WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Експерементальні методи дослідження впливу Я – концепції на визначення життєвої перспективи у юнацькому віці - Реферат

Експерементальні методи дослідження впливу Я – концепції на визначення життєвої перспективи у юнацькому віці - Реферат


Реферат на тему:.
Експерементальні методи дослідження впливу Я - концепції на визначення життєвої перспективи у юнацькому віці.
Методика " Психологічна автобіографія ".
Дана методика належить до ситуаційних психодіагностичних методик і була розроблена для оцінки ситуаційних особливостей життєвого шляху особистості. Методика дозволяє виявити особливості сприйняття значущих життєвих ситуацій, а саме найбільш важливих подій в житті людини. Це особливі ситуації тісно пов'язані з особистістю досліджуваного. Називаючи значущі події свого життя, людина переломлює їх через своє " Я ".
Методику " Психологічна автобіографія " можна віднести до проективних методик, оскільки відповіді досліджуваних характеризуються невизначеністю та неоднозначністю. На перший план виступає особистісне значення відповідей - як змістовних характеристик названих подій ( тип, вид ), так і їх формальних особливостей ( кількість, " вага ", вказана степінь значущості, час подій ).
Надійність даної методики полягає в тому, що вона дає можливість " вловлювати " найтонші нюанси в психічному стані досліджуваного. Тому надійність методики можна розуміти як аспект валідності.
Методика характеризується високою поточною валідністю ( достовірність відмінностей по всім показникам, як правило від р < 0,05 до р < 0,001 ) і може використовуватися як при обстеженні соматично здорових, так і соматично хворих.
Техніка проведення дослідження.
Для отримання свідчень про переживання, пов'язані з найбільш значущими сферами життя, досліджуваному пропонується перерахувати найбільш важливі, з точки зору досліджуваного події минулого і майбутнього життя. Кількість подій не обмежується. Потім досліджуваного просять дати кількісну оцінку кожній події і вказати приблизну дату. Розроблений бланк обстеження, а також таблиці обробки даних.
Далі опишемо основні показники за якими проводиться аналіз результатів обстеження.
1. Продуктивність сприйняття образів життєвого шляху ( визначається по кількості названих подій ).
2. Оцінка подій.
А. Значущість життєвих подій ( визначається за " вагою ", якою наділяє досліджуваний ту чи іншу подію ).
Б. Степінь впливу подій ( відповіді досліджуваного поділяються по степені впливу на події, які здійснюють значний вплив ( 4 - 5 балів), помірний вплив ( 3 бали), малий вплив ( 1 - 2 бали)).
3. Середній час ретроспекції та антиципації подій ( для отримання показника середнього часу ретроспекції подій слід сумувати час, який пройшов після кожної вказаної події і поділити отриману суму на загальну кількість подій минулого. Аналогічно визначається показник середнього часу антиципації подій.
4. Зміст подій.
А. Тип і вид значущих подій.
Типи подій :
І. Біологічний ( наприклад травма, народження дитини ).
ІІ. Особистісно - психологічний ( наприклад, вибір життєвого шляху, події пов'язані з використанням вільного часу ).
ІІІ. Тип подій, які належать до змін фізичного середовища ( наприклад : землетрус, політ )
ІV. Події, які належать до змін соціального середовища ( шлюб, просування по службі ).
За видом події можуть належати до наступних життєвих сфер :
1. батьківська сім'я;
2. шлюб;
3. діти;
4. місце проживання;
5. здоров'я;
6. " Я ";
7. суспільство
8. міжособистісні відносини;
9. матеріальне становище;
10. навчання, підвищення кваліфікації;
11. робота;
12. природа.
Методика " Тест двадцяти суджень " ( Хто я такий ? )
Дана методика дозволяє визначити соціальну підсистему " образу Я ", в якій відображені сприймання, оцінка та переживання людиною самої себе - носія певних соціальних відносин ( або встановити так звану " соціальну ідентичність " за Ф. Патакі ).
" Тест двадцяти суджень " являє собою особистісний опитувальник, варіант нестандартизованого самозвіту, який наближений до проективних методик дослідження особистості. Дає можливість дослідити само відношення індивіда.
Методика запропонована М. Куном і Т. Мак - Партландом у 1954 році. Теоретичною основою створення даної методики є розроблюване М. Куном розуміння особистості, операціональну сутність якої можна визначити через відповіді на питання : " Хто я такий ? ", яке людина задає собі сама, чи яке їй задає інша особа.
" Тест двадцяти суджень " заснований на використанні не стандартизованого самоопису з наступним контент - аналізом, який проводиться на основі виділення таких категорій :
1. судження - найменування ( ім'я, вік, етнична приналежність );
2. соціально - рольові судження;
3. оцінні судження;
4. форми активності й схильності;
5. "фізичне Я ";
6. компетентність - самовизначення;
7. особистністні характеристики;
8. інші судження.
Вибір даних психодіагностичних методик обумовлений метою нашого дослідження : вивчення впливу Я - концепції на визначення життєвих перспектив у юнацькому віці.
На нашу думку, для вивчення образу " Я ", життєвого шляху особистості найбільш доцільно використовувати проективні методики, які дають можливість вивчити суб'єктивну сторону життя людини.
3.2. Аналіз одержаних результатів.
В дослідженні взяли участь 47 дітей віком 15 - 16 років. Дослідження проводилось у загальноосвітній школі № 11 м. Івано - Франківська. Дослідження проводилось груповим методом з середини січня до початку березня 2003 року.
Спочатку ми проводили методику " Психологічна автобіографія " Отже опишемо результати даної методики.
Як ми вже зазначали, дана методика є ефективною при вивченні життєвого світу особистості, який завжди є опосередкуванням її внутрішнього світу. Методика дозволяє визначити найбільш важливі події, які мали місце у минулому індивіда, а також визначити певні бажані для неї життєві плани, задуми до реалізації яких вона прагне, тобто дає можливість виявити перспективу особистісного розвитку.
В результаті кількісної та якісної обробки результатів були отримані відповідні показники, які будуть описані нижче згідно визначених у попередньому параграфі параметрів.
1.Продуктивність сприйняття образів життєвого шляху.
В цілому, повинна бути вказана достатня кількість подій. Чим більше подій називає досліджуваний, тим вища його загальна продуктивність, що характеризує, як правило, насиченість психологічного

 
 

Цікаве

Загрузка...