WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Розвиток “я-концепції” як фактор виникнення внутрішньоособистісного конфлікту підлітка - Реферат

Розвиток “я-концепції” як фактор виникнення внутрішньоособистісного конфлікту підлітка - Реферат


Реферат на тему:
Розвиток "я-концепції" як фактор виникнення внутрішньоособистісного конфлікту підлітка
Внутрішньоособистісний конфлікт дорослої людини досліджений і висвітленій у літературі ґрунтовно, на основі різних концептуальних позицій. У цілому, на нашу думку, автори однаково трактують умови розвитку конфлікту: по-перше, виникнення внутрішнього конфлікту припускає наявність у людини складного внутрішнього світу (Ф.Василюк), складних потреб і мотивів (О.Донченко, Т.Титаренко), усвідомлення власних почуттів і наявність внутрішньої системи цінностей (К.Хорні); і, по-друге, конфлікт - це "продукт свідомості" (І.Міхєєва), він виникає в процесі усвідомлення людиною внутрішньої суперечливості як результату зіткнення несумісних бажань, мотивів, цінностей, стосунків. К.Хорні відзначає, що нормальна людина повністю усвідомлює свій конфлікт або може його усвідомити за умови незначної допомоги. Невротичний конфлікт завжди несвідомий. Тенденції, що викликають невротичний конфлікт, глибоко приховані [13, с.23]. На думку Ф.Василюка, внутрішній конфлікт - це "спосіб і форма відбиття у свідомості об'єктивної складності світу. Наявність такого відбиття дає суб'єкту можливість перебороти цю складність ціннісним переживанням. Тому на неврози хворіє не той, хто переживає конфлікт, а той, хто "відмовляється" переживати конфлікт, намагаючись відбутися зовнішніми перетвореннями ситуації" [4, с.110].
Підлітковий внутрішньоособистісний конфлікт, на наш погляд, ще не став предметом спеціального дослідження у вітчизняній психології. Конфліктність підлітка розглядається в літературі як характеристика процесу дорослішання у контексті вивчення таких значущих новоутворень особистості, як самопізнання, рефлексія, система цінностей, життєва позиція, самовизначення. Відповідно дослідники виділяють: конфлікт "Я-концепції" (Г.Абрамова), конфлікт самооцінки (Н.Толстих, А.Реан), конфлікт як депривацію потреби в самоствердженні і самореалізації (Л.Божович) та ін. Джерела конфлікту автори вбачають у внутрішній суперечливості процесу дорослішання, неврівноваженості психіки підлітка, складних стосунках підлітка з оточуючими. Таке розуміння першопричин внутрішнього конфлікту робить його неминучим, оскільки виводить з об'єктивної ситуації розвитку підлітка. Вважається, що конфліктні тенденції віку сходять нанівець до 16-17 років, коли складаються більш-менш стійкі інтереси і цілі особистості, орієнтовані на реальне майбутнє (Л.Божович).
Ми гадаємо, що опис внутрішнього конфлікту лише в контексті вікових проблем підлітка, з одного боку, дозволяє побачити специфіку переживання конфлікту, але, з іншого - утруднює розгляд сукупності причин і умов розвитку критичного конфліктного стану, не враховує впливу рівня розвитку його "Я-концепції" на виникнення, перебіг і подолання конфлікту.
Внутрішньоособистісний конфлікт зумовлений психікою людини, її розвитком і змінами, а також наявністю взаємозв'язку внутрішнього світу людини і зовнішнього середовища, в якому вона реалізує власні потреби. Розв'язати внутрішньоособистісний конфлікт, залежно від змісту конфлікту, можна різними способами на основі психоаналізу. Останнім часом особливого значення набуває корекція "Я-концепції" індивіда в напрямку досягнення ним адекватного розуміння себе, реальності і ситуації, у якій він перебуває. До "Я-концепції" включено уявлення індивіда про себе, про образ власного "Я", який включає когнітивний компонент - образ схильностей, зовнішності, якостей, соціальної ролі і значущості індивіда; емоційний компонент - самолюбство, самоповага, самознищення і т.д.; оцінно-вольовий компонент - енергія і сила для збереження і підвищення самооцінки, самоповаги та ін. Порушення внутрішньої гармонії між компонентами "Я-концепції" призводить до виникнення і розвитку внутрішньоособистісного конфлікту.
Також "Я-концепція" містить такі складові, як реальний, ідеальний, динамічний образ "Я", між якими можуть виникати суперечливості. Такі конфлікти можна умовно позначити як конфлікти "між тим, що у мене є, і тим, що хотілось би мати", "між тим, що я бажаю, і тим, чого не бажаю", "між тим, хто я є, і тим, ким бажаю бути". Отже, внутрішньоособистісні конфлікти - це боротьба двох позитивних або двох негативних тенденцій, або позитивної і негативної тенденцій. Можна вважати, що внутрішній конфлікт дорослої людини - це результат зіткнення у свідомості суперечливих тенденцій, зіткнення цінностей, які формуються у цілісну систему. Саме тут і відбувається її зрушення.
Сутність підліткового конфлікту в психологічній літературі трактується неоднозначно: з одного боку, конфліктність виводиться з процесу становлення самопізнання й розвитку рефлексії підлітка, що забезпечує усвідомлення ним внутрішніх суперечностей і визначає виникнення конфлікту. У той же час відзначається, що підліток частіше не усвідомлює причин і змісту власних несумісних мотивів, бажань, вчинків і переживає скоріше не сам конфлікт, а його наслідки - порушення стосунків з оточуючими, агресивні або депресивні стани і т.п.
Невизначеність, про яку йшла мова, утруднює розуміння сутності підліткового конфлікту і ускладнює дослідження конкретних життєвих ситуацій. На наш погляд, переживання внутрішнього конфлікту підлітка може бути описане на різних рівнях: психічному й духовному. Перший описує конфліктність і дисгармонію внутрішнього світу як закономірний, тимчасовий (віковий) стан психіки, який виходить із фізіологічної перебудови організму і впливає на процеси соціальної адаптації підлітка. Цей рівень переживання конфліктності розглянуто у праці А.Фрейда, де конфлікт трактується як боротьба ЕГО, яке намагається перебороти напругу й тиск, що йдуть від інстинктивних потягів. А.Фрейд підкреслює особливу важливість психічної дисгармонії в підлітковому періоді для встановлення з часом рівноваги, вважаючи, що спокійний перебіг підліткового віку (коли енергія імпульсів, зіштовхуючись із потужним захистом ЕГО, не знаходить

 
 

Цікаве

Загрузка...