WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Судова психологія - Реферат

Судова психологія - Реферат

належну професійну підготовку і великий досвід практичної роботи, не застрахований від помилок.
Головне - відшукати об'єктивну істину, правильно відобразити у своїх висновках істотні для справи факти.
Професійна діяльність судді детально і жорстко регламентована законом. Суддя наділений владними повноваженнями, застосовує владу від імені держави, а це розвиває професійне почуття підвищеної відповідальності за наслідки своїх дій.
Судові справи надзвичайно різноманітні як за обсягом, так і за характером (кримінальні, цивільні, адміністративні). Різноплановість роботи судді припускає широке загальне і юридичне утворення, вміння приймати рішення в найрізноманітніших ситуаціях.
Головним завданням суду є винесення справедливого вироку в справі на підставі глибокого і всебічного дослідження доказів і відповідно до чинного законодавства (ст. 301 УПК). Судовий процес справляє також виховний вплив на усіх, хто бере участь або є присутнім на ньому, а також на значні групи населення за межами суду.
За порівняно короткий період судового слідства судді повинні одержати вичерпну характеристику підсудного, що відображує його особистість у всьому різноманітті його відносин із навколишнім соціальним середовищем. У цій характеристиці повинен бути правильно намічений соціальний прогноз розвитку даної особистості і визначені (у суворій відповідності з законом) соціальні засоби впливу на людину з метою ресоціалізації. Таким чином, винесення справедливого вироку повинно стати початком вирішення конфлікту особистості з суспільством.
У ході судового слідства ретельно перевіряється об'єктивність інформації, зібраної на попередньому слідстві. Результати судової діяльності залежать не тільки від індивідуальних рис самих судів, але й від ефективності роботи суддівської групи і діяльності інших учасників процесу. Висока якість розгляду кримінальних справ безпосередньо пов'язана з культурою ведення судового процесу. Суд застосовує закон в умовах гласності і наочності для населення. Ця обставина покладає на суддю особливий обов'язок - забезпечити максимальні умови для підвищення рівня правосвідомості громадян з метою виховання в дусі законослухняної поведінки не лише особи, що притягується до судової відповідальності, але і всіх громадян, що виявилися в орбіті діяльності суду або інформованих про цю діяльність.
Судді впливають на ряд аспектів суспільної думки:
o формують у громадян правосвідомість;
o кримінальні процеси створюють соціально-психологічну атмосферу невідворотності покарання;
o при високій культурі судового процесу судді створюють навколо злочинця атмосферу морального осуду;
o судовий процес стимулює прагнення суспільної думки до виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину.
Таким чином, основні аспекти професіограмми судді такі: соціальний, реконструктивний, комунікативний та організаційний
Зупинимося на кожному із них.
СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Суддя стурбований не тільки тим, щоб належним чином, відповідно до закону, розглянути і вирішувати кримінальну або цивільну справу, але і тим, щоб максимально використовувати судові процеси, судову практику і матеріали для попередження злочинних проявів і інших порушень законності. З цією метоб проводяться публічні процеси за місцем роботи чи проживання тих, хто сприяв правопорушенням, бере участь у пропаганді законів серед населення, проводить іншу профілактичну роботу. Це характеризує і професійну спрямованість особистості судді, що виражається, зокрема, у постійному підвищенні рівня знань і вдосконаленні професійної майстерності, у прагненні до панування справедливості, до встановлення істини, у почутті власної гідності, професійної гордості й ін.
Кожний суддя втілює в життя ідеї, закладені в законі. Одночасно він виховує значну кількість людей. Досвідченого суддю відрізняє висока відповідальність за свою діяльність і за прийняті рішення, принциповість. Суддя постійно знаходиться в центрі уваги всіх учасників судового процесу. Усі його зауваження і навіть жести піддаються постійному контролю й оцінці присутніх, тому досвідченого суддю відрізняє неупередженість і витримка.
РЕКОНСТРУКТИВНИЙ АСПЕКТ - це поточний і завершальний аналіз усієї зібраної в справі інформації, остаточною метою якого є винесення справедливого, відповідно до чинного законодавства, вироку або рішення. У реконструктивній діяльності реалізуються загальний і спеціальний інтелект, пам'ять, уява, аналітичне і синтетичне мислення, інтуїція судді.
Мислення судді повинно відрізнятися об'єктивністю, всесторонністю, конкретністю і певністю. Інтуїція та уява беруть участь лише в оцінці інформації на початкових етапах дослідження доказів.
КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ виявляється в спілкуванні з людьми в ході судового процесу. Це спілкування проходить в рамках процесуального регулювання, і суддя є головним організатором спілкування. При цьому реалізуються такі якості судді, як чуйність, емоційна стабільність, уміння слухати і розмовляти та ін.
Дуже важливим є також позитивний емоційний настрій, що створюється в залі судового засідання зусиллями головуючого і сприяє справедливому розгляду справи.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ полягає в тому, що головуючий керує ходом судового розгляду в рамках процесуального закону. Як показали дослідження, у цій діяльності варто виділити два аспекти: організованість судді та спосіб керування особами, що знаходяться в сфері судового процесу. При цьому реалізуються такі якості судді, як воля, зібраність, цілеспрямованість, наполегливість. У організаційній діяльності судді присутня риса, що відрізняє її від керівної діяльності в загальноприйнятому змісті: учасники процесу не знаходяться в судді в підпорядкуванні, керівництво обмежене рамками процесуального регулювання, і, як правило, воно маєпублічний характер.
Література
1. Кожевникова Г.К. Реформа кримінально-процесуального законодавства як елемент підвищення ефективності діяльності слідчого апарату // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. - 2001. - №1. С.226-232.
2. Коляда П.В. Кримінально-процесуальний кодекс України потрібен слідчим // Юридичний вісник України. - 2001. - №9 -11с.
3. Конституція України К.1996.
4. Кримінальний кодекс України.: Науково практичний коментар (Н.Ф. Антонов, М.І. Бажанов, Ф.Г.Бурчук та інші.) - К., 1989. - С.116
5. Михеєнко М.М. Нор В.Г. Кримінальний процес України: Підручник -2-ге видання перероблене і доповнене. - К., Либідь. 1999. -516с.
6. Маляренко В.Т. Окремі питання давності притягнення до кримінальної відповідальності. - Коментар судової практики з кримінальних справ// Бюлетень Законодавства і юридичної практики України. - 1996. №6. - С. 11-17.
7. Никоненко М. Деякі питання презумпції не винуватості і права особи на захист у кримінальному процесі // Право України. - 1999. - №4.
8. Новиков В. Гарантії прав особи на компенсацію шкоди, заподіяної незаконним обвинуваченням //Право україни. - 1998. - №11. -С.31-33.
9. Основні принципи незалежності судових органів // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. - Амстердам-Київ, 1996. - С. 28-31.
10. Судова практика в цивільних і кримінальних справах (1990-1999 рр.). - К., 1999. - С. 288-290.
11. Янович Ю.П. Захисник на попередньому слідстві. - Харків. 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...