WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психолого-педагогічний моніторинг ефективності навчального процесу в загальноосвітній школі - Реферат

Психолого-педагогічний моніторинг ефективності навчального процесу в загальноосвітній школі - Реферат

потенційних навчальних можливостей учнів 7-го класу
Як бачимо, Поліна має цілком добрий потенціал до навчання, показники її психічних пізнавальних процесів знаходяться в достатніх межах, що і підтверджується її навчальними досягненнями у 6-му класі. На даний момент рівень потенційних навчальних можливостей учениці можна визначити як достатній. Єдиний тривожний симптом, на який звернула увагу експертна комісія, це те, що показник словесно-логічного мислення, хоча і знаходиться в межах достатнього рівня, але показує його нижню межу, яка межує із середнім рівнем. Це свідчить про те, що вподальшому, якщо продуктивність мислення дівчинки не покращиться, її навчальні досягнення можуть погіршитися і спуститися до межі середнього рівня.
Загальний рівень потенційних можливостей учня до навчання визначає насамперед можливості його розумового розвитку й забезпечує навчальні досягнення із загальнонавчальних предметів. Навчальні ж досягнення з таких предметів, як фізична культура, образотворче мистецтво, музика та праця потребують наявності спеціальних здібностей, рівень розвитку яких може бути дуже різним навіть у одного й того ж учня, а тим більше, не збігатися із загальним рівнем його потенційних навчальних можливостей. Спеціальні здібності проявляються через порівняно швидке та легке утворення спеціальних навичок та вмінь.
Саме тому ми пропонуємо окремо визначати фізичні, художні, трудові та музичні спеціальні навички та вміння учнів, що мають робити кваліфіковані вчителі-спеціалісти з цих предметів. У подальшому це сприятиме аналізу навчальних досягнень школярів із вищезазначених предметів. Рівень розвитку спеціальних навичок та умінь також позначається першою літерою похідного слова, а саме: в - високий, д - достатній, с - середній, н - низький і заноситься класним керівником до таблиці потенційних навчальних можливостей учнів певного класу.
У таблицю потенційних навчальних можливостей учнів ми включили також графу про пізнавальні інтереси школярів із предметів гуманітарного циклу, точних та природничих наук. Дані про наявність або відсутність таких інтересів можуть пояснити надто високі або надто низькі, порівняно з іншими, оцінки учня з певного предмета або циклу предметів.
Пізнавальні інтереси учнів вивчаються за допомогою анкетування. Анкета може містити два запитання: 1. Які предмети шкільного курсу мені подобаються і чому саме? 2. Які предмети шкільного курсу мені не подобаються і чому саме? При цьому робиться висновок про наявність або відсутність в учня пізнавальних інтересів до предметів певного циклу: гуманітарного, природничого або до точних наук [4]. Дані про пізнавальні інтереси школярів також заносяться до таблиці потенційних навчальних можливостей. Наявність інтересів позначається знаком "+", а їх відсутність знаком "-".
Результати визначення у Поліни рівня розвитку спеціальних навичок та вмінь, а також її пізнавальні інтереси стосовно циклів предметів показано на рис. 2.
Приклад: Поліна Т. (7-й клас).
Спеціальні навички та вміння Пізнавальні інтереси
Фізичні Художні Трудові Музичні Гуманітар.
предмети Точні науки Природн. предмети
д д с д + - +
Рис. 2. Фрагмент таблиці потенційних навчальних можливостей учнів 7-го класу
Таким чином, ми визначили, що дівчинка має достатній потенціал для занять фізичною культурою, образотворчим мистецтвом та музикою і середній - для занять працею. Її пізнавальні інтереси більше спрямовані на оволодіння гуманітарними та природничими дисциплінами, а до точних наук вона не має схильностей.
Показники спеціальних здібностей і вмінь та дані про пізнавальні інтереси учнів необхідні на етапі здійснення поточного аналізу відповідності актуального рівня навчальних досягнень школярів (за результатами І семестру та підсумкової атестації) рівню їх потенційних навчальних можливостей.
Протягом навчального року проводився психолого-педагогічний моніторинг навчальних досягнень кожного учня за результатами першого семестру, державної атестації (у 9-му класі) та підсумкового оцінювання. Кожний класний керівник заповнював таблицю навчальних досягнень учнів свого класу, заносячи до неї всі оцінки з усіх предметів, які школярі отримали в першому семестрі (І), а по закінченні навчального року - за результатами підсумкової атестації (П). При цьому особливу увагу звертали на ті оцінки, які не відповідали загальному рівню потенційних навчальних можливостей або рівню розвитку спеціальних навичок та вмінь (р.м.), тобто були вищими чи нижчими за них. Ці оцінки спеціально виділялися, у нашому випадку, підкреслювалися.
За результатами першого семестру та підсумкового оцінювання класні керівники здійснювали аналіз адекватності рівня навченості кожного учня свого класу (навчальні досягнення) рівню його потенційних можливостей до навчання. Результати психолого-педагогічного моніторингу навчальних досягнень Поліни за результатами І семестру та за підсумками навчального року показані на рис. 3.
Приклад: Поліна Т. (7-й клас).
Рівень
потен-ційних навчал. можли-
востей Рівень навчальних досягнень
укр. мова укр. літ-ра рос. мова літе-ратура англ.
мова алге-бра геоме-трія
I П I П I П I П I П I П I П
д 7 7 7 7 6 7 8 7 8 8 5 7 7 7
Рівень
потен-ційних навчал. можли-
востей Рівень навчальних досягнень
історія Укр. всесв.
історія біоло-гія фізика геогра-фія історія
р. кр. ОБЖ
I П І П І П І П I П І П I П
д 6 7 6 7 8 8 5 7 7 7 7 7 8 9
Рівень
потен-ційних навчал. можли-
востей Рівень навчальних досягнень
музика образотворче
мистецтво фізична культура праця
рм I П р
м I П р
м I П р
м I П
д д 8 9 д 11 11 д 10 10 с 9 9
Рис. 3. Фрагмент таблиці навчальних досягнень учнів 7-го класу
Проаналізувавши навчальні досягнення учениці 7-го класу Поліни Т. за результатами І семестру, класний керівник виявив, що дівчинка має три оцінки зі спеціальних предметів (образотворчого мистецтва, фізичної культури та праці), які перевищують її потенційні можливості (за висновками вчителів-спеціалістів із даних предметів), та п'ять оцінок із загальнонавчальних предметів (російської мови, алгебри, історії України, всесвітньої історії, фізики), що не відповідають загальному рівню її потенційних навчальних можливостей, який визначено як достатній, бо знаходяться в межах середнього рівня.
Приклад:

 
 

Цікаве

Загрузка...