WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психолого-педагогічні чинники соціальної адаптації молодших школярів - Дипломна робота

Психолого-педагогічні чинники соціальної адаптації молодших школярів - Дипломна робота

намагалися самостійно придумувати аналогічні ігри. Як свідчить наш досвід, запропоновані завдання є продуктивними у роботі з дітьми 1-го і 2-го класів з високим розвитком інтелекту, а також з учнями більш старшого віку.
Програма 3
ІГРОВА ПСИХОКОРЕКЦІЯ ТРУДНОЩІВ СПІЛКУВАННЯ
У ДОШКІЛЬНЯТ ТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Мета програми: усунення викривлень емоційного реагування та стереотипів поведінки, реконструкція повноцінних контактів дитини з однолітками. Завдання програми:
1. Розвиток внутрішньої активності дітей.
2. Формування соціальної довіри.
3. Навчання самостійного вирішення проблем.
4. Формування адекватної самооцінки дітей.
5. Розвиток соціальних емоцій.
6. Розвиток комунікативних навичок.
Предмет корекції: комунікативна та емоційна сфера дітей молодшого шкільного віку.
Засоби корекції: дитяча гра, елементи психогімнастики, спеціальні прийоми неігрового типу, спрямовані на підвищення згуртованості групи, розвиток навичок спілкування, здатності до емоційної децентрації.
Етапи корекції:
I етап - орієнтовний (3-4 заняття),
II етап - реконструктивний (6-7 занять),
III етап - закріплювальний (2-3 заняття).
Програма 4
ТРЕНІНГ СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ УЧНІВ 4-6-х КЛАСІВ
Програма включає 15 занять по дві години на кожне. Черговість розташування ігор обрана так, щоб сприяти зростанню довірливості та відвертості групового спілкування. У програмі описані правила усіх ігор, за винятком рольової творчої гри (РТГ), оскільки при проведенні такої гри у кожному окремому випадку власне ведучий вигадує сюжет і ролі залежно від тих завдань, які він має намір вирішити за допомогою цієї гри. Творчій рольовій грі у пропонованому циклі присвячені заняття № 8-10, 12.
Загальна мета занять: розвивати в учасників Т-групи асоціативне мислені фантазію, вміння співпрацювати, надавати один одному емоційну підтримку, фіксувати у свідомості присутніх форми шанобливого ставлення до людини.
Програма 5
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ
для роботи з дітьми починаючи з 3-го класу
Може проводитися психологом або вчителем у рамках розкладу "уроків за вибором" (шкільний компонент).
Завдання курсу та його побудова
Головне завдання курсу - сприяння формуванню в дітей самосвідомості, самооцінки й почуття власної гідності як основи становлення гармонійно розвиненої особистості.
Основним методом виховного процесу обрано гетеоністичний, суть якого полягає у встановленні взаємозв'язку між самопізнанням і пізнанням навколишнього.
У рамках цього підходу побудована логіка курсу: усвідомлення гуманних цінностей, пізнання себе як особистості, пізнання деяких законів життя через розуміння значущості іншого й визнання його прав на добре до себе ставлення. Курс складається з чотирьох розділів: "Достоїнства бувають різні", "Таємниця мого "Я"", "Я та інші", "Кодекс честі".
Основна форма взаємодії вчителя й учня під час занять - індивідуально-групова робота з використанням усного та писемного мовлення.
Пропонований курс подається як частина цілісної системи виховання дітей. Опис занять із більшості тем містить завдання для здійснення міжпредметних зв'язків. Вони розраховані на вчителів різних предметів, вихователів, батьків і мають реалізовуватися на уроках, у позакласні години в школі, у спільних з батьками справах.
Заняття починаються розминкою, яка має забезпечити "вихід" емоційної напруги дітей, спричиненої зосередженістю уваги протягом навчального дня, усунути або послабити психологічні бар'єри, що заважають взаємодії в групі, створити стан підвищеної сприйнятливості дітей до виховного впливу, налаштувати їх на сприймання інформації різними аналізаторами. Під час розминки діти рухаються під музику, слухають фрагменти музичних творів, співають хором. Проте найкращим є поєднання музики та співу з різноманітними рухами. Спільні позитивні емоції створюють стан упевненості, активності й психологічної врівноваженості. Використання того самого комплексу вправ на початку кількох занять викликає в дітей радість упізнавання, а позитивні враження від упізнавання сприяють активності в роботі.
Зразки комплексів, що налаштовують учнів на заняття
И Учні шикуються в шеренгу і за сигналом під звуки маршу йдуть по колу. Потім дівчатка сідають на стільці, а хлопчики виконують комплекс вправ, імітуючи ловлення сонячного зайчика. Далі хлопці сідають, а хтось із дівчаток під звуки колискової "колише зайчика", решта дівчаток беруться за руки і "роблять хвилю". Після цього вони "передають зайчика" одна одній на витягнутих руках. Музика стихає. "Зайчик" прокидається, дівчатка під-німають його вгору. Знову звучить весела музика, дівчатка й хлопчики тан-цюють.
* Учнів ділять на три групи. Під музику діти першої та другої груп ідуть по колу в протилежних напрямках, а третьої - стоять на місці й плещуть у долоні. Далі діти міняються місцями і повторюють вправу.
* Учнів ділять на три групи. Ведучий пропонує якийсь ритмічний малюнок. Діти кожної групи близько хвилини плещуть у долоні, намагаючись наслідувати запропонований ритм. Потім ведучий змінює ритм, учні повинні його відтворити.
* Під звуки вальсу вчитель звертається до Дітей:
Уявіть прекрасний сад, у якому ростуть яблуньки. На них щоосені рясніють червоні яблука. Поряд біжить струмок. Уявіть, що в цьому садку біля струмка і ми.
Я пропоную вам погратися в таку гру. Поділіться на дві групи і станьте з обох боків уявного струмка. Діти першої групи мають підкидати яблука (м'ячі) вгору і ловити їх, а діти другої - плескати в долоні й рахувати, скільки кидків зроблено. Треба підкидати й ловити яблука сім разів, після цього помінятися ролями.
За дві-три хвилини учні починають танцювати під ритмічну музику.
Основні принципи проведення ефективного заняття
Принцип добровільної участі дитини у виконанні завдань. Якщо дитина вперто не хоче брати участі в будь-якій діяльності, не слід її примушувати. Нехай спостерігає за ходом заняття або займається якоюсь цікавою для неї справою і не заважає іншим.
Принцип творчого співробітництва. Важлива умова його реалізації - відчуття дітьми поваги до думки кожного, психологічна захищеність від критики та приниження. На це працює відсутність зразків, які неодмінно потрібно наслідувати, єдино правильних відповідей, стандартів досягнень, бальних оцінок. Потяг до творчої активності підтримується (стимулюється) технологією проведення занять, змістом розповідей, прийомами театралізації й розминками.
Принцип саморозкриття. Учитель забезпечує кожному учневі можливістьвиявити його справжні почуття, переживання, думки, а не засвоєні зразки поведінки. Проте педагог повинен врахувати, що учнів молодшого шкільного віку легко спонукати до саморозкриття, і обережно користуватися цим принципом. Отже, обговорювати всією групою можна лише факт наявності в дітей тих чи інших переживань. Особисті проблеми треба обговорювати наодинці. Якщо діалог наодинці стає емоційно значущим

 
 

Цікаве

Загрузка...