенням стосунків із учителями, батьками, однолітками. Подібний внутрішній процес можна кваліфікувати і як кризу, тому що підліток переживає втрату сенсу життя: його вже не приваблює власне майбутнє, перспектива свого призначення і ролі в суспільстві; він знецінює свій ідеал і все, що його оточує.
Проілюструємо зазначений стан на прикладі висловлювання Володі (14 років): "...мені нестерпно жити поруч із усіма, кого я знаю. Мої друзі якісь "маленькі", я не можу виносити їхніх розмов "ні про що", їх дитячих пустощів, вони мене дратують. У батьків меркантильні інтереси, дурні бажання, вічні "причіпки", я їх не розумію, а їм усім немає діла до мене... Усюди сірість: сірі будинки, сіре небо, сіра школа, і нікому ні до чого немає діла..." Можна вважати "Я-концепцію" Володі порушеною, дисгармонійною, бо у нього неадекватний образ власного "Я", він не бажає знати думки про себе як близьких, так і сторонніх осіб, занадто емоційно реагує не на факти, а на

 
 

Цікаве

Загрузка...