WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Саморегуляція нейрогуморальних процесів в ході психотерапевтичної роботи (у гастроентерологічному відділі районної ЦРЛ) - Дипломна робота

Саморегуляція нейрогуморальних процесів в ході психотерапевтичної роботи (у гастроентерологічному відділі районної ЦРЛ) - Дипломна робота

перешкоджають появі розладів і метода їх лікування [43, 562].
Вважають, що в умовах дії на людину психічної травми виникає альтернатива: чи взв'язку із стресостійкістю і під впливом методів психологічного захисту людина залишається психічно і соматично здоровою, чи хворіє неврозом або психосоматичним захворюванням. На думку деяких вчених, альтернатива існує і в середині патогенного шляху, психосоматичні захворювання виникають в них, хто в силу особливостей особистості не може дозволити собі невротичний тип реагування, демонстрацію тривоги чи страху, фіксацію на своїх відчуттях.
Головні поняття і концепції психосоматичної патології.
В основі психосоматичної патології лежить первинно-тілесна реакція на конфліктне переживання, яка супроводжується змінами і патологічними порушеннями в органах. Відповідна схильність може впливати на вибір пошкодження органу чи системи. Історично до цієї групи відносять класичні психосоматичні розлади: бронхіальну астму, виразковий коліт, ясенціальну гіпертонію, нейродерміт, ревматоїдний артрит, виразкову хворобу шлунку та дванадцятипалої кишки. В теперішній час до цих захворювань додатково зараховують ішемічну хворобу серця, цукровий діабет, ожиріння.
Проблема психосоматичних відношень - одна з найбільш складних проблем сучасної медицини, не дивлячись на те, що тісний взаємозв'язок психічного і соматичного помічені і вивчаються ще з часів Гіппократа та Арістотеля.
Психосоматичні захворювання зустрічаються частіше, ніж неврози. При цьому найбільш поширеними є розлади серцево-судинної та травної систем.
Серед основних концепцій психосоматичної медицини можна виділити наступні:
" Психоаналіз, як поширена база психосоматичних уявлень. Ця концепція відкрила захисні механізми особистості, методичний доступ до підсвідомого через сни, вільні асоціації, теорію колективного підсвідомого, із якого вийшла "теорія символічної мови органів".
" Теорія "специфічного емоційного конфлікту", яка показує вплив специфічних емоціогенних конфліктних ситуацій на порушення у внутрішніх органах.
" Концепція специфічних особистісних "профілів", яка намагалась встановити кореляцію між соматичними типами реакцій і постійними особистісними радикалами. Ця концепція виділила коронарний, гіпертонічний, алергічний і схильний до пошкоджень типів особистості.
" Теорія "алекситимії", тобто нездатність до вербальної емоційної експресії в сукупності з "оперативним мисленням". Психосоматичні хворі мають особливий патогномонізм інтрапсихічної переробки внутрішньо-особистісних конфліктів і специфіку вербальної поведінки. Алекситимічність, як дефіцит рефлексії у психосоматичних хворих, підтверджується експериментально.
" Теорія емоційного стресу, яка встановлює вплив екстремальних стресових ситуацій на вразливість і особливості протікання психосоматичних захворювань. В цьому напрямку існує декілька самостійних напрямків вчення психосоматичної патології.
" В рамках "поведінкової медицини" пропонують модель патогенезу, яка основана на "вісцеральному навчанні", а також поведінковому навчанні, яка пояснюється способом життя людини і її особистістю.
" Нейрофізіологічний напрям, який вивчає нейрофізіологічне забезпечення стійких патологічних станів і пояснює виникнення психосоматичних розладів порушеннями кортико-вісцеральних взаємин. Зміст цієї теорії полягає в тому, що порушення кортикальних функцій розглядаються як причина розвитку вісцеральної патології. При цьому враховується, що всі внутрішні органи мають своє представництво в корі головного мозку. Вплив кори великих півкуль на внутрішні органи здійснюється лімбічо-ретикулярною, вегетативною і ендокринною системами.
" Психофізіологічний напрям - в його основі є прагнення встановити взаємозв'язок між окремими психофізіологічними феноменами і динамікою вісцеральних проявів (активацією органних функцій).
" Інтегративні теорії спрямовані на об'єднання знань, нагромадженних в галузі психосоматичної медицини. Біопсихосоціальний підхід розглядає людину в її природньому розвитку з урахуванням зв'язків інтегрального здоров'я і хвороби, з її оточенням, яке людина сприймає і створює сама. Інтегративна концепція відрізняється від традиційної точки зору, згідно якої хвороба є замкнутою сутністю, що викликається патогенетичним агентом чи структурним порушенням. Цей підхід прагне звернути увагу на багаточисельні фактори, які впливають на схильність, прояви, підтримку і різні протікання розладів та їх наслідки для хворого, його сім'ї і товариства, в якому він живе.
В цілому теоретичні підходи, характерні для психосоматичної медицини, мають загальну тенденцію до розширення списку психосоматичних розладів, включаючи в нього і онкологічну патологію, імунодефіцити та ін.
Наскільки ця тенденція обгрунтована покаже час. Безумовно, що в кожній групі концепцій є певний раціональний зміст, яке підтверджено клінічно чи експериментально. На жаль, стійкої теоретичної системи відносно походження всіх психосоматичних розладів немає.
Різновиди психосоматичних розладів.
Психосоматична патологія має три головні різновиди - гострі психосоматичні реакції, соматоформні розлади і психосоматози. Перший різновид виникає під впливом гострих стресогенних факторів, другий і третій - хронічних стресових факторів емоційної природи. Функціональна перенапруга більшої чи меншої тривалості завжди попереджує і сприяє структурним пошкодженням тканини і органів, виникаючи під впливом внутрішніх причин.
Психосоматози - це психосоматичні розлади - симптоми і синдроми порушень соматичної сфери, зумовлені індивідуально-психологічними особливостями людини і пов'язані із стереотипами її поведінки, реакціями на стрес і способами переробки внутрішньо особистісного конфлікту.
Існує декілька моделей формування психосоматичних розладів:
" Психофізіологічна.
" Психодинамічна.
" Системно-теоретична.
" Соціопсихосоматична.
Психофізіологічна модель була вивчена І.П. Павловим, який вперше описав умовні і безумовні рефлекси. Безумовні рефлекси - відповідають інстинктам і пробудженням їх є вродженими. Умовні - формуються в наслідок научіння з метою адаптації до навколишнього світу.
Психодинамічна модель.
Александер запропонував термін "вегета-тивний невроз" симптоми якого є не спробою вираження подавленого почуття, а фізіологічним супроводом певних емоційних станів, також вказав, що "специфічність клінічних проявів слід шукати і конфліктній ситуації". Деякі вчені намагались знайти взаємозв'язок між соматичними реакціями і постійними особистісними параметрами. Відповідно до цієї точки зору, захворювання розвивається у випадках, коли вирішення стану готовності стає неможливим. Це може бути наслідком порушення дозрівання чи втрати мотиву на основі витіснення. Важливим етапом був опис поняття "алекситимія", що пояснює нездатність людини до емоційного резонансу.
Системно-теоретичні моделі. Системна концепція вивчає людину як відкриту

 
 

Цікаве

Загрузка...