WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Планування роботи практичного психолога загальноосвітнього закладу - Реферат

Планування роботи практичного психолога загальноосвітнього закладу - Реферат


Реферат з психології
Планування роботи практичного психолога загальноосвітнього закладу
У своїй професійній діяльності практичний психолог має:
> керуватися Етичним Кодексом психолога;
> дотримуватися педагогічної етики;
> пропагувати здоровий спосіб життя;
> зберігати професійну таємницю;
> будувати свою діяльність на основі доброзичливості та довіри;
> знати програмно-методичні матеріали та документи про обсяг, рівень освіти та розвиток дітей, вимоги до нормативного забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрямки та перспективи розвитку освіти;
> постійно вдосконалюючи форми та методи роботи, підвищувати особистий рівень знань шляхом самоосвіти та брати участь у роботі психологічних конференцій і семінарів.
Науково організовуючи діяльність, практичний психолог фіксує результати своєї роботи в таких документах:
1. План роботи психологічної служби.
2. Журнал обліку роботи практичного психолога.
3. Журнал обліку консультацій учнів, батьків, учителів.
4. Журнал спостережень.
5. Журнал корекційної роботи.
6. Папка кожного класу "Психологічний портрет класу":
6.1. Загальний список учнів класу.
6.2. Особові психологічні картки учнів класу.
6.3. Протоколи групової діагностики у % та цифрових показниках.
6.4. Особисті зошити учнів для занять гуртка "Розвивальні ігри".
6.5. Копії щорічних психолого-педагогічних рекомендацій батькам.
7. Заохочувальний матеріал і бланки для психологічних досліджень.
8. Інформаційно-методичний розділ:
8.1. бібліотека;
8.2. тестотека;
8.3. фонотека;
8.4. відеотека;
8.5. комп'ютерні психологічні програми (діагностичні, розвивальні).
9. "Виконання плану роботи психологічної служби" (у вигляді таблиці).
Завдання практичного психолога загальноосвітнього навчального за-кладу полягають:
> у сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей, їх успішній соціалізації на кожному віковому етапі;
> у створенні умов для формування в них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
> у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення.
Ці завдання знаходять своє відображення у планах роботи практичного психолога. Міністерство освіти і науки України листом від 27.08. 2000 р. № 1/9-352 рекомендує планування діяльності здійснювати за річним та щомісячним планами роботи.
У запропонованому варіанті річного планування діяльності психолога системи освіти поєднуються три компоненти: психологічний супровід роз-витку дітей та учнів; заходи, спрямовані на реалізацію державних (регіона-льних, місцевих) програм, наказів та рішень колегій Міністерства освіти і науки України; власна програма діяльності практичного психолога, складена у відповідності з рівнем кваліфікації, професійними інтересами, спеціалізацією в певному напрямі, запитом і специфікою роботи конкретного освітнього закладу.
Психологічний супровід розвитку дітей та учнівської молоді здійснюється з метою створення в освітньому закладі умов для максимально успішного в даній ситуації особистісного розвитку, навчання і соціалізації дитини.
У рамкахпсихологічного супроводу планується робота на 3-ій, 5-ій, 8-ій та 10-ій паралелях. Окремий цикл становить робота з майбутніми першокласниками та паралеллю перших класів. Лише на цих паралелях здійснюється планомірне психолого-педагогічне обстеження та корекційно-розвивальна робота. Обсяг роботи в межах даної моделі психологічного супроводу може бути зменшений, наприклад, за рахунок виключення пара-лелі 10-х чи 3-х класів.
Головними формами діяльності практичного психолога є:
> психодіагностична і консультативна робота,
> корекційно-відновлювальна та розвивальна діяльність,
> педагогічна просвіта,
> організаційно-методична робота.
При потребі психолог організовує зв'язки з громадськістю, може здійснювати навчальну діяльність.
Подаючи зразок річного плану, скористаємося умовними позначення-ми основних форм роботи та категорій учасників навчально-виховного про-цесу, з якими взаємодіє практичний психолог.
Умовно позначатимемо:
Дш, Дп, Дб - діагностика школярів, педагогів, батьків.
Кш, Кп, Кб - консультації школярів, педагогів, батьків.
Рш - корекційно-відновлювальна та розвивальна робота із школярами.
Пш, Пп, Пб - психологічна просвіта школярів, педагогів, батьків.
ОМ - організаційно-методична діяльність.
Державні (регіональні, місцеві) програми, накази та рішення колегій Міністерства освіти і науки України значною мірою реалізуються в межах психологічного супроводу. Проте, є потреба доповнювати цей компонент спеціальними заходами, виходячи з даних діагностичних обстежень, отри-маних у ході супроводу. До таких заходів належать:
робота з дітьми з "групи ризику" на всіх паралелях (координація дій психолога, вчителя, батьків; індивідуальна психокорекційна робота, до-помога у подоланні психотравмуючих ситуацій; розробка конструктивних поведінкових стратегій щодо подолання труднощів; залучення до участі в тренінґових групах; своєчасне направлення дітей до логопеда, психіатра, психотерапевта, ПМПК, тощо; соціально-педагогічний патронаж);
профілактики правопорушень серед неповнолітніх (з'ясування мо-тивів правопорушень);
консультації педагогів і батьків з вибору відповідних виховних за-ходів; правова просвіта із застосуванням активних форм і методів навчання;
орієнтація учнів на здоровий спосіб життя (профілактика тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, СНІДу; викладання курсу "Валеологія", окремих розділів курсу "Основи безпеки життєдіяльності"; застосування психокорекційних програм; тренінги з розвитку навичок прийняття рішень, захисту від тиску з боку однолітків);
попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків (соціометричні дослідження в класах; попередня діагностика факторів ризику; перша психологічна допомога при потенційному суїциді; корекційно-відновлювальна робота; формування психологічного клімату в учнівському колективі; психологічне консультування класних керівників, батьків);
гуманізація та демократизація навчально-виховного процесу (про-світа педагогів з питань гуманістичної психології: ситуація очима дитини, комунікативна компетентність, психологічне насильство; методи підтримки дисципліни, навички конструктивних переговорів; участь у розробці на-вчальних програм; шкільнесамоврядування).

 
 

Цікаве

Загрузка...