WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Етнопсихологічне підґрунтя політичної активності українства - Реферат

Етнопсихологічне підґрунтя політичної активності українства - Реферат


Реферат на тему:
Етнопсихологічне підґрунтя політичної активності українства
Побудова ефективного соціального управління і розвинутого громадянського суспільства в Україні в контексті стимулювання політичної активності її громадян потребує вивчення й аналізу етнопсихологічних особливостей української нації. Зрозуміло, що ця проблема має фундамен-тальний характер і вимагає комплексного дослідження багатьох чинників: політичних, соціальних, історичних, економічних, соціально-психологічних. Останні особливо важливі, оскільки формально Україна вже інституалізувалася як самостійна держава, але політична нація ще не сформу-валась остаточно. Виховання громадянина і підготовка політичної еліти до виконання своїх управлінських функцій потребують ґрунтовних наукових досліджень цієї проблематики, а надалі - розробки системи практичних за-ходів, спрямованих на реалізацію стратегічних цілей українського суспільства.
Аспекти становлення української громадянської нації досліджували психологи [3; 4; 8], історики [6]. Але ці дослідження проводилися переважно на загальнотеоретичному рівні без виходу на реальну суспільну практику і тому конкретні соціально-психологічні дослідження свідомих, підсвідомих і безсвідомих компонентів суспільної психології українства [1; 2; 5] мають збагатити нас емпіричними даними для майбутніх теоретичних узагальнень.
Розуміючи актуальність цієї проблеми, редакція газети "Україна молода", Інститут психології імені Г. Костюка Академії педагогічних наук України за підтримки Міжрегіональної Академії управління персоналом провели в квітні 2004 року соціально-психологічне дослідження громадської думки щодо соціально-психологічного підґрунтя політичної та економічної активності українців в контексті державотворення і формування громадянського суспільства.
В опитуванні взяли участь 837 респондентів з усіх регіонів України. Серед них 50,4% чоловіків і 49,6% жінок. Віком до 20 років - 5,4% респондентів, 21-30 років - 20,4%, 31-40 років - 15,7%, 41-50 років - 18,2%, 51-60 років - 16,4%, за 60 років - 24% опитаних. За рівнем освіти 3,8% респондентів вказали на неповну, а 10,8% - на повну середню освіту. Середню спеціальну освіту (молодший спеціаліст) на час проведення дослідження мали 21,7% опитаних, а базову вищу (бакалавр) - 7,2% респондентів. Про повну вищу освіту (спеціаліст або магістр) зазначили 52,5% опитаних, а про наявність вченого ступеня доктора або кандидата наук - 3,8% респондентів.
Отже, високий освітній рівень опитаних дає змогу зробити висновок про достатню підготовку респондентського масиву та його вміння аналізувати вельми непрості процеси, на які ми просили звернути увагу при проведенні нашого дослідження.
Серед респондентів 13,9% - працівники промисловості, 9,6% - сільського господарства, 8,3% - бізнесових структур, 33,9% - наукових і освітніх установ та закладів культури. Понад 36,5% опитуваних зазначили, що перебувають на заслуженому відпочинку або навчаються у вищих навчальних закладах. Показово, що 29,6% зазначили про проживання у сільській місцевості, а решта - в містах.
Отже, в цілому можна сказати, що респондент-ський масив цього дослідження наближений до соціально-демографічних параметрів українсь-кого суспільства. Це дає підстави робити відповідні наукові висновки.
Ознайомившись із узагальненою характеристикою респондентів, перейдемо до інтегральної думки опитаних.
ПСИХОЛОГІЧНІ РОДИЧІ УКРАЇНЦІВ
Для того, щоб розібратися у внутрішній структурі національної психіки, дуже важливо дослідити макропсихологічні чинники, зокрема оцінку суспільною свідомістю основних рис характеру народу у порівнянні з рисами характеру інших народів. Саме тому ми і попросили респондентів виокремити народи, які, на їхню думку, є найближчими психологічними родичами українців.
Про такий своєрідний рейтинг народів можна довідатися з табл. 1. При цьому просимо взяти до уваги, що наші експерти могли виокремити кілька рис характеру, тому загальна кількість перевищує 100%.
Інші народи набрали менше одного відсотка. Але це абсолютно не означає, що українці ставляться до них гірше, ніж до народів, які потрапили до цього переліку. Просто вони інші, не кращі і не гірші. Лідерство білорусів, росіян, поляків, болгар і словаків зрозуміле: це слов'янські народи, з якими українці давно живуть поруч і мають багато спільного в усіх сферах суспільного життя. Та й решта пов'язані з українцями давніми культурними, економічними, політичними зв'язками.
Напевно, читачам "України молодої" цікаво було б ознайомитися з результатами аналогічного соціопсихологічного дослідження, проведеного в листопаді 1991 року разом з редакцією газети "Вечірній Київ" [1], яка тоді видавалась накладом 550 тис. примірників і мала загальноукраїнське розповсюдження (табл. 2). Зрозуміло, що відтоді минуло майже тринадцять років, читацькі аудиторії цих двох поважних газет не тотожні, але певну інформацію для порівняння ми отримати можемо.
Дані таблиць 1 і 2 свідчать, що в суспільній психології українців відбулися певні зміни. Зокрема, ближчими психологічно, на думку рес-пондентів, стали до українців білоруси (+19%), поляки (+16,5%), грузини (+9,7%) і чехи (+4,2%). Натомість віддалилися: словаки (-15), болгари (-13,4%), вірмени (-9,3%), американці (-7,7%), росіяни (-7,5%), угорці (-7,4%), литовці (-6,8%), євреї (-5,5%) і німці (-4,8%). Причини такої динаміки змін у суспільній свідомості потребують окремого вивчення, тому пе-реходимо до аналізу внутрішніх проблем власне національного характеру українців, покликаю-чись не на філософсько-неконкретні умовиводи на кшталт: "Українці - працелюбні" або "Українці - ліниві і не можуть дати собі ради", а на інтегральну думку наших експертів-респон-дентів, яких ми попросили виокремити основні,на їхню думку, риси національного характеру українців, які перешкоджають нам мати успіхи в економіці, політиці, бізнесі.
Перелік народів, наближених до українців за рисами характеру (% до загальної кількості опитаних)
За станом на квітень 2004 р.
№ п/п Країна %
1 Білоруси 69,7
2 Росіяні 46,2
3 Поляки 42,6
4 Болгари 37,5
5 Словаки 33
6 Грузини 15,9
7 Чехі 15,2
8 Серби 14,1
9 Молдовани 12,1
10 Італійці 8,1
11 Хорвати 7,6
12 Литовці 6,5
13 Євреї 6,1
14 Німці 5,6
15 Греки 4,3
16 Угорці 4
17 Шведи 4
18 Австрійці 3,8
19 Румуни 3,4
20 Амеріканці 2.9
21 Латиші 2.9
22 Французи 2.9
23 Вірмени 2,5
24. Казахи 2,2
Перелік народів, наближених до українців за рисами характеру (% до загальної кількості опитаних)
За станом на листопад 1991 р.
№ п/п Країна %
1 Росіяни 53,7
2 Болгари 50,9
3 Білоруси 50,7
4 Словаки 48,2
5 Поляки 26,1
6 Литовці 13,3
7 Вірмени 11,8
8 Євреї 11,6
9 Угорці 11,4
10 Американці 10,6
11 Німці 10,4
12 Молдовани, румуни 8,3
13 Італійці 6,6
14 Греки 6,4
15 Грузини 6,6
16 Французи 4
17 Англійці 1,9
18 Татари 1,2
ЯКІ РИСИ ХАРАКТЕРУ ЗАВАЖАЮТЬ УКРАЇНЦЯМ БУТИ УСПІШНІШИМИ?
Це запитання має стратегічне

 
 

Цікаве

Загрузка...