WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологія етнічних спільностей і груп. Від перших наукових розвідок до сучасних напрямів досліджень - Реферат

Психологія етнічних спільностей і груп. Від перших наукових розвідок до сучасних напрямів досліджень - Реферат

[17]:
· краще розуміти культуру (вдосконалення розуміння ролі культури як чинника, що стримує чи стимулює поведінку; необхідність всебічного вивчення культурного впливу, починаючи від культури як визначального чинника формування поведінки і до культури як результату поведінки, вивчення співвідношення контексту і культури);
· інтегрувати кардинально різні на перший погляд підходи до теорії й методики, беручи до уваги культуру (йдеться про підходи, властиві для крос-культурної психології, етнокультурної психології і психологічної антропології, які потрібні для інтеграції в рамках єдиної програми дій);
· прийняти холістичний підхід до розуміння психологічних процесів та їх дослідження (йдеться про цілісний підхід до розуміння психології іповедінки людини з метою з'ясування зв'язків між різними теоретичними поглядами на одні й ті ж процеси і в майбутньому об'єднати їх в одне ціле);
· інтегрувати крос-дисциплінарні перемінні (у числі таких перемінних вплив оточуючого середовища, політичних структур, погоди, клімату, географічних чинників тощо);
· інтегрувати теоретичні погляди, що лежать за межами панівного напряму в психології (крім американських психологічних теорій, пори їх великий вплив, існує багато інших підходів, які донині ігноруються або лишаються невідомими, оскільки мають етнокультурний характер та існують в межах конкретних культур або не оприлюдненні англійською мовою;
· інтегрувати методи, які докорінно відрізняються (для створення універсальної теорії психології в майбутньому, одержання якісно іншого знання дослідження має використовувати методи, котрі фундаментально відрізняються одне від одного).
Психологічна антропологія, прибічники якої визначають її як антропологічні дослідження з використанням психологічних понять і методів; як дослідження взаємозв'язку між особистістю і соціальним оточенням, також стала активно звертатися до новітніх ідей соціальної психології, розглядаючи соціокультурне життя з точки зору соціально-психологічних механізмів і явищ. Вважається, що антропологія, яка бере до уваги особистість та її оточення, має використовувати ідеї суміжних дисциплін. Психологічна антропологія - це доказ того, що антропологія, яка вивчає людство, враховуючи походження людського роду і його варіації, і соціальна психологія необхідні одна одній передусім з методологічної точки зору, позаяк сприяють наведенню методологічних і концептуальних мостів між цими дисциплінами.
Представники культурної психології визначають її як галузь, що прагне зрозуміти особистість в історичному й соціокультурному контексті. Її фундаментальним твердженням є те, що культура і поведінка особистості - це нерозривні складові єдиного феномена. Культурна психологія вважає, що людина є активним творцем свого розвитку, однак, поставлена в певні умови, повністю не володіє своїм вибором. Відтак психічні процеси в голові індивіда зображаються як культурно зумовлені і варіюють у заданих культурою умовах діяльності.
Етнокультурна психологія вивчає особистість в конкретному культурному контексті. Прихильники цього напряму вважають за необхідне описувати поведінку людей мовою локальної, регіональної культури - так, як її розуміють носії даної культури в межах їх унікального культурного простору. Оскільки йдеться про те, що реальне етнокультурне психологічне знання має місцеве походження і не може бути відокремлене від цілісності світоглядних, релігійних, художніх компонентів регіональної чи етнічної культури, то, з цієї точки зору, воно належить місцевому населенню і його не можна привнести з якогось іншого регіону. По суті йдеться про створення великої кількості окремих етнокультурних психологій, а можливість побудови універсальної психології хоч і не заперечується, однак розглядається як окрема перспектива, вивчення якої передбачається в межах етнокультурних досліджень. Проти такої постановки питання є чимало заперечень, адже виключається можливість узагальнення даних, отриманих емпіричним шляхом.
В цілому, межі, які розділяють крос-культурну, культурну, етнокультурну психологію і психологічну антропологію, дуже хиткі. Водночас співпраця у цій сфері збагачує психологію й педагогіку розумінням культурного контексту етнічних груп і націй, зокрема, того, як культура впливає на поведінку людей і спільностей, на успішність життя, праці, спілкування за рубежем, на адаптаційні процеси в іноетнічному середовищі, успішне розв'язання організаційних і комунікативних проблем в інших спільностях.
Література:
1. Андреева Г. М. Социальная психология. - М., 2001.
2. Арутюнов С. А. Этносы и культуры. Проблемы взаимодействия. - М., 1988.
3. Бердяев Н. А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. - М., 1990.
4. Бурлачук В. Традиція, ритуал, свято як система соціального відчування. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2002. - № 2. - С. 147 - 159.
5. Етнопсихологія: навчально-методичний посібник. / За ред. Л. Е. Орбан та ін. - Івано-Франківськ, 1994.
6. Колмаков В. Ю. Семантика менталитета. // Современная психология. Хрестоматия. / Под общ. ред. А. Е. Тараса. - Мн., 2003. - С. 240 - 256.
7. Крысько В. Г., Деркач А. А. Этнопсихология. Теория и методология: Учебное пособие. - Ч. 1. - М., 1992.
8. Лебон Г. Психология народов и масс. - СПб., 1995.
9. Ольшанский Д. В. Психология больших групп в политике. Большие национально-этнические группы. // Современная психология. Хрестоматия. / Под общ. ред. А. Е. Тараса. - Мн., 2003. - С. 267 - 310.
10. Орбан Л. Е. Виховний потенціал етнічної психології. // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ, 1996. - Вип. 1. - Ч. 2. - С. 3 - 16.
11. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Посібник. - К., 2003.
12. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування. - К., 2004.
13. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціалізація особистості в контексті етнокультурної парадигми. // Етнос і культура. - Івано-Франківськ: Плай, 2003. - № 1. - С. 85 - 90.
14. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціокультурні та етнопсихологічні особливості спілкування. // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Плай, 2003. - Вип. 8. - Ч. 1. - С. 3 - 19.
15. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія великих стихійних груп і масових явищ: Навчально-методичний посібник. - Івано-Франківськ, 2005.
16. Пірен М. І. Основи етнопсихології. - К., 1998.
17. Психология и культура. / Под ред. Д. Мацумото. - СПб., 2003.
18. Смит П. Б. Кросс-культурные исследования социального воздействия. // Психология и культура. - СПб., 2003. - С. 575 - 597.
19. Юрій М. Т. Етногенез та менталітет українського народу. - К., 1997.
20. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. - Мюнхен, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...