WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психолого-педагогічний моніторинг ефективності навчального процесу в загальноосвітній школі - Реферат

Психолого-педагогічний моніторинг ефективності навчального процесу в загальноосвітній школі - Реферат

учнів рівня потенційних навчальних можливостей. Остання цифра - абсолютна різниця невідповідності за сукупністю двох попередніх цифр. Результати останнього рядка таблиці можуть служити показником ефективності праці вчителів в умовах особистісно орієнтованого навчання.
На нашу думку, вести мову про ефективність праці вчителя можна лише тоді, коли її результати засвідчують, що вчитель зумів максимально реалізувати навчальний потенціал кожного зі своїх вихованців та об'єктивно оцінив їх навчальні досягнення. Таким чином, при ефективній праці вчителя абсолютна різниця між загалом формально можливими навчальними досягненнями учнів (з урахуванням виявлених загальних тенденцій, зокрема кількості школярів, які в цілому виявили неадекватні своїм потенційним можливостям знання, вміння та навички) і їх фактичними навчальними досягненнями має бути мінімальною.
За даними таблиці ми бачимо, що мінімальна різниця між показниками на кінець навчального року спостерігається з наступних предметів: російська мова (10), математика (11), правознавство (8), фізика (13), хімія (7). Можна зробити висновок, що вчителі цих предметів максимально реалізують потенційні навчальні можливості учнів і досить об'єктивно оцінюють їх навчальні досягнення.
Інша ситуація простежується на прикладі таких предметів, як українські мова та література, всесвітня історія, історія рідного краю, біологія, ОБЖ (нині БЖЗ), де абсолютна різниця між показниками сягає від 39 до 67 одиниць. Причому аналіз показує, що вчителі цих предметів ставлять набагато більше відносно вищих і набагато менше відносно нижчих оцінок, ніж загалом можливо з урахуванням загальних тенденцій. Таким чином, напрошується висновок, що ці вчителі необ'єктивно оцінюють учнів, а саме: завищують їм оцінки.
Таблиця 3
Результати психолого-педагогічного моніторингу ефективності праці вчителів
Клас Можливі дані Навчальні досягнення учнів з окремих предметів
укр. мова укр. літерат. рос. мова література інозем. мова математика алгебра геометрія всесв. історія істор. України Істор. р. краю Право-знавство геогр. рід. кр. біологія фізика хімія ОБЖ
5-А +2 -0 +2 -4 +2 -1 +3 -1 +3 -0 +3 -1 +3 -1 +4 -0 +6 -0 +17 -0 +6 -0
5-Б +4 -1 +6 -1 +9 -0 +4 -1 +6 -1 +10 -1 +6 -1 +6 -0 +9 -0 +14 -0 +7 -1
6-А +3 -5 +4 -6 +8 -4 +6 -5 +6 -4 +6 -5 +3 -9 +9 -0 +4 -6 +12 -2 +4 -3
6-Б +1 -3 +0 -3 +5 -1 +1 -4 +1 -4 +1 -4 +3 -4 +7 -0 +1 -3 +2 -3 +2 -1
7-А +1 -9 +4 -3 +4 -3 +3 -6 +4 -5 +3 -10 +0 -11 +0 -14 +6 -2 +4 -3 +5 -2 +2 -11 +4 -6 +0 -12 +7 -1
7-Б +6 -0 +10 -0 +12 -0 +8 -0 +13 -0 +11 -0 +3 -5 +3 -4 +9 -0 +10 -0 +13 -0 +7 -1 +13 -0 +3 -3 +13 -0
8-А +2 -3 +3 -2 +8 -2 +2 -4 +4 -2 +8 -2 +4 -8 +4 -7 +6 -1 +5 -2 +8 -2 +2 -3 +6 -2 +2 -4 +1 -5 +10 -1
8-Б +4 -4 +8 -0 +13 -0 +4 -3 +4 -3 +4 -5 +3 -7 +2 -7 +6 -2 +4 -3 +5 -2 +4 -2 +6 -4 +3 -5 +2 -7 +14 -0
9-А +2 -3 +8 -0 +4 -1 +2 -4 +4 -3 +5 -0 +2 -4 +2 -6 +5 -1 +6 -0 +6 -2 +6 -1 +3 -1 +8 -0 +2 -1 +8 -0 +9 -0
9-Б +1 -7 +6 -2 +2 -1 +0 -4 +1 -5 +7 -4 -0 -9 -0 -6 +2 -9 +2 -9 +1 -3 +2 -6 +2 -4 +13 -2 +0 -8 +3 -7 +11 -1
Загалом можливо +26 -35 +26 -35 +26 -35 +26 -35 +26 -35 +26 -35 +10 -9 +16 -26 +16 -26 +20 -34 +22 -27 +22 -27 +3 -10 +26 -35 +20 -34 +16 -26 +9 -17 +26 -35
Фактично
отримано +51 -21 +67 -13 +33 -32 +46 -27 +58 -32 +15 -15 +12 -44 +11 -44 +50 -15 +41 -17 +53 -11 +8 -7 +56 -31 +64 -19 +10 -33 +14 -19 +65 -8
Різниця
абсолют. 39 +25 -14 63 +41 -22 10 +7 -3 28 +20 -8 35 +32 -3 11 +5 -6 22 +4 -18 23 +5 -18 49 +30 -19 29 +19 -10 47 +31 -16 8 +5 -3 34 +30 -4 59 +44 -15 13 +6 -7 7 +5 -2 67 +40 -27
Зазначимо, що це загальний висновок. Для об'єктивних підсумків потрібний більш детальний аналіз з урахуванням того, що один предмет у школі можуть викладати декілька вчителів, і їхні персональні показники можуть у цьому плані значно відрізнятися.
Так, скажімо, рідний край (пропедевтичний курс географії) у 5-х класах та географію в 6-9-х класах у школі в поточному навчальному році викладали різні вчителі. Абсолютна різниця між показниками тільки по 5-х класах (36 учнів) склала 26 одиниць, а по 6-9-х класах, у яких навчалось 177 учнів, відповідно, всього 8 одиниць. Таким чином, можна говорити про явне завищення оцінок вчителем, що працював у 5-х класах, та високу об'єктивність оцінювання знань учнів іншим учителем, який працював у 6-9-х класах.
Неприпустимим є також ігнорування того, що навчальні досягнення окремих учнів залежать від розвитку їх індивідуальних пізнавальних інтересів, ставлення до конкретного предмета чи конкретного вчителя, що також має враховуватись у процесі моніторингу ефективності праці педагогів.
Наш досвід показує, що врахування потенційних навчальних можливостей учнів у навчально-виховному процесі можливе й необхідне, адже тільки на цій основі можна дійсно забезпечити особистісно орієнтований підхід до кожного з них. Що стосується паралельного моніторингу ефективності праці вчителя, то цей аналіз, з одного боку, забезпечує зворотний зв'язок між учнем і вчителем з точки зору реалізації навчального потенціалу кожного школяра, а, з іншого боку, - дає змогу адміністрації школи виявити загальні тенденції у роботі конкретних учителів щодо індивідуалізації навчально-виховного процесу та об'єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Єльникова Г. Моніторинг діяльності керівника // Директор школи, ліцею, гімназії: Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - №1. - С.97-102.
2. Закон України "Про загальну середню освіту" // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - 28 липня. - С.2-3.
3. Кальной В.А., Шитов С.Е. Технология мониторинга качества образования в системе "учитель - ученик". - М.: Пед. общ. России, 1999. - 76 с.
4. Кашкарьова Л.Р. Психологічні засади виявлення потенційних навчальних можливостей учнів основної школи // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - №3. - Бердянськ: БДПУ, 2003. - С.46-54.
5. Кашкарьова Л.Р. Психологічні засади моніторингу навчальних досягнень учнів основної школи. Дис. канд. психол. наук: 19.00.07. - Бердянськ, 2005. - 257 с.
6. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Освіта України. - 2001. - №6. - 7 лютого. - С. 3-16.

 
 

Цікаве

Загрузка...