WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Вимірювання параметрів рольового конфлікту: Зарубіжний досвід - Реферат

Вимірювання параметрів рольового конфлікту: Зарубіжний досвід - Реферат

неоднозначностi ролі в 3 різноманітних вибірках робітників: 203 соціальних сервiсних робітника, 234 таких, що одержать погодинну оплату робочих в фірмі виробництва, і 507 робочих "білих комірців" і "синіх комірців" в організаціях. Дані є найкращим наближенням до моделі, що визначає 2 фактори: рольового конфлікту і неоднозначностi ролі, з перехресним навантаженням між шкалами.
Не менш цікавим, але не таким поширеним в літературі є створений іспанськими психологами Peiro J.M., Melia J.L., Zacares I., Gonzalez-Roma V. Опитувальник Рольового Конфлікту (the Role Conflict Questionnaire) створений для вимірювання конфліктів, пережитих у виконанні ролі (див.: Peiro J.M. et al, 1987b).
Цей тест створено на дещо інших теоретичних позиціях, ніж попередній. Поняття "роль" визначається як кластер соціально і організаційно визначеної індивідуальної поведінки, як набір рольових очікувань спрямованих на центральну людину відправниками ролі з одного боку і центральною людиною - з іншого.
Адекватне виконання ролі має на увазі, що створення і посилання інформації відправниками ролі не є несумісним. "Рольовий конфлікт" визначається як невідповідність між очікуваннями, зв'язаними з роллю, і фактичними переживаннями рольового обов'язку, тобто взаємна інформація, яку отримують партнери по взаємодії є або справді об'єктивно несумісною, або виглядає такою через дисфункціональні процеси комунікації.
Автори розрізняють об'єктивний і суб'єктивний рольовий конфлікт, які можна відрізнити і оцінити різними засобами. Об'єктивні виміри будуть потрібні щоб ідентифікувати кожного члена рольового ансамблю і оцінити їх очікування для визначення рівня взаємної невідповідності. Аналіз неузгодженостей серед рольових очікувань - вичерпна процедура і не залежить від сприймання ситуації центральною людиною. Суб'єктивні виміри спрямовані на оцінювання рольового конфлікту так, як він сприймається з точки зору рольового обов'язку (role-incumbent).
Опитувальник Рольового Конфлікту становить шкалу 17 одиниць, призначену для оцінювання таких аспектів рольового конфлікту:
1. Персонально-рольовий конфлікт (person-role conflict).
2. Інтервиконавчий (inter-sender) рольовий конфлікт.
3. Рольовий конфлікт цілі ресурсу (resource-goal), включаючи рольове перевантаження (role overload).
Автори перевірили психометричний інструмент для вимірювання рольових конфліктів з 226 досліджуваними, чоловіками і жінками, що досягли віку 17-64 років, 33 % адміністраторів і супервiзорів, 67 % клерiкального персоналу і робочих.
За допомогою факторного аналізу виявлено 5 факторів: I - рольовий конфлікт цілі ресурсу, включати конфлікт із-за відсутності часу (рольове перевантаження) і інших важливих ресурсів; II - загальний інтервиконавчий рольовий конфлікт; III - ієрархічний інтервиконавчий рольовий конфлікт; IV - персонально-рольовий конфлікт відісланий до рівня відповідальності і влади; V - персонально-рольовий конфлікт відісланий до роботи.
За даними авторів створена методика відповідає всім необхідним психометричним вимогам: значення надійності одержані для шкали в цілому (біля 0.80) і для кожного із п'яти одержаних факторів (між 0.57 і 0.72); була ретельно розроблена змістовна валідність і частина даних підтримує критеріальну валідність: від'ємна кореляція з мірою задоволення роботою і позитивна кореляція з рольовою напругою. Опитувальник Рольового Конфлікту може бути корисним інструментом для оцінки такої характеристики рольового стресу, як рольовий конфлікт, що може бути одним із джерел робочої напруги в організаційних призначеннях.
Тим же колективом авторів була розроблена тестова методика для вимірювання переживання рольової неоднозначності в поведінці прийняття ролі - Генеральний Опитувальник Рольової Неоднозначності (the Role-Ambiguity General Questionnaire) для організаційних призначень (Peiro J.M. et al, 1987a).
Опитувальник з 24 показниками оцінює 5 факторів: неоднозначність, пов'язана з позицією роботи; неоднозначність, пов'язана з виконанням роботи; неоднозначність, пов'язана зі значущими очікуваннями інших і оцінками; неоднозначність, пов'язана з організаційними цілями і страховими полісами; неоднозначність, пов'язана з роботою і соціальними правами. За даними авторів, Генеральний Опитувальник Рольової Неоднозначності для організаційних призначень має достатні значення надійності і валідності для інструменту дослідження у галузі стресу, пов'язаного з роботою.
Досить цікавим є створений в останні роки тест, що вивчає такий важливий аспект рольового стресу, як робоча тривожність - Опитувальник Робочої Тривожності (the Work Anxiety Questionnaire). Попередні результати дослідження психометричних властивостей опитувальника показали хороші результати і перспективи його використання як інструменту, розроблений для виміру трудової тривожності. В дослідженні брали участь 121 нормальних дорослих іспанських чоловіків і жінок (середній вік 35.85 років). Виконувався факторний аналіз методом головних компонент. Зовнішніми критеріями, що використовувалися для валідації опитувальника, були рольовий конфлікт, рольова чистота і задоволення роботою (Gonzalez-Roma V. et al, 1993).
Серед тестових методик вивчення статево-рольових конфліктів найбільш поширеною є Шкала Гендерно-Рольового Конфлікту (Gender Role Conflict Scale). На думку авторів методики (O'Neil J.M. et al, 1986), статево-рольовий конфлікт існує, коли статеві ролі мають негативні наслідки для людей. Щоб оцінити зразки статево-рольового конфлікту, описаного в літературі, були створені дві міри: Шкала Статево-Рольового Конфлікту I і II (GRCS-I і GRCS-II). GRCS-I оцінює персональні статево-рольові установки чоловіків, поведінку і конфлікти. GRCS-II оцінює статево-рольові конфлікти чоловіків в специфічних статево-рольових ситуаціях конфлікту.
Для дослідження валідності і надійності шкал статево-рольового конфлікту для чоловіків, обидва GRCS назначалися студентам чоловікам коледжу (N=527). Для порівняння використовувався також Опитувальник Персональних Атрибутів. Факторно-аналітичні дані для GRCS-I і GRCS-II продемонстрували вісім значущих факторів: GRCS-I - успіх, сила, компетентність; стримуюча емоціональність; стримуючи любляча поведінка між чоловіками; конфлікт між роботою і сімейними стосунками; GRCS-II - успіх, сила, компетентність; гомофобія; брак емоційної відповіді; суспільне затруднення із-за статево-рольової девіації. Статистичні процедури MANOVA, ANOVA, і Tukey показали відмінності в даних порівняно з чотирма категоріями Опитувальника Персональних Атрибутів, що говорить на користь існування GRCS як самостійного діагностичного інструменту. Було також здійснено прийнятний тест-ретест іспит і виявлені дляобох вимірів узгодженості внутрішньої надійності.
Значущі статево-рольові відмінності конфлікту по виявленим факторам були знайдені для чоловіків з інструментальним типом статево-рольової поведінки, експресивним типом, чи і інструментальним і експресивним одночасно.
Крім описаних тестових методик вивчення рольових конфліктів існує ще багато цікавих робіт. Серед них можна назвати такі тести: Шкала Рольового Перевантаження (the Role Overload Scale) (Beehr T.A. et al, 1976); Опитувальник Робочої Напруженості (the Job Tension

 
 

Цікаве

Загрузка...