WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Здібності та формування особистості - Реферат

Здібності та формування особистості - Реферат

Особистість формується в умовах конкретно-історичного існування людини, в діяльності. Провідну роль у процесах формування особистості відіграють навчання і виховання, що здійснюються переважно в групах і колективах. Поняття "формування особистості як розвиток, процес і результат. У цьому значенні формування особистості є предметом психологічної науки, завдання якої - вияснення того, що є в наявності і що може бути в особи в умовах цілеспрямованих виховних і навчальних дій.
Це є, власне, психологічний підхід до формування особистості.
Друге значення - формування особистості к її цілеспрямоване виховання.
Це - педагогічний підхід до значення завдань і способів формування особистості.
Педагогічний підхід передбачає необхідність з'ясування, що і як повинно бути сформовано в особистості, аби вона відповідала соціально обумовленим вимогам, що їх пред'являє до неї суспільство.
Педагогічний іпсихологічний підходи до формування не тотожні один одному, а складають нерозривну єдність.
Оволодіваючи значеннями, людина пізнає закономірності функціонування матеріального світу на макро- і мікрорівнях, починаючи від руху небесних світил і місця в цьому процесі нашої планети і закінчуючи будовою молекули та атома і взаємодією їх, а також будову і закони функціонування людського організму.
Вивчаючи гуманітарні дисципліни, людина пізнє різні цивілізації, їхній розвиток, а також розвиток самої людини в суспільстві, колективі, групі, взаємовідносини між індивідами.
У процесі формування особистості відділити засоби навчання від засобів виховання вельми проблематично, бо вони виступають єдності.
Умовно процес виховання поділяють на:
- розумове виховання;
- трудове виховання;
- моральне виховання;
- естетичне виховання;
- фізичне виховання.
Такий поділ є умовним через те, що в процесі формування особистості вихованням усі ці складові присутні більшою чи меншою мірою.
Розумове виховання - завдання розумового виховання полягає в тому, щоб сформувати в учнів правильне уявлення про навчання як про складний процес, пов'язаний з постійним напруженням волі, необхідністю долати труднощі, виробляти в собі позитивні якості, як працелюбство, дисциплінованість, високу свідомість, відповідальне ставлення до праці. Але водночас навчання приносить задоволення й насолоду, якщо воно творче, себто вміло кероване викладачем і самокероване учнем.
Трудове виховання - це виховання працею, практичною діяльністю. Упродовж довгого часу під цим розуміли скерованість учнів на оволодіння, в основному, робітничими спеціальностями, причому не завжди достатньо кваліфікованими, творчими.
Але праця вченого і в фізичному розумінні не менш тяжка, ніж праці робітника, бо вимагає величезних енергетичних затрат. А праця робітника на верстатах з автоматичним управлінням, операторів на хімічних комбінатах чи операторів ЕОМ вимагає високих знань.
Мораль - одна із форм суспільної свідомості, яка означає сукупність певних принципів і правил, норм поведінки людей, регулює їхні стосунки між собою та визначає їхнє ставлення до суспільства й держави.
Моральне виховання завершується формуванням ідеалу, в якому відображено кращі якості людини. Це - складний процес формування моральних понять, поглядів, переконань, зрештою - моральної свідомості, а відтак - системи навичок і звичок моральної поведінки.
Мораль існує в суспільстві та залежить від того, яке суспільство, хто його очолює, яка в них мораль, "яку музику вони замовляють". Адже:
- учень наслідує вчителя, його мораль;
- дитина наслідує батьків;
- підлеглий пристосовується і наслідує начальство.
Основні завдання у сфері естетичного виховання є такими:
- виховувати естетичні почуття через правильне сприйняття прекрасного, глибоке розуміння прекрасного у природі, праці, спілкуванні, особистому житті, мистецтві;
- формувати естетичні погляди, смаки, які досягають своєї завершеності в ідеалі; з цією метою слід збагачувати учнів естетичними й художніми знаннями в царині мистецтв, знарядь праці, побуту;
- розвивати вміння й потребу бачити, знаходити прекрасне в навколишньому житті, помічати красу повсякденного;
- розвивати творчі здібності, уміння й навички; множити красу посиленою участю в художній творчості, прикладних видах мистецтва;
- сформувати звичку оцінювати всі факти і явища дійсності під кутом зору раси, гармонії та доцільності.
Джерела фізичного виховання - в самі природі людини, в необхідності фізичного розвитку організму, всіх його складових - кістяка, мускульної й нервової систем та системи внутрішньої секреції.
Фізичне виховання є формою реалізації об'єктивних законів природи в людському організмі.
Завдання фізичного виховання полягає тому, щоб сприяти фізичному розвиткові людини, водночас справляючи позитивний вплив на вироблення й закріплення моральних і вольових рис характеру, виховання таких якостей особистості, як організованість, свідома дисципліна, наполегливість у процесі долання перешкод, витривалість, мужність.
Крім занять фізкультурою і спортом, фізичне виховання криє в собі санітарно-гігієнічні норми, спеціальні вправи, режим харчування й відпочинку, профілактику захворювань, аутотренінг.
ІІІ. Особистість - діяч суспільного розвитку, свідомий індивід, який посіє певне становище в суспільстві та виконує певну громадську роль.
Роль - це соціальна функція особистості: наприклад, роль матері та батька - виховання дітей; роль директора школи - управління колективом учителів та організація процесу навчання учнів.
Формування особистості як розвиток, процес і результат. У цьому значенні формування особистості є предметом психологічної науки, завдання якої - вияснення того, що є в наявності і що може бути в особи в умовах цілеспрямованих виховних і навчальних дій.
ІV. Література.
В.С. Лозниця "Психологія і педагогіка" Київ, 1999 р.
Ю.М. Забрадин, А.Н. Лебедев "Психологія і психофізика". 1997 р.
В.І. Лозова, Г.П. Москаленко "Навчально-методичнй посібник" 1993 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...