WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Конфлікти в сім’ї - Курсова робота

Конфлікти в сім’ї - Курсова робота

зда-тних завдати відчутного удару стабільності шлюбу. Наприклад, відсутність житла, тривала хвороба одного з подружжя, відсутність засобів на утримання родини, осуд на тривалий термін за злочин і ряд інших проблем. У таких ро-динах ймовірне загострення взаємин, поява психічних розладів в одного чи обох партнерів.
Невротичнародина. Тут основну роль грають не спадкові порушення в психіціпартнерів, а нагромадження впливу психологічних труднощів, з якими зустрічається родина на своєму життєвому шляху. У партнерів відзначається підвищена тривожність, розлад сну, емоції з будь-якого приводу, підвищена агресивність і т.д.
Конфліктна поведінка партнерів може виявлятися в схованій і відкритій формах. Показниками схованого конфлікту є: демонстративне мовчання; різ-кий жест чи погляд, що говорить про незгоду; бойкот взаємодії в якійсь сфері сімейного життя; підкреслена холодність устосунках. Відкритий конфлікт виявляється частіше через відкриту розмову в підкреслено коректній формі; взаємні словесні образи; демонстративні дії (ляскіт дверима, биття посуду, грюкотіння кулаком по столі), образа фізичними діями й ін.
1.2 Психотравматичні наслідки.
Конфлікти в родині можуть створювати психотравматичну обстановку дляподружжя, їхніх дітей, батьків, у результаті чого вони здобувають ряд не-гативних властивостей особистості. У конфліктній родині закріплюється нега-тивний досвід спілкування, губиться віра в можливість існування дружніх і ніжних взаємин між людьми, накопичуються негативні емоції, з'являються психотравми. Психотравми частіше виявляються у виді переживань, що в си-лу виразності, чи тривалості повторення сильно впливають на особистість. Виділяють такі психотравмуючі переживання, як стан повної сімейної незадо-воленості, "сімейна тривога", нервово-психічна напруга і стан провини.
Стан повної сімейної незадоволеності виникає в результаті конфліктних си-туацій, у яких виявляється помітна розбіжність між чеканнями індивіда стосо-вно родини і її дійсним життям. Виражається в нудьзі, безбарвності життя, ві-дсутності радості, ностальгічних спогадах про час до шлюбу, скаргах навко-лишнім на труднощі сімейного життя. Накопичуючись від конфлікту до конф-лікту, така незадоволеність виражається в емоційних вибухах і істериках.
Сімейна тривога частіше виявляється після великого сімейного конфлікту. Ознаками тривоги є сумніви, страхи, побоювання, що стосуються насамперед дій інших членів родини.
Нервово-психічна напруга - одне з основних психотравмуючих пережи-вань. Воно виникає в результаті:
o створення для подружжя ситуацій постійного психологічного тиску, важ-кого чи навіть безвихідного положення;
o створення для подружжя перешкод для прояву важливих для нього по-чуттів, задоволення потреб;
o створення ситуації постійного внутрішнього конфлікту в подружжі.
Виявляється в дратівливості, поганому настрої, порушеннях сну, присту-пах люті.
Стан провини залежить від особистісних особливостей подружжя. Людина почуває себе перешкодою для навколишніх, винуватцем будь-якого конфлік-ту, сварок і невдач, схильна сприймати відносини інших членів родини до се-бе як обвинувачення, , незважаючи на те, що в дійсності вони такими не є.
1.3 Попередження подружніх конфліктів
Розроблено багато рекомендацій з нормалізації подружніх взаємин, попе-редженню переростання спірних ситуацій в конфліктах .Більшість з них зво-диться до наступного:
Поважай себе, а тим більше іншого.Пам"тай, що він (вона) найближча для тебе людина, батько (мати) твоїх дітей. Намагайся не збирати помилки, образи і "гріхи", а відразу реагуй на них. Це виключе нагромадження негативних емоцій.
Не робіть зауважень один одному в присутності інших (дітей, знайомих, гостей і т.д.).
Не перебільшуй власні здібності і досягнення, не вважай себе завжди і у всьо- му правим. Більше довіряй і ревнощі зводь до мінімуму. Будь уважним, умій слухати і чути партнера. Не опускайся, піклуйся про свою фізичну при-вабливість, працюй над своїми недоліками. Ніколи не узагальнюй навіть явні недоліки партнера, веди розмову тільки про конкретну поведінку в конкретній ситуації.
Стався до захоплень партнера з інтересом і повагою. У сімейному житті іноді краще не знати правду, чим будь-що-будь намагатися встановити істину. Намагайтеся знаходити час для того, щоб хоча б іноді відпочити один від од-ного. Це допоможе зняти емоційно-психологічну перенасиченість спілкуван-ням.
1.3 Усунення конфліктів між подружжям.
Конструктивність усунення подружніх конфліктів, як ніщо інше, залежить в першу чергу від уміння партнерів розуміти, прощати й уступати.
Одною з умов завершення конфлікту люблячого подружжя- не домага-тися перемоги. Перемогу за рахунок поразки коханої людини важко назвати досягненням. Важливо поважати іншого, яка б провина не лежала на ньому. Потрібно бути здатним чесно запитати в самого себе (і головне, чесно відпові-сти собі), що ж тебе насправді хвилює. При аргументації своєї позиції намага-тися не виявляти недоречний максималізм і категоричність. Краще самим прийти до взаєморозуміння і не втягувати у свої конфлікти інших - батьків, дітей, друзів і знайомих. Тільки від самого подружжя залежить благополуччя родини.
Окремо варто зупинитися на такому радикальному способі усунення под-ружніх конфліктів, як розлучення. На думку психологів, йому передує про-цес, що складається з трьох стадій: а) емоційне розлучення, що виражається у відчуженні, байдужності партнерів одне до одного, втрата довіри і любові; б) фізичне розлучення, що приводить до роздільного проживання; в) юридичне розлучення ,що вимагає правового оформлення припинення шлюбу.
Багатьом розлучення приносить рятування від ворожості, , обману і того, що затьмарювало життя. Звичайно, воно має і негативні наслідки. Вони різні для тих хто розлучається ,дітей і суспільства. Найбільш уразлива при розлу-ченні жінка, у якої звичайно залишаються діти. Вона більше, ніж чоловік, під-дана нервово-психічним розладам.
Негативні наслідки розлучення для дітей набагато значніші в порівнянні з наслідками для самих батьків. Дитина втрачає одного (часом улюбленого) із батьків, тому що в багатьох випадках матері перешкоджають батькам зустрі-чатися з дітьми. Дитина часто зазнає утиску однолітків із приводу відсутності в нього одного з батьків, що позначається на його нервово-психічному стані. Розлучення веде до того, що суспільство одержує неповну родину, збільшу-ється число підлітків з поведінкою, що відхиляється, росте злочинність. Це створює для суспільства додаткові труднощі.
2. Конфлікти у взаємодії батьків і дітей
Даний різновид

 
 

Цікаве

Загрузка...