WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Етнопсихологічне підґрунтя політичної активності українства - Реферат

Етнопсихологічне підґрунтя політичної активності українства - Реферат

значення. Не змовляючись, респонденти вивели рейтинг рис національного характеру українців (у процентах до загальної кількості опитаних).
Тут є над чим подумати. Із зазначених вище рис позитивними можна вважати довірливість (11,1%), толерантність (6,9%), чесність (2,4%), доброту (1,9%) і доброзичливість (1%). Чомусь респонденти вважають, що успіху це заважає. З цим, звичайно, можна сперечатися, але така думка існує у суспільстві. І якщо вона є, то, у цьому суспільстві не все гаразд.
Цікаво, що жінки вивели відмінний від чоловіків рейтинг рис характеру, які заважають нам у політиці, економіці тощо. Зокрема, вони вказали на інертність - 43%, меншовартість - 30,4%, невпевненість - 27,5%, національну несвідомість - 26,6%, байдужість - 23,2%, жадібність - 16,9%, заздрість - 14,5%, егоїзм - 14%, толерантність - 13% і непорядність - 12,6%.
А чоловіки розставили ці риси характеру так: заздрість - 28,2%, меншовартість - 25,4%, байдужість - 23,5%, інертність - 23,3%, жадібність - 20,4%, невпевненість - 12,9%, довірливість - 12,7%, національна несвідомість - 12,2%, непорядність - 11,7% і покірність - 11,5%. Показово, що респонденти віком до 20 років виокремили інертність (38,9%), непорядність і невпевненість (27,8%). Опитувані віком 21-30 років вивели заздрість (34,4%), жадібність (32,2%) і інертність (32,2%). Респонденти від 31 до 40 років назвали інертність (36,1%), меншовартість (34,9%) і байдужість основними психологічними перешкодами в національному характері українців. Люди 41-50 років основними гальмівними рисами характеру виокремили інертність (37,7%), жадібність (36,8%) і байдужість (30,8%). А опитані віком від 51 до 60 років - інертність (36,2%), меншовартість і байдужість (по 30,8%); понад 60 років - національну несвідомість (32,2%), меншовартість (25,3%) і байдужість (21,8%).
ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ: ЩО РОБИТИ ДАЛІ?
Ми провели своєрідну соціально-психологічну діагностику основних рис національного характеру, які заважають нам жити краще. На перший погляд, рейтинг негативних рис характеру українців мав би призвести до невтішних висновків на кшталт: "Українці - безнадійні!" Але це зовсім не так! І листопадова (2004 р.) національно-демократична революція продемонструвала всьому світу зростаючу політичну активність українського етносу. По суті ми були і є свідками зародження основ грома-дянського суспільства в Україні та формування якісно нових параметрів національної свідомості українства.
Необхідно ретельно проаналізувати результати цього дослідження і розробити національну програму реконструкції суспільної та індивідуальної психології українського народу з метою позбавлення негативу, щеплення і розвитку таких рис національного характеру, які б сприяли підвищенню рівня національної свідомості, громадянської, бізнесової та культурної активності, лідерських якостей тощо. Це, до речі, певною мірою узгоджується з даними опитування громадської думки Українського центру економічних та політичних досліджень [9].
На думку більшості респондентів цього дослідження, українська сім'я повинна прищеплювати дітям любов до праці (85,6%), почуття відповідальності (70,2%), терпимість і повагу до інших людей (58,6%), бережливість (51%), вміння поводитись у суспільстві (47,4%) тощо.
Водночас результати цього опитування громадської думки свідчать про те, що, наприклад, покірність (48%) притаманна українцям більше ніж бунтарство (12%); схильність до підкорення (37%) переважає лідерські якості (19%), пристосуванство (42%) характерніше для національного характеру, ніж твердість переконань (16%).
Життя навчило нас бути обережними. На думку 67,3% опитаних, українці мають бути дуже обережними у стосунках з іншими людьми, і лише 26,7% висловили готовність довіряти людям. Ця надмірна обережність призводить до того, що лише 15,9% українців ризикнули б розпочати власний бізнес за умови виграшу 100 тис. гривень.
Отже, нам є над чим працювати в удосконаленні психології українського суспільства. Ми вже зазначали, що нам потрібна вивірена загальнодержавна програма психологічної реабілітації нації, до розробки якої потрібно залучити, окрім психологів, ще й політологів, соціологів, еко-номістів та управлінців.
Тут має спрацювати і національна ідея (про що наш політикум сперечається вже понад 13 років), і національна економіка (яку потрібно "вписати" у світову економіку, яка бурхливо глобалізується), і національна культура (яку необхідно пропагувати у світі).
І без розвитку лідерських якостей національної еліти всі ці нагальні завдання сучасності залишаться мильними бульбашками із традиційної української філософської опери: "Світ ловив нас і не спіймав!" Звичайно, якщо ми не хочемо бути "невловимими Біллами", які нікому не потрібні у глобальному співтоваристві. А така, до речі, егоїстична тенденція з боку країн-глобалізаторів простежується. Зверніть лише увагу на світові новини CNN чи BBC і вам стане зрозуміло, що нас там і близько не було.
Насамкінець необхідно зазначити, що говорити про лідерські якості (бажані) у поєднанні з реально існуючими інертністю (29,2%), байдужістю (23,4%), комплексами меншовартості (26,9%) і невпевненістю (17,2%) не доводиться.
Перелік рис національного характеру українців, які заважають бути успішними
№ п/п Країна %
1 Інертність 29,2
2 Меншовартість 26,9
3 Заздрість 24,1
4 Байдужість 23,4
5 Національна несвідомість 21,4
6 Жадібність 19,4
7 Невпевненість 17,2
8 Непорядність 11,9
9 Покірність 11,1
10 Довірливість 11,1
11 Лінощі 8,5
12 Толерантність 6,9
13 Чесність 2,4
14 Доброта 1,9
15 Доброзичливість 1
Тому було б логічним при реконструкції свідомості українського етносу, насамперед, звернути особливу увагу на мотиваційні чинники політичної та економічної діяльності. Вирішувати ці проблеми потрібно комплексно: правовими, соціально-політичними і соціально-психологічними методами. Це робота мас-медіа, шкіл, суспільних організацій та інших соціальних інституцій. Тільки тоді ми зможемо говорити про цілеспрямовану і науково обґрунтовану роботу для виховання активного громадянина, що є передумовою для реального існування ефективної держави і демократичного стримуючого чинника - громадянського суспільства.
Литература
1. Бебик В. Що ж ми за люди, українці? // Філософська і соціологічна думка. - 1992. - № 6.
2. Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі. - К.: МАУП, 1993.
3. Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології. - К.: Мистецтво, 1995.
4. Губко О. Т. Психологія українського народу. - К.: Наукове дослідження.: В 4-х кн. Кн. 1. Психологічний склад праукраїнської народності. - К.: Задруга, 2004.
5. Максименко С. Д. Генетическая психология. - М. - К., 2000.
6. Національні процеси в Україні. Історіяі сучасність. Документи і матеріали: У 2 ч. - К.: Вища школа, 1997.
7. Українська душа (відп. ред. В. Л. Храмова). - К., 1992.
8. Шангіна Л. Народ золотої середини? Ескіз соціально-психологічного автопортрета // Дзеркало тижня. - 2000. - № 9.

 
 

Цікаве

Загрузка...