WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Генетична психологія - Реферат

Генетична психологія - Реферат


Реферат на тему:
"Генетична психологія"
Генетична психологія, на відміну від генетичної епістемології (за Ж.Піаже), яка вивчає лише розвиток понять, судження і умовиводи у дітей різного віку, повинна мати більш глибокий і широкий предмет своїх дослідження. Зокрема вивчати:
а) виникнення психічних явищ,
б) їхнє походження,
в) становлення у життєвих процесах ,
г) функціонування, а також
д) їх відродження після втрати ними дійових функцій.
Тобто генетична психологія повинна вивчати об'єктивні процеси зародження нових психічних явищ, які були в надрах попередніх, становлення нових психічних механізмів і знання про них на основі знайдених передумов.
Наші дослідження (С.Д.Максименко,1981) дають підстави для виділення серед багатьох провідних принципів такі:
1) принцип аналізу за одиницями (визначення вихідного суперечного відношення, що породжує клас явищ як ціле),
2) принцип історизму (принцип єдності генетичної та експериментальної лінії дослідження),
3) принцип системності (принцип цілісного розгляду психічних утворень),
4) принцип проектування (принцип активного моделювання, відтворення форм психіки в особливих умовах).
Отже, поряд з експериментально-генетичним методом дослідження використовуються й інші підходи до вивчення предметів генетичної психології.
Еволюцію формуючого експерименту можна представити у вигляді ряду етапів, що характеризують розширення психічної реальності, яка підлягає формуванню: а) властивість, або особливість, психічного процесу, б) психічний процес, в) розумова дія, г) цілісне психічне новоутворення в умовах формування діяльності.
Якісно новий етап у розвиткові генетичної психології, зумовлений переходом до експериментально-генетичного методу дослідження. Оригінальність нового методу характеризується синтезом, власне, психологічного дослідження з проектуванням нових форм засвоєння людиною суспільно-культурних цінностей, нових ефективних форм навчально-виховного процесу, завдяки якому стає можливим розкриття закономірностей психічного розвитку дитини.
Цілком природно, що межа в досягненні нового, а також адекватне осмислення його в рамках існуючих концептуальних конструкцій не можуть мати довільний характер, а тісно пов'язані із самою процедурою (логікою, способом) опосередкованого відображення об'єктивного світу, яка виражається у формі методу.
Тому на сучасному етапі розвитку психологічної науки з'ясування й розробка методів дослідження набувають особливого значення. В умовах нинішнього етапу соціально-економічних перетворень створюються деякі нові матеріальні, соціальні та культурні передумови для втілення у життя головної мети суспільства - всебічного розвитку людини.
Як і будь-який науковий метод, він генетичними коренями пов'язаний з практичною діяльністю людини, випливає з неї - з одного боку, а з другого - є проекцією теорії предмета генетичної психології - сукупності властивостей і законів розвитку психічної дійсності, узгоджених між собою, і з об'єктивною логікою предмета, над яким працює дослідник.
Втім, будь-яка зріла теорія предмета виступає в організації і проведенні дослідження як його метод. Це стосується і споріднених теорій, які ще не мають власних методів дослідження. Разом з тим теорія як метод, здатна до добору і визначення змісту і послідовності дослідницьких операцій в експерименті.
Тобто розбіжності між методом і теорією лише функціональні: теоретичні результати попереднього дослідження стають складовою методу - вихідного пункту і умовою наступного експерименту.
Розглядаються деякі принципи побудови учбового матеріалу - умови подальшої психологічної організації учбового матеріалу. Втілення експериментально-генетичного методу в учбову діяльність вимагає вичленування конкретних логіко-психологічних принципів організації учбового матеріалу. Ними виступають:
1. Принцип перетворення ситуації з метою з'ясування загального відношення змістової системи.
2. Принцип моделювання виділеного відношення в графічній чи знаковій формі.
3. Принцип перетворення моделі відношення для вивчення його властивостей в "чистому вигляді".
4. Принцип виділення і побудови серії часткових конкретно-практичних задач, які розв'язуються загальним способом.
Зважаючи на сказане, генетична психологія повинна звернутись до переосмислення свого теоретико-методологічного апарату, розглянути й осмислити свій власний розвиток і таким чином виявити й сформулювати перспективні напрями в теорії й методології вікової та педагогічної психології. Звідси випливає і актуальні її проблеми: дати об'єктивну оцінку існуючим методологічним напрямам, висвітлити нові ідеї, визначити їхній евристичний потенціал у галузі дослідження.
Відомо, що рівень розвитку будь-якої науки визначається змістовністю та дієвістю її методичного арсеналу, причому кожний, порівняно завершений етап у розвитку науки потребує осмислення своїх досягнень та пошуку нових шляхів дослідження та адекватних їм методичних засобів. Адже, за словами видатного психолога Л.С.Виготського, подальше просування по прямій лінії, просте продовження тієї ж самої роботи, поступове накопичення матеріалу стає вже безплідним або навіть неможливим.
Отже, щоб іти далі, треба намітити шлях.
Визначення шляху дослідження потребує в першу чергу й вікова та педагогічна психологія, і зокрема та її галузь, яка безпосередньо пов'язана з вирішенням завдань, що стоять сьогодні перед системою освіти.
Крім автора у підготовці книжки взяли участь: Шатирко Л.О., Данченко Г.В., Куценко Т. Г ., Швалб Ю. М.
С.Д.Максименко
Генетична психологія:
проблеми перспективи
(основи концепції)
Використання поняття "генезис" для розуміння експериментально-генетичного методу дослідження психічних явищ дає можливість розглядати їх з точки зору походження, породження, становлення і перетворення в процесі навчання і виховання людини.
У статті розглядаються механізми перетворення змісту і форм відображення в психіці, свідомості і діяльності людини, за посередництвом яких відкриваються можливості створення з природної чутливості людини новоутворень - механізмів творчості. Операціональні перетворення зовнішніх впливів у психічні явища відбуваються за схемою: задаток -

 
 

Цікаве

Загрузка...