WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психолого-педагогічні чинники соціальної адаптації молодших школярів - Дипломна робота

Психолого-педагогічні чинники соціальної адаптації молодших школярів - Дипломна робота

називаючи головного персонажа, а заміняючи його назву займенником "він" або "вона". Оповідання розказують протягом 3-5 хвилин. Той, хто водить, повинен показати іграшку, яка є головним персонажем оповідання. Якщо дитина вгадала, ведучого змінюють, і гра повторюється. Але якщо відповідь була неправильною, діти доповнюють розказане оповідання таким чином, щоб допомогти тому, хто водить, новими деталями, не називаючи при цьому задуманої речі, здогадатися, про яку іграшку йдеться.
3. Гра "ПОВТОРЮЙ ЗА МНОЮ!" (І варіант)
Той, хто водить, сидить за столом, діти стоять навколо нього. Той, хто водить (керівник групи), простукує певний ритм олівцем по столу. Ритмічна фраза повинна бути короткою та чіткою. Один із дітей (за бажанням) повторює ритм. Потім ведучий запитує дітей: "Чи правильно Сашко повторив?" Якщо хтось із дітей вважає, що неправильно, він пропонує власну версію (простукує ритм).
4. Гра "ПОВТОРЮЙ ЗА МНОЮ!" (II варіант)
Той, хто водить, грає на фортепіано якусь мелодичну фразу. Одному з дітей пропонують повторити ритм цієї фрази ударами олівця по столу. Далі - як у першому варіанті.
Рекомендації: спір, надати можливість кожній дитині простукати задану фразу. Ведучий може й не грати, а проспівати музичну фразу дитячої пісеньки.
ВИСНОВКИ
Проведе дослідження, дає нам можливість узагальнити чинники, що негативно впливають на соціальну адаптацію молодших школярів та обґрунтувати її психолого-педагогічні умови. Зокрема, були виокремлені такі основні чинники соціальної адаптації:
" рівень соціальної готовності дитини до школи;
" стиль і методи виховання в сім'ї;
" стиль спілкування вчителя з учнями.
Практичне дослідження впливу зазначених чинників на процес соціальної адаптації школярів є необхідною умовою розвитку активності та творчості дитин. Вивчення впливу факторів відкриває можливість розробки стратегій навчально-виховної роботи з дітьми та психолого-педагогічних рекомендацій щодо подолання різких труднощів соціальної адаптації. На нашу думку це є актуальним завданням сучасної школи, робота якої спрямована на гармонійне формування особистості, створення сприятливих умов для самореалізації кожної дитини.
На нашу думку, надзвичайно велике місце в процесі соціальної адаптації молодших школярів належить значущим дорослим і саме сім'ї. Тому велике значення в профілактиці труднощів адаптації має поглиблена індивідуальна та групова психологічна консультація на сонові тестування і спостереження ще на етапі уступу дитини до школи. Батькам необхідно давати рекомендації з урахуванням індивідуальних особливостей дитини. При перших ознаках дезадаптації необхідно проводити індивідуальну роботу з батьками про можливі шкільні труднощі дитини, а також про шляхи надання допомоги з їх сторони.
Отже, розуміння та підтримка в складних ситуаціях створюють почуття захищеності, внутрішнього комфорту в першокласників.
Виходячи з сказаного. Ми розробили тематику проведення індивідуальних і групових консультацій з батьками:
" Як підготувати дитину до школи;
" Проблеми майбутніх першокласників;
" Раціональна організація режиму.
" Як допомогти дитини адаптуватися до школи.
" Помилки сімейного виховання.
З дослідження ми побачили, що на соціальну адаптацію молодших школярів найбільше впливає вчитель. Він є дуже важливою людиною в житті першокласника. І його ставлення має дуже велике значення для дітей. Вчителю. Та вихователю необхідно вміти розуміти причини неадекватної поведінки дитини. Доброзичлива атмосфера в класі, цілеспрямовані виховні завдання та ігри, у яких дитина вчиться виявляти себе і з повагою ставиться до інших, допоможуть швидше адаптуватися в шкільному колективі.
Виходячи з цього. Вчителю слід постійно дбати, щоб у кожного учня складалася повновартісна життєва перспектива.
У своїй роботі вчитель повинен орієнтуватися на доцільний стиль взаємин з учнями, оскільки існує пряма залежність між стилем спілкування вчителя і особливостями перебігу соціальної адаптації молодших школярів. Наприклад, демократичний стиль управління навчально-виховним процесом побудови спілкування і взаємин учителя з учнем забезпечує успішність процесу адаптації, створює найкращі умови для повноцінного розвитку особистості.
Тому психолог, на нашу думку проводячи консультації для вчителів початкових класів, повинен звертати особливу їх увагу на такі моменти.
" Психологічні особливості першокласників.
" Шкільне навантаження та здоров'я дитини.
" Стиль спілкування вчителя і адаптація дитини до школи.
" Особливості початкового періоду навчання в першому класі.
" Як зберегти працездатність дитини.
" Індивідуальний підхід до учнів зі слабким типом нервової системи.
Ми неодноразово вказували, що соціальна адаптація знаходиться в тісному взаємозв'язку з шкільною. І якщо дитина має низький рівень шкільної адаптації (як правило з неблагополучної сім'ї), то в більшості вона відчуває труднощі в соціальній адаптації.
В таких дітей проявляється:
" байдуже ставлення до навчання;
" порушення дисципліни;
" невміння працювати самостійно;
" низький самоконтроль;
" соціальна ізоляція в групі, відсутність дружніх зв'язків.
Таким чином, успішна адаптація залежить від сприятливих умов і змісту учіння, діяльності і спілкування дитини в сім'ї, дитячому садку, школі. Взаємопов'язані підсумки сформованості пізнавальних процесів, оволодіння значущою для даного віку діяльністю, достатній рівень соціально-психологічного розвитку дитини, стимулювання його як суб'єкта розвитку зі сторони педагога і батьків знаходять своє вираження у шкільній зрілості і научуваності дитини. Головне - самовизначення і розвиток дитини.
Проведений аналіз літератури та сучасного стану справ з соціальної адаптації молодших школярів показав, що дана проблема є міждисциплінарною та потребує комплексного вирішення.
На нашу думку для подолання труднощів соціальної адаптації повинні бути ефективними такі методи:
" Тренінгові заняття для подолання труднощів з обов'язковою присутність вчителя. (Вчитель зможе побачити і усвідомити те чого не бачить на звичайних уроках).
" Рольові ігри в процесі розв'язанняемоційних проблем.
" Дискусійні - дослідження самими учнями взаємовідносин, шляхом групових обговорень під керівництвом вчителя або психолога.
За Петровським А.В. становлення і розвиток особистості у молодшому шкільному віці охоплює такі фази, як:
" адаптація - пристосування до нових соціальних умов;
" індивідуалізація - вияв своїх індивідуальних можливостей і особливостей;
" інтеграція - включення в групу ровесників.
Фактором розвитку особистості молодшого школяра є не стільки навчальна діяльність, скільки ставлення дорослих до успішності, дисциплінованості, старанності дитини.
Отже, вступ дитини до школи, перехід від сімейного виховання до системи шкільного навчання і виховання є важливим процесом, який супроводжується суттєвими змінами в її житті й

 
 

Цікаве

Загрузка...