WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Предмет психології - Реферат

Предмет психології - Реферат


Реферат на тему:
Предмет психології
Психологія - наука і система знань про закономірності, механізми, психічні факти і явища в житті людини.
Психічні факти виявляються об'єктивно, зовні: в міміці, психомоторних діях, рухах, діяльності і творчості, і суб'єктивно, внутрішньо: в процесах відчуттів, сприймання, уваги, пам'яті, уяви, почуттях, волі і т. Д. Разом з тим їхній зміст може усвідомлюватися або існувати в неусвідомлюваній формі.
Протиріччя внутрішнього і зовнішнього в психіці людини дозволяються рухами, діями і вчинками, що висловлюють відношення людини до людей, природи і суспільства.
Зміст і динамічна характеристика відношень людини корениться в його мотивах, потребах, меті, до яким він прагне, а також в властивостях темпераменту, характеру і хисту.
Основними механізмами психіки людини є: відображення, проектування і опредмечування - перетворення людиною своїх сил і хисту в форму матеріальних речей або знакових систем.
В продуктах діяльності відбивається неповторність, самобутність і індивідуальність - міра людини - його творчий потенціал.
Для отримання об'єктивних і точних даних про закономірності, механізми і психологічні факти використовуються засоби дослідження. Засіб - засіб пізнання і шлях застосування системи прийомів для досягнення поставлених мети, наприклад, засоби самовиховання, засоби управління, засоби наукової творчості і т. п.
В психології розроблені засоби вивчення психічних фактів і феноменів. До Них відносяться: спостереження, самоспостереження, експеримент (лабораторний, природний і експериментально-генетичний), засіб експертних оцінок, анкетування, інтерв'ю, тестів і т. п.
Головна вимога до засобів наукового дослідження в психології: давати вірогідне знання, вести до об'єктивного відбивання психічних фактів і феноменів оптимальним шляхом - відповідно закону оптимальності. Ті же вимоги стосуються і засобів практичної діяльності людини - вони закликані гармонізувати психіку, дії, діяльність і творчість - з мінімальними витратами енергії, часу і праці
Виконання цих вимог припускає методичність - послідовність і організованість дій на основі одного або системи засобів в пізнанні, вченні, трудової діяльності. Тому методичність є необхідною умовою і системоутворюючим чинником оптимізації людської діяльності
Психологія - одна з наук про людину. Предметом її вивчення - найскладніша сфера життєдіяльності людини - психіка. Складність психіки, як явища, зумовлена тим, що вона є вищим продуктом біологічного та суспільного розвитку живих істот. Складним є і функціональний бік психіки. Вона - засіб орієнтування організму в навколишньому світі й регулятором поведінки в динамічних умовах середовища.
Психічна активність людини спрямовується на різні предмети. Задовольняючи свої матеріальні (органічні) та духовні потреби як необхідну умову життя, людина шукає й одержує з навколишнього природного та соціального середовища необхідні для цього джерела, набуває знання, планує свої дії, визначає засоби й шляхи його здійснення, напружує свої сили, щоб досягти поставленої мети, переживає свої успіхи та невдачі.
Все це - психічна активність людини, предмет вивчення психології.
Предмет психології - закономірності розвитку і проявів психічних явищ та їхні механізми.
Коло явищ, які вивчає психологія, у кожної людини виявляються чітко в досить виразно - це наші: почуття, думки, образи, сприйняття, прагнення, бажання, міркування і погляди тощо все, що складає внутрішній зміст нашого життя, що дається нам безпосередньо і належить нам.
Психічне явище - власність людини.
Почуття, думки, образи, сприйняття, прагнення, бажання, міркування і погляди
так чи інакше пов'язані з тим, що розташоване поза людиною, що нею відображене. Вони її зміст того, що їй не належить, але вона ними може користуватися для розв'язання власних задач. Відображене - духовне багатство, яким людина пов'язується з культурою людства і ноосферою.
Психічне є відображенням взаємодії з довкіллям, дійсністю.
Людина, відображаючи дійсність, сама є часткою цієї дійсності. До складу відображення входить відображення самої себе, яке нею переживається у формі самопочування. Ось чому психічні явища виступають як процеси, властивості конкретної людини; бо у їхньому складі міститься те, що їй особливо близьке і цінне і разом з ним зміст психічних станів людини у момент створення відображення.
Психічне є суб'єктивне відображення.
Суб'єктивність як властивість відображення накладає свій відбиток на ставлення людини до свого оточення, яке визначається особистими поглядами, інтересами смаками, уподобаннями тощо, що і свідчить про її відмінність від інших людей, неповторність. Надмірна суб'єктивність у відображенні довкілля веде людину до помилкових поглядів, позицій, оцінок і суджень, що підвищує її аварійність у діях і діяльності.
Психічне - регулятор взаємодії з довкіллям.
Почуття, думки, образи, сприйняття, прагнення, бажання, міркування і погляди
так чи інакше пов'язані з тим, що розташоване поза людиною, що нею відображене, є не лише продуктами дій і діяльності людини. Користуючись відображенням як безпосередніми регуляторами дій і діяльності, вона здатна стабілізувати їх параметри, підтримувати оптимум функціонування, спрямовувати їх хід за певною програмою. Тобто, втілювати свої суб'єктивні здобутки у матеріальні конструкції. Це ж саме стосується і власних задатків, здібностей, особистості, які підлягають під процеси регулювання.
Психічне - здатність до розвитку змісту, глибини і регулювальної сили відображення в упорядкуванні, спрямуванні доцільності дій і діяльності людини.
У психічному, як регуляторі дій і діяльності, таїться величезний потенціал розвитку самих механізмів психіки: відображення, проектування і втілення. Адже людина не лише відображає, але і перетворює довкілля в нові форми, будує відповідно законів гармонії, а це, у свою чергу, сприяє покращанню її життя і діяльності.
Душа - доцільна основа людини
Зупинимося на етимологія слова "психологія".
Слово "психологія" походить з двох грецьких слів: "псюхе" - душа і "логос" - закони природи, а психологія означає "закони життя душі".
Псюхе - душа

 
 

Цікаве

Загрузка...