WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Експерементальні методи дослідження впливу Я – концепції на визначення життєвої перспективи у юнацькому віці - Реферат

Експерементальні методи дослідження впливу Я – концепції на визначення життєвої перспективи у юнацькому віці - Реферат

подій
І ІІ ІІІ ІV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8,83% 44,48 - 34,27 -0,40 6,14 4,74 1,93 -1,40 26,6 1,80 10,36 3,70 25,89 6,61 0,31
Якщо розглянути тип подій, то тут на перший план виступають події, пов'язані з особистісно - психологічними змінами ( наприклад, вибір життєвого шляху, події пов'язані з проведенням вільного часу). Серед відповідей досліджуваних зустрічаються, наприклад, такі : "Дуже гарно зустріла Новий рік"; "Виїзд за кордон"; "Почав займатися спортом"; "Стану аптекарем" та ін). Події даного типу назвали 44,48% досліджуваних ( ІІ тип).
Увага до власної особистості - типове явище у даному віці. Відкриття власного "Я", самопізнання, самоаналіз займають важливе місце у житті юнаків та дівчат, і є важливою умовою становлення особистості у ранньому юнацькому віці.
На другому місці події, які належать до змін соціального середовища ( шлюб, просування по службі ). Події цього типу зустрічаються у 34,27 % досліджуваних ( ІV тип подій ).
В цій сфері переважали події майбутнього і типовими відповідями були такі : " Одружуюся "; "Поступлю у вищий навчальний заклад" "Перейшла у нову школу", тощо).
Тут спостерігалась тенденція до називання загальних подій, наприклад: "Поступлю у вищий навчальний заклад". Який саме заклад? На який факультет? Відсутність конкретних відповідейможе свідчити про не чіткість представленості у свідомості індивіда конкретних цілей та задач, а також способів їх досягнення.
Далі , за значущістю, ідуть події біологічного типу ( травма, народження дитини) - І тип подій, йому належить 8,83% відповідей досліджуваних. Тут називались такі події, як :"Перенесла операцію"; "Народження сестрички". Багато відповідей пов'язані із створенням у майбутньому власної сім'ї.
Щодо подій, пов'язаних із зміною фізичного середовища (землетрус, політ) то вони виявились не важливими. Можливо, це пояснюється байдужим ставленням до екологічних проблем, низьким рівнем екологічної самосвідомості, культури.
Виділення виду подій дозволяє визначити найбільш важливі сфери життя у юнацькому віці.
Серед виду подій домінуючими є події життя, пов'язані з власним "Я". Як ми вже говорили, переживання пов'язані з відкриттям свого "Я" характерні для цього віку. 26,6% відповідей належить до цього виду. Сюди можна віднести події пов'язані з особистими переживаннями певних подій, наприклад, першого кохання; тут мова йде про "відкриття" в собі нових почуттів та їх переживання.
На другому місці - події пов'язані з навчанням та підвищенням кваліфікації - 25,89% досліджуваних відзначали події, пов'язані з даною сферою життя, як важливі. Сюди входить вибір навчального закладу, професійне самовизначення, тобто визначення професійних інтересів, схильностей. І знову ж таки тут переважають загальні відповіді :" Поступлю в інститут"; "Отримаю роботу, яка мене цікавить".
Звичайно, дане питання цікавить старшокласників, адже перед ними стоїть завдання професійного самовизначення, виявлення та усвідомлення своїх інтересів, здібностей і відповідно, вибір спеціальності.
10,36% досліджуваних відмітили важливість сфери між особистісних стосунків. Центральне місце тут належить спілкуванню з ровесниками, друзями, як з дівчатами, так і з хлопцями. Наприклад, "познайомилась з людиною, яка стала моїм найкращим другом"; "гарно провів з друзями своє день народження", тощо.
Спілкування у цьому віці займає важливе місце, адже через інших, в процесі взаємодії з іншими індивід пізнає себе.
Менш важливими є події пов'язані з роботою (16,61% ), одруженням ( 6,14 % ), сім'єю, матеріальним становищем ( 3,70 % ). Це, можливо, пов'язано з тим, що ці події, пов'язані з більш далекою перспективою, а події, пов'язані з навчанням та спілкуванням - ближньою.
Хоча відповіді пов'язані з даною сферою життя займають значне місце серед загальної кількості відповідей, але не є домінуючими для даного віку.
Найменш значущі події пов'язані з батьківською сім'єю ( - 0,40 % ) та здоров'ям ( - 1,40 % ). Це зумовлено прагненням відокремитись від батьківської опіки і самостійно планувати своє життя.
Легковажне становлення до власного здоров'я є наслідком браку інформації щодо здорового способу життя, несформованістю відповідального ставлення до фізичного стану організму.
Також спостерігається відсутність інтересу до суспільного життя, відсутність активної громадянської позиції ( 1,80 % досліджуваних згадали про події пов'язані із суспільними змінами ).
І знову констатуємо відсутність зацікавленості зовнішнім природнім середовищем ( 0,31 % ).
Отже, узагальнюючи все вище сказане можна виділити такі основні аспекти :
Методика " Психологічна автобіографія " дозволяє визначити важливі минулі події, які мали місце в житті людини, а також визначити перспективи її розвитку.
Аналіз та узагальнення результатів дослідження за даною методикою дозволяє зробити наступні висновки :
1. В цілому можна говорити про високу продуктивність сприйняття образів життєвого шляху.
Відмічається тенденція до переважання кількості радісних подій - 21,59 % над сумними подіями.
Також переважає кількість минулих подій - 14,12 % порівняно з майбутніми - 11,12 %.
2. Найбільш значущими є події майбутнього і радісні події. Різниця між значущістю радісних і сумних подій досить велика : 98,59 % і 8,59 %. Такі результати можуть бути наслідком юнацького оптимізму та максималізму.
3. Щодо степені впливу подій, то перевага надається більш високим оцінкам, оскільки індивід називає важливі події свого життя і, зрозуміло, що вони здійснюють значний вплив на особистість.
4. У відповідях спостерігається схильність називати більш віддалені події минулого ( середній час ретроспекції ) і більш близькі майбутнього ( середній час антиципації ).
5. У житті юнаків та дівчат важливе місце займають події пов'язані з розвитком власного " Я " ( це стосується і виду, і типу подій ). Також важливе значення надається подіям, які пов'язані із змінами соціального середовища ( 34,27 % ) та подіям, які пов'язані з міжособистісними стосунками ( 10,36 % ). Поряд із значущістю власного " Я " ( 26,6 % ) важливе місце займає навчання. (25,89%)
Достатня увага у відповідях досліджуваних надається подіям пов'язаним із роботою ( 6, 61 % ), одруженням ( 6,14% ), матеріальним становищем ( 3,70 % ).
Найменше

 
 

Цікаве

Загрузка...