WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психолого-педагогічні чинники соціальної адаптації молодших школярів - Дипломна робота

Психолого-педагогічні чинники соціальної адаптації молодших школярів - Дипломна робота

розвитку.
Зіставлення даних тестування, анкетування й бесід з учителями й батьками показало, що соціальна адаптація молодших школярів потребує різних профілактичних та корекційних заходів.
На нашу думку потрібно часто використовувати рефлексію, яка змінює не тільки пізнавальну діяльність учня, але й ставлення до самого себе й до оточуючих людей. Суттєво змінює характер самооцінки. Наявність самооцінки в пізнавальній сфері забезпечить можливість формування самооцінки в моральному плані в подальшому.
Від соціальної адаптації багато в чому буде залежати успіх переходу на нову навчальну мотивацію на наступному етапі розвитку. Отже, потрібно вчити зростаючу особистість складної науки і мистецтва життя. Адже соціальна роль учня, безсумнівно є важливою і навіть пріоритетною.
Викладене дає змогу зробити висновки: основними факторами що визначають соціальну адаптацію є:
" рівень соціальної готовності дитини до школи;
" стиль і методи виховання в сім'ї;
" стиль спілкування вчителя з учнями.
Ми зупинились на ключових, на наш погляд аспектах загально виховного процесу соціальної адаптації. У його структурі зосереджуються найважливіші інститути соціалізації: - сім'я, школа, дитяче середовище. Отже виховання сьогодні - це процес із дуже багатьма невідомими. І цих невідомих щодень стає дедалі більше. Однак ми маємо надію, що єдністю зусиль вихователів, вчителів, батьків і психологів допоможе дитині успішно адаптуватися до нових "шкільних" умов, і слово "школа" буде викликати у неї тільки радість.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Адаптація дітей до школи./ Початкова школа" науково-методичний журнал. № 8 398) серпень 2002.
2. Акимова М.Т., Козлова В.Т. Психологические особенности индивидуальности школьников. - М.: Академия 2002.
3. Активне методы в работе школьного психолога / Под. Ред. И.Дубровинок. - М., 1991.
4. Архиреева Т.В. Становление критического отношения к себе у детей младшего школьного возраста "Вопросы психологии", 2002. - №3.
5. Александровський Ю.А. Состояния психологической дезадаптации и их компенсация. М.: Наука, 1976.
6. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986.
7. Возрастная и педагогическая психология/ Под ред. А.В. Петровского. - М., 179. - Гл. ІV.
8. Воровцов А.Б. Практика развивающего обучения. - М.: Русская энциклопедия, 1998. - 360 с.
9. Воробйов А.Б. Учебная практика
10. Гільбух Ю.З., Коробко С.Л. Кондратенко Л.О. Готовність дитини до школи / За ред. Максименка, О.Плавник. - К.: Гавник, 2004.
11. Гільбух Ю.З. Киричук О.В. Шкільний клас: як ізнавати й виховувати його душу. - К.: Між від.наук.-практ.центр "Психолого діагностика і диференційоване навчання", 1994. - 208.
12. Гуткіна Н.И. Психологическая готовность к школе. - М., 1986.
13. Давидов В.В. Младший школьник как субъект учебной деятельности // Вопросы психологии, 1992 - . №3-4 - с.14.
14. Деякі питання психологічного супроводу навально-виховного процесу. / Методичні рекомендації. Івано-Франківськ 2003.
15. Диагностика школьной дезадаптации. / Под ред. С.А. Беличевой.
16. Диагностическая и корекционная работа школьного психолога. / Под ред. И.Дубровиной. М., 1087.
17. Дитина у кризовому соціумі: як її розуміти і виховувати/ Упоряд. Л.Шелестові. - К.: Ред. Загальнопед.газ., 2004. 128 с. - (Б-ка "Шк..світу").
18. Заброцький М.М. Вікова психологія/ Навчальний посібник 2-ге видання. Виправлене і доповнене. - К.: 202-104 с.
19. Задесенець М.П. Вікові особливості розвитку дітей і формування їх особливості. - К.: Головне видавництво об'єднання "Вища школа" 1978.
20. Зеленова М. Особенности самовосприятия и восприятия своих учеником учителями начальных классов с разным типом педагогического взаимодействия // Психологическая наука и образование, 199. - №1.
21. Зеленова М. Психологические оосбенности педагогического влияния на адаптацию ребенка в начальной школе: канд. Дис. - М., 1991.
22. Каган В. Психогенныке формы школьной дезадаптации // Вопросы психологии, 1984. - №4.
23. Карноушек М. Психология жизненной среды. - М.: Мысль, 1989.
24. Коваль Л.Г., Звер'єва І.Д., Злебік С.С. Соціальна педагогіка - К.: УЗМН., 1997.
25. Коробко Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. - К.: К68 Летра ЛТД, 2006. - 416 с.
26. Кочерга О., Васильєв О. Дезадаптованість // Психолог №4 2002.
27. Кочерга О., Васильєв О. Дезадаптованість // Психолог № 9 2002.
28. Лескова-Савицкая А.А. Проблема адаптации первокласников к школе: Методические рекомендации для школьных психологов. Одесса, 2001 - 60 с.
29. Лопатина А.А. Ступени мудрости. - Ульяновск: Книжный дом Локус, 2003. - 382.
30. Лопатина А.А. 600 творческих ыгр для больших и маленьких. - Ульяновск. Книжный Локус. 2003 - 380 с.
31. Лукашевич М.П. Соціалізація, виховні механізми и технології. - К.: 1998.
32. Люблінська Г.О. Дитяча психологія/Видавниче об'єднання "Вища школа" головне видавництво. - К.: 1997.
33. Маркова А.К. Формирование мотивации учения. - М., 1990.
34. Маркова А.К. Формирование мотивов учения в школьном возрасте. - М.: Просвещение, 1983. - 94 с.
35. Милославова И.А. Адаптация как социально-психологическое явление // Социальная психология и философия. - Л., 1973. - Вып. 2. - с. 116-118.
36. Молодіжна участь як чинник соціалізації особистості / Шкільний світ. - № 34/306), вересень 2005.
37. Мудрик А.В. Социализация в смутное время. - М., 1991.
38. Новое педагогическое мышление / Под ред. Л.Петровского. - М., 1989. - 303 с.
39. Овчарова Р.В. Технологии практического психолога. - М., 2001.
40. Подоляк Л.Г. Основи вікової психології (Навчальний посібник. - К.: П44 Главник, 2006. - 112 с. - Серія "Психолого.інструментарій").
41. Практическая психология образования / Под.ред. И.В. Дубровиной. М., 1997.
42. Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы/Под ред. И.В. Дубровиной. - М., 1995 .
43. Психолог / Все про адаптацію. (Шкільний світ) № 25-26(121-122 липень 2004.
44. Психологічна допомога батькам/ Упроряд. О.Гланик - П86 К.: Шкільний світ 2002. -112 с. (Психолог. Бібліотека).
45. Психопрофілактика/ Упоряд. Т.Гончаренко. - К.: Редакції П86 загальнопедагогічних газет, 2003. - 112с. (Бібліотека "Шкільного світу").
46. Рання профілактика отклоняющенося поведения учащихся / Психолого-педагогический аспект); Пособие для учителя/Под ред. В.А. Татенка, Т.М. Титаренко. - К.: Рад.шк., 1989 - 128 с.
47. Рабочая книга школьного психолога/ Под ред. И.Д. Дубровиной. - М., 1991.
48. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. - М., 1994.
49. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Учеб. Пособие. В 2 кн. 3-е изд. - М.: Гуманит.узд.центр ВЛАДОС, 2000. кн.1: Система работы психолога с детьми разного возразста. - 384 с. - ил.
50. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. Навчальний посібник. - К.: Академвидав

 
 

Цікаве

Загрузка...