WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Основні поняття психології - Реферат

Основні поняття психології - Реферат


Реферат на тему:
Основні поняття психології
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПСИХОЛОГІЇ
Психологія - одна з наук про людину. Об'єктом її вивчення є найскладніша сфера життєдіяльності людини - психіка.
Складність психіки як явища зумовлена тим, що вона є вищим продуктом біологічного та суспільного розвитку живих істот. Складним є і функціональний бік психіки. Вона є засобом орієнтування організму в навколишньому світі й регулятором поведінки в динамічних умова середовища. Психічна активність людини спрямовується на різні об'єкти. Задовольняючи свої матеріальні ( органічні) та духовні потреби як необхідну умову життя, людина шукає й одержує з навколишнього природного та соціального середовища необхідні для цього джерела здобуває знання, планує свої дії, визначає засоби й шляхи їх здійснення, напружує свої сили, щоб досягти поставленої мети, переживає успіхи та невдачі. Усе це становить психічну діяльність, людини вивчає наука психологія.
У повсякденному житті ми постійно зустрічаємося з психологічними явищами. Кожна людина виконує роль психолога, оскільки без відповідного запасу психологічного досвіду й знань не можливо жити серед людей, люди набувають психологічних знань у своїй практичній діяльності живого спілкування. Уже з дитинства кожний з нас за зовнішніми проявами ( мімікою, жестами, інтонацією голосу, вчинками, реакцією на подразники і т. д.) визнає особливості емоційного стану іншої людини та лінію її поведінки. Кожний з нас уміє розрізняти особливості характеру інших людей, робити висновки щодо їх можливостей та здібностей, прогнозувати їхню поведінку. Однак повсякденні психологічні знання досить приблизні й не точні. У міжособистісних відносинах вони чвсто вводять нас в оману в особистому житті ми припускаємось помилок, поводячись не тактовно, знаходячи ворогів там, де могли б бути друзі. Часто такі помилки виникають у професійній діяльності керівника, підприємця, викладача і учня. Для кваліфікованого розв'язання складних психологічних проблем необхідне систематизоване вивчення психології як науки. Наукове знання відрізняється від життєвого досвіду тим що воно спирається на силу загальнолюдського досвіду та спеціальні дослідження і тому дозволяє виявляти закономірності психологічних процесів.
Що ж таке психологія як наука, що вивчає психологія, які методи використовує?
Термін психологія походить від двох давньогрецьких слів: "psyche" - душа і "logos" - слово, розуміння, знання, вчення, що означає "наука про душу". Отже, психологію можна визначити як науку про душу людини. А саме так довгий час і сприймали психологію. Але виникає питання: чи існує душа насправді? Для одних - це реальність, для інших - умовне поняття.
Зараз багато вчених схиляються до думки, що душа, як об'єкт вивчення, - це реальність. Матеріалістичне розуміння душі відсутнє, бо матеріалізм - це вчення про те, що оточує людину на Землі і що можна дослідити.
Однозначної точки зору щодо поняття "душа" не існує. Тому всі так звані "рухи душі" (емоції, почуття, процеси мислення, бажання і т.д.) можна зафіксувати лише через зовнішні прояви.
Пізніше замість поняття "душа", як центрального концепту психології. Почали використовувати науковий термін "психіка". Психіка, як душа, існує в об'єктивній реальності, яка, утім, відмінна від тієї, котру ми сприймаємо як зовнішню реальність.
Думки, переживання, емоції, образи складають внутрішній світ людини, тобто порухи душі, власне психіку людини.
Психічні явища - це своєрідні суб'єктивні переживання, суб'єктивні образи відображуваних у свідомості явищ реальної дійсності, це внутрішній світ людини в усій його повноті й різноманітності. Психічне життя людини охоплює її пізнавальну діяльність:
" Відчуття;
" Сприймання;
" Пам'ять;
" Мислення;
" Уяву.
Емоційно-вольову:
" Різноманітні почуття;
" Переживання;
" Прояви волі.
Важливим аспектом психічного життя є спонуки до активності :
" Потреби;
" Інтереси;
" Переконання;
" Ідеали.
Особливу групу психічних явищ становлять індивідуально-психологічні властивості особистості:
" Здібності;
" Темперамент;
" Характер.
Та її психологічні стани:
" Піднесеність;
" Пригніченість;
" Схвильованість;
" Байдужість.
Як форма відображення дійсності високоорганізованою матерією - нервовою системою, мозком - психіка характеризується низкою особливостей:
1. психічне відображення має активний характер, пов'язане з пошуком та добором способів дій, що відповідають умовам середовища.
2. психічне відображення має випереджальний характер, забезпечує функцію передбачення в діяльності та поведінці.
3. кожний психічний акт є результатом дії об'єктивного через суб'єктивне, через людську індивідуальність, що накладає відбиток своєрідності на її психічне життя.
4. У процесі активної діяльності психіка постійно вдосконалюється й розвивається.
Знання психіки, природи психічних явищ та їх закономірностей має винятково важливе значення в житті та діяльності людини для керування психічним розвитком і діяльністю особистості.
Отже, психологічні явища - це суб'єктивні переживання, тобто елементи внутрішнього досвіду суб'єкта.
Психологічні факти - це об'єктивні обставини, що виявляються у поведінці, тілесних процесах, продуктах діяльності мислення, соціально-культурних явищах і т. д.
Для того, щоб зрозуміти особливості психології, необхідно відокремити власне сферу психологічних досліджень і визначити методи,

 
 

Цікаве

Загрузка...