WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Поняття про темперамент. Історія розвитку темпераменту. Психологічний характер основних типів темпераменту - Реферат

Поняття про темперамент. Історія розвитку темпераменту. Психологічний характер основних типів темпераменту - Реферат


Реферат на тему:
Поняття про темперамент. Історія розвитку темпераменту. Психологічний характер основних типів темпераменту
Темперамент - індивідуальні своєрідні вроджені форми поведінки, які виявляються в динаміці, тонусі та врівноваженості реакцій на життєві впливи.
Для холеричного темпераменту характерні високий рівень нервово психічної активності т енергії дії, різкі рухи, а також сила імпульсивності та яскрава виразність серйозних переживань. Якщо немає адекватного виховання, у холерика можуть закріпитися такі риси, як нестриманість, гарячковість, нездатність до самоконтролю в емоційних умовах.
Сангвінічному темпераменту притаманні висока нервово психічна активність, різноманітність та багатство міміки і рухів, емоційність. Вразливість і лабільність. Водночас, переживання сангвініка неглибокі, а його рухливість при негативних виховних впливах призводить до втрати необхідної зосередженості й поверховості.
Меланхолійний темперамент пов'язується низьким рівнем нервово-психічної активності, стриманістю та приглушеністю моторики і мовлення, значною емоційною реактивністю, глибиною і стійкістю почуттів при слабкому зовнішньому їх виявленні. Тому за недостатнього виховного впливу в меланхоліка можуть розвинутися підвищена емоційна вразливість, замкненість і відчуженість, схильність до тяжких внутрішніх переживань, які не відповідають об'єктивній дійсності.
Флегматичний темперамент характеризується такими ознаками поведінки, як низький рівень активності та невміння переключатися, повільність і спокій у діях міміці та мовлення, рівність, сталість, глибина почуттів і настроїв. При неадекватному вихованні у флегматика можуть розвинутися такі негативні риси як млявість, здібність та слабкість емоцій, схильність лише до звичайний дій.
Пластичність - притаманна нервовій система властивість змінюватися під дією подразників та залишати і зберігати сліди їх вияву.
Сензитивність - (чутливість) визначається величиною подразника, що приводить до виникнення реакцій. Характерологічна особливість людини, що виявляється у підвищеній чутливості до подій, які відбуваються з нею - звичайно супроводжуються підвищеною тривожністю, страхом нових ситуацій, людей усякого роду випробувань і т.п.
Сенситивні періоди - вікові періоди, коли умови для розвитку певних психічних властивостей та рис будуть найсприятливішими.
Екстраверсія - інтроверсія - характеристика індивідуально-психологічних відмінностей людини. Крайні полюси якої відповідають переважній спрямованості особистості або на світ зовнішніх об'єктів, або н явища власного суб'єктивного світу, відповідно.
Регідність - (у психології) - труднощі (аж до повної нездатності) у зміні наміченої суб'єктом програми діяльності та поведінки в умовах, що об'єктивно вимагають їх перебудови.
Лабільність - швидкість виникнення та протікання процесів збудження і гальмування.
Характер
Характер - індивідуальне поєднання істотних, стійких властивостей особистості, що виражають її ставлення до дійсності (до праці, інших людей, до самої себе) і виявляються в її поведінці, вчинках.
Структура характеру - виявляється в тому як людна ставиться:
а) до інших людей, демонструючи уважність, принциповість, прихильність, комунікабельність, миролюбність, лагідність, альтруїзм, дбайливість, тактовність, коректність або протилежні риси;
б) до справ, виявляючи сумлінність, допитливість, ініціативність, рішучість, ретельність, точність, серйозність, ентузіазм, зац3ікавленість або протилежні риси;
в) до речей,демонструючи при цьому бережливість, економність, акуратність, почуття смаку або протилежні риси;
г) до себе виявляючи розумний егоїзм, упевненість у собі, певне самолюбство, почуття власної гідності чи протилежні риси.
Акцентуації рис характеру - крайні варіанти норми як результат підсилення його окремих рис. Акцентуації характеру можуть спричинювати неадекватні дії та вчинки людини.
Типи характеру - виділяють:
- інтровертний тип - якому властиві замкненість труднощі при спілкуванні та налагодженні контактів з оточуючими;
- екстравертний тип - якому притаманні жага спілкування та діяльності, балакучість, іноді - поверховість;
- некерований тип - імпульсивний, конфліктний, категоричний, підозрілий;
- тип неврастенічної акцентуації - з домінуванням хворобливого самопочуття, дратівливості, підвищеної втомлюваності;
- сенситивний тип з надмірною чутливістю, лякливістю, сором'язливістю, вразливістю;
- демонстративний тип - йому властиві егоцентризм, потреба в постійній увазі до себе, співчутті, захопленості ним.
?
Холеричний в б
Нестриманий та гарячковий
Різкий, прямолінійний у відносинах з людьми
Непосидючий та метушливий
Рішучий та ініціативний
Упертий
Винахідливий у суперечці
Працює періодично
Необразливий, незлопам'ятний
Має швидке, пристрасне мовлення з переривчастими інтонаціями
Агресивний, задерикуватий
Мас виразну міміку
Здатен швидко приймати рішення та діяти
Має різкі, рвучкі рухи
Схильний до різких спадів настрою
?
Сангвінічний в б
Енергійний, діловий
Веселий, життєрадісний
Часто не завершує розпочату справу
Здатний швидко сприймати все нове
Легко пристосовується до різних обставин
Легко переживає невдачі та неприємності
З захопленням розпочинає будь-яку нову приємну йому справу
Швидко охолоджується, якщо справа перестає, його цікавити
Швидко включається в роботу, легко переключається з однієї роботи на іншу
Товариський, не відчуває скутості з незнайомими людьми
Працездатний, витривалий
Має емоційне, виразне мовлення, жести та міміку
Зберігає самовладання
Швидко засинає та легко пробуджується
?
Флегматичний в б
Стриманий, терплячий
Спокійний, урівноважений, холоднокровний
Послідовний, розсудливий, обережний
Мовчазний, не любить говорити зайвого
Спокійне, розмірене мовлення з зупинками
Доводить розпочату справу до кінця
Повільно включається до роботи та переключається на інші види діяльності
У відношеннях з людьми постійний, сталий
Мало сприятливий до заохочення та осуду
Постійний у своїх відносинах та інтересах
Не витрачає зусиль марно
Любить акуратність та порядок у всьому
Інертний, малорухомий
Важко пристосовується до нових обставин
?
Меланхолічний в б
Сором'язливий, ніяковий
Ніяковіє в нових обставинах
Відсутність контакту з незнайомими особами
Легко переносить самотність, схильний до замкнутості "у собі''
Відчуває пригніченість, розгубленість при невдачах
Працює продуктивно в звичних, спокійних обставинах
Мимоволі пристосовується до характеру співбесідника
Швидко втомлюється
Сентиментальний, вразливий до сліз
Надзвичайно образливий, переживає з незначного приводу
Maє тихе мовлення
Скритний, не ділиться з оточуючими своїмивраженнями
Малоактивний, покірний
Низький рівень адаптацій до обставин

 
 

Цікаве

Загрузка...