WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Поняття особистості за Фраммом, динамічна концепція характеру, сенс існування - Реферат

Поняття особистості за Фраммом, динамічна концепція характеру, сенс існування - Реферат

має перевагу тоді, як потяг до діяльності виявляється більш слабким."
Класифікація Ф.Полана виявила собою не тільки згуртованість важливих характерів, а й перелік важливих якостей і особливостей відносин до психічного життя і змісту відчуттів. Його праця "Психологія характеру" вперше дала класифікацію характерів. На його думку, наше життя складається із ряду прагнень які комбінуються одні з одним і діють один на одного, та являють всю складність людської особистості. Ці прагнення комбінуються між собою по строгих законах і визначають будову нашого характеру. Цих законів є декілька. Закон систематичної затримки полягає у здатності одних прагнень подолати інші. Закон систематичної асоціації полягає в тому, що окремі елементи психічного життя володіють здатністю викликати до діяльності інші елементи, які знаходяться з ними в залежності.
Інший дослідник А.Ф.Мазурський пише: "Найближчою метою систематичного вивчення індивідуальних характерів є створення природної і загальноприйнятої класифікації, яка з однієї сторони, давала б можливість добавити будь-який вид до певної групи, а з іншої сторони являла б собою вихідний пункт для подальшого вирішення людських різновидів.
Класифікація Лоського близька до Палановської, але тут основною властивістю психічної діяльності, Н. Лоський вважав волю, характерну особливим типам активності, завдяки якій все пережите нами забарвлюється почуттями нашого "Я". Н. Лоський ділить людей на типи: чуттєвий, егоцентричний і зверхособистісний. Зверхособистісний тип відрізняється перевагою зверхособистісних прагнень. Ці прагнення являються даними, іджерело їх знаходиться не у фізичних потребах організму, а факторах вищого порядку; у вищих, наукових і естетичних запитаннях. Ці люди діють якби не від себе, а від особи волі, яку вони признають керівником своїх вчинків.
О. Штерн, вважав, що вся психологія індивідуальних відмінностей (так називав характерологію) зводиться тільки до аналізу окремих сторін особистості.
Заради справедливості необхідно сказати, що ще до А.Ф. Мазурського в Росії була побудована типологія дитячих характерів. Тут ішла мова про працю П. ?????? "Сімейне виховання дитини та її значення для вітчизняної психології, вікової психології, пройде під кутом зору "Сім я-дитина" і виведе альтернативну точку зору "Дитина-Сім я"".
Взагалі з "Проблемою характеру" вітчизняній психології не пощастило. Єдина фундаментальна праця "Психологія характеру" Н.Д. Левітові мала численних попередників, які в тій, чи іншій мірі займалися проблемою характеру. Викладаючи концепцію книги, він пише; "В книзі профілює психологія характеру особистості, концепцію характеру розкрито як значущий компонент особистості".
А. Кордінер вважав, що характер представляє варіант засвоєння кожною людиною культурних норм, отриманих в базисній (основній) особистісній структурі. Базис особистісна структура розділяється більшістю членів суспільства. Воно слугує матрицею на основі якої, розвивається риса характеру.
Особливий вплив на вітчизняну характерологію мала праця Д.Хонісмана "Культура і особистість". Основну рису своєї роботи, він вбачав у вивчені того, як індивід діє, мислить, почуває сееб в умовах даного соціального оточення. При цьому він виділяє два типи явищ, пов язані з культурою: перший "соціально-стандартизована поведінка" - явище, мислення, почуття "визначеної групи"; інший "Матеріальні продукти".
Д. Хсю запропонував перефразувати напрям "кульгтура і особистість" в "психологічну антропологію", яка має справу:
а) усвідомленими і неусвідомленими ідеями індивідів в даному суспільстві,
б) з усвідомленими ідеалами.
Типологія соціальних характерів на пострадянському просторі вперше з явилася у Росії. Автор цієї типології - В.С.Братусь. його типологія лежить у руслі психологічної антропології. У рамках єдиної типології змальовано:
а) етнопсихологічний тип особистості у російській літературі;
б) соціально-психологічний тип особистості в культурі;
в) психосоціальний тип перебудов чого періоду.
Б.С. Братусь вважає, що дані і типологія об єднуються на моральній основі.
Таким чином, характер людини виявляється: по-перше, в тому, як вона ставиться до інших людей; по-друге - у ставленні людини до себе, по-третє, у ставленні людини до своєї справи; нарешті у ставленні людини до речей.
Об єкт дослідження - соціальний характер.
Предмет - психологічні особливості соціального характеру особистості; та його типи.
Мета дослідження - розкрити зміст і особливості дослідження соціального характеру особистості (за Е. Фроммом)
?
Список використаної літератури
1. Братусь В.С. Психология. Нравственность, культура.-М., 1998
2. Железнов Ю.Д. Человек в природе и обществе.- М.: МНЭПУ, 1998
3. Кречлер Э. Строение тела и характер. М., 1995
4. Лазурский А.Ф. Очерк науки о характерах. - М., 1995.
5. Левитов Н.Д. Психологія характера. - М., 1969.
6. Леонгард К. Акцентуированые личности. - М., 1989.
7. Марисова Л.Й. Галушко Ю.О. Вивчення характеру в сучасній психологічній науці. 1981.
8. Райгородський Д.Я. Психология и психоаналіз характера. Хрестоматія по психологи характеров. - Самара Издательский Дом "БАХРАХ - М". 2000.
9. Савчин М. Загальна психологія. Навчальний посібник. У двох частинах Ч. І - Дрогобич Видавнича фірма "Відродження", 1998 - 159с.
10. Теория личности западной Европы и Американской психологии. Хрестоматия по теории личности. Самара, 1998.
11. Фромм Е. Душа человека. - М. Республіка, 1992.
12. Фромм Е. Бегство от свободы. М. Прогресс, 1989.
13. Фромм Е. Кредо. (Электронный вариант). Сайт современной психологии, 1999.
14. Фром Е. Бегство от свободі. М. Прогресс, 1989.
15. Фромм Е. Психоаналіз і етика. М. АСТ ЛТД, 1998
16. Холл Келвин С., Линсдей Гарднер. Теория личности. - М. ЗАО _ Изд-во ЭКСМО - Пресс, 1999.
17. Шорни К. Невротическая Личность нашого времени. - М.., 1993.
18. Хьем М. Зиглер Д. Теории личности. С. - Петербург, 2000.
19. Шострам Э.Анти - Карнеги или человек - маніпулятор.- М.: 1994
20. Юнг К. Психологические типы.- М., 1995

 
 

Цікаве

Загрузка...