WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Емпіричне дослідження психотерапевтичного потенціалу фольклорної арт-терапії в умовах ЗОШ - Реферат

Емпіричне дослідження психотерапевтичного потенціалу фольклорної арт-терапії в умовах ЗОШ - Реферат

виявлення нервово-психологічної стійкості ризику дезадаптації в стресі "Прогрес" розроблена і апробована психологія Санки-Петербурзької військово-медичної академії. Дана методика містить 79 запитань, що вимагають точної відповіді "так" і "ні". Обробка даних: підраховується сума балів - правильних відповідей, які відповідають "ключу". "Ключ" правильних відповідей містить 2 шкали, що дозволяють визначити рівень нервово-технічної нестійкості в стресі чи стійкості ламаного ризику дезадаптації в стресі. Між цими двома протилежностями міститься середня шкала, щопоказує середню норму технічної стійкості в стресі. Наявна також третя шкала - для перевірки щирості відповідей. Якщо на даній шкалі опитаний набирає 5 балів, то результати опитування можна вважати недостовірними, або людина намагається показати себе кращою ніж є насправді. Тому починати підведення підсумків слід з перевірки щирості відповідей респондента. Інтерпретація результатів здійснюється за табличкою, що містить співставлення отриманих балів з пунктами шкали і значення цих пунктів. Чим більше значення пункту умовної шкали, тим більше нервово-психічна стійкість (див. додаток).
Дана методика проводиться 2 рази - на початку емпіричного дослідження та вкінці, для перевірки отриманих даних при першій діагностиці та для порівняння стресостійкості.
З метою вивчення інтересів учнів, зайнятості їх у гуртках художньої самодіяльності школи та за межами школи було проведено спостереження за ними протягом січня-лютого 2006 р. Дослідник безпосередньо був включений у навчально-виховний процес, спілкувався з учнями, спільно з ними відвідував гуртки, факультативи, виховні години.
Поряд із спостереженнями використовувались бесіди з учнями, що сприяли поширенню необхідної інформації та створенню довірливої атмосфери між дослідником та учнями. Метою бесіди було отримання інформації про вік досліджуваних, кількість членів сім'ї, захоплення, інтереси, мрії, родинні традиції. Одержані шляхом вербальної комунікації дані допомогли чітко виокремити і проаналізувати інтереси учнів, їхню обізнаність із народними, регіональними традиціями. Такі бесіди спряли кращій співпраці в процесі подальшого дослідження та апробації профілактичної програми, а в учнів 9 кл. Сприяли посиленню стресостійкості та витривалості.
Наступним етапом дослідження було анкетування "Учень і світ художньої культури". Запропонована анкета мала на меті виявити інтереси і захоплення учнів, їхнє ставлення до світу мистецтва, зокрема до народної творчості, вивчити художньо-естетичну активність учнів.
Анкета містить 18 запитань, серед яких переважна більшість відкритих. (текст анкети - див. додаток)
Наступна використана анкета "Види мистецтва" допомогла виявити ставлення сучасної молоді до різноманітних мистецьких жанрів, родів, серед яких значне місце посідали народна пісня, казка і танець. (текст анкети - див. додаток).
З метою вивчення характеру етнопревентивного впливу українських народних пісень на особистість було використано наступну анкету, яка включала ряд закритих запитань.
Анкета
З метою вивчення ставлення учнів до народної української пісні, а також мотивації її виконання пропоную Тобі вибрати відповідний варіант відповіді на поставлене запитання. Вибирати слід ті варіанти відповідей, які Ти вважати відповідними власному баченню.
1. Найчастіше Ти виконуєш українські народні пісні:
а) на свята в сімейному колі
б) на весіллі
в) на заняттях в хоровому гуртку;
г) на уроках в школі
д) серед однолітків у компанії
е) на концертах
є) для себе під час відпочинку.
2. Наскільки ти обізнаний з українською народною піснею?
а) знаю і можу виконати дуже багато українських пісень.
б) знаю і можу виконати 8-10 українських народних пісень.
в) у змозі виконати 3-5 пісні.
г) зовсім не вмію співати українських народних пісень.
д) не знаю жодної української пісні.
3. Який вплив на твою думку, має українська народна пісня?
а) налаштовує на відпочинок;
б) сприяє кращому пізнанню історії свого народу;
в) сприяє глибокому переживанню народного світовідчуття;
г) допомагає краще зрозуміти іншу людину;
д) допомагає краще зрозуміти душу українців;
е) може оздоровити людину.
Отримані дані за допомогою анкетування дозволяють більш ґрунтовно і широко проаналізувати та підкреслити статистичними доказами гіпотези, що висувались до даної теми.
Будь-яке дослідження потребує використання методів математичної статистики. Для практичного здійснення розрахунків необхідно:
- чітко визначити складові соціально-педагогічного процесу, які можуть бути зафіксовані у певних одиницях вимірювання (балах, кількості відповідей, виконаних завдань, витраченого часу, подій, що відбулися тощо);
- розробити експериментальну методику, яка стимулює відповідні дії досліджуваних (тести, опитувальні листки);
- отримати результати експерименту і надати їм зручного для обчислення вигляду (таблиці, графіки);
- обрати доцільний для певного педагогічного явища спосіб розрахунків (відсотки, середнє значення характеристик, межі відхилень від середніх значень, дисперсія та ін.);
- подати кількісні результати у формі, що забезпечує можливість їх наукової інтерпретації, тобто єдності якісної та кількісної оцінок.
Для обґрунтування статистичних висновків, що, як правило, робляться на основі окремих вибірок, а не всієї генеральної сукупності даних, розраховуються показники точності й надійності (довірчої імовірності). Що менше було варіантів вибірки, то меншою буде правильність висновків. У практиці соціально-педагогічного дослідження вибірка повинна мати не менше 20-30 варіантів (наприклад, учнів експериментальної групи).
Важливою вимогою статистичного аналізу є визначення характеру зв'язку між явищами, що вивчаються, який може бути кількісно виражений коефіцієнтом кореляції. Кореляційний зв'язок не виявляється в кожному окремому випадку. При певному стані одного явища інше, що знаходиться у зв'язку з ним, може мати і різну величину. Наявність кореляційного зв'язку виявляється лише статистичним шляхом у процесі дослідження маси випадків однорідної сукупності. [ , ст. 65]
Проведення першого етапу емпіритичного дослідження, обробка та аналіз отриманих результатів, про інтереси та захоплення учнів, інтенсивність діяльності, ставлення до народних видів мистецтва, зокрема танцю, казки і пісні дозволило проаналізувати вплив фольклору на учнів, його значення для особистості і звернутись до психотерапевтичного впливу фольклорної арт-терапії і розробити профілактичну програму з елементами арт-терапії.

 
 

Цікаве

Загрузка...