WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Порушення мислення у хворих на шизофренію - Курсова робота

Порушення мислення у хворих на шизофренію - Курсова робота

про них залишаються стійкими. Не дивлячись на те що особова спрямованість і зміст мотивів можуть виявитися різними, основна практична діяльність формує стійкість наочного значення речей.
Операція класифікації може проводитися в більш менш узагальненому плані, але наочне значення об'єкту, з яким людина скоює ту або іншу операцію, залишається стійким. Тому ознаки, на підставі яких проводиться операція класифікації, що актуалізуються при цьому властивості предметів носять певною мірою характер стандартності і банальності. У ряду хворих на шизофренію ця стійкість об'єктивного значення речей порушилася.
Звичайно, і у них вироблялися загальні (в порівнянні з нормою) знання про речі і явища. Але разом з актуалізацією звичних, обумовлених всім минулим життям властивостей ознак, відносин між предметами і явищами могли пожвавлюватися і неадекватні (з погляду нормальних уявлень про світ) зв'язки і відносини, які придбавали значення лише завдяки зміненим установкам і мотивам хворих. Та єдність, в яке включалося значення предмету і смислове відношення до нього, втрачалася завдяки зміні у сфері мотивів і установок. Особливо яскраво виступало порушення особового компоненту в тому виді порушень мислення, який був названий "різноплановістю мислення".
4.2.1 Різноплановість мислення.
Порушення мислення, позначене як "різноплановість", полягає у тому, що думки хворих про яке-небудь явище протікають в різних площинах. Хворі можуть правильно засвоювати інструкцію. Вони можуть узагальнити пропонований їм матеріал; знання, що актуалізуються ними, про предмети можуть бути адекватними; вони порівнюють об'єкти на підставі істотних, зміцнених в минулому досвіді властивостей предметів. Разом з тим хворі не виконують завдання в необхідному напрямі: їх думки протікають в різних руслах.
Йдеться не про той всесторонній, властивий мисленню здорової людини підході до явища, при якому дії і думки залишаються обумовленими метою, умовами завдання, установками особи.
При різноплановості мислення сама основа класифікації не носить єдиного характеру. Хворі об'єднують об'єкти протягом виконання одного і того ж завдання - то на підставі властивостей самих предметів, то на підставі особистих смаків, установок. Процес класифікації протікає у хворих в різних руслах.
В результаті одночасного співіснування, переплетення всіх цих різних аспектів, різних підходів до завдання думки, визначення і висновки хворих не є планомірним, цілеспрямованим виконанням завдання. У розумовій діяльності хворих переплітаються логічні думки, обривки уявлень, елементи спогадів, бажань.
Аналогічні порушення мислення відзначала і Г.В.Біренбаум при дослідженні хворих на шизофренію. При виконанні будь-якого найпростішого завдання хворі підходили не з позицій, обумовлених конкретною ситуацією експерименту, а керувалися зміненим відношенням, зміненими життєвими установками. При цьому могло і не бути того, що безпосереднього привнесе змісту психопатологічного симптому в експериментальну ситуацію (наприклад, хворий не "вплітав" елементи марення у виконання завдання). Проте разом з адекватними асоціаціями оживали зв'язки, що мають якесь відношення до хворобливих установок хворого, виступаючі в даній конкретній ситуації як "химерні". Наочне значення речей стає в одній і тій же смисловій ситуації нестійким, часом суперечливим.
Подібне неадекватне пов'язування виступає тому, що для хворого стає можливим розгляд найбуденніших речей в неадекватних ситуації аспектах.
Аналіз історій хвороби цих хворих, спостереження за їх поведінкою в житті і лікарні виявили неадекватність їх життєвих установок, парадоксальність їх мотивів і емоційних реакцій. Поведінка хворих відхилялася від звичних нормативів. Колишні інтереси, погляди хворих відступають на задній план перед неадекватними, хворобливими установками. Хворий міг не піклуватися про своїх близьких, але він проявляв підвищену заклопотаність з приводу "харчового раціону" своєї кішки.
Парадоксальність установок цих хворих, смислова зміщеність приводили до глибокої зміни структури будь-якої діяльності. Як практичної, так і розумової. Як істотне виступало те, що відповідало зміненим парадоксальним установкам хворого. При виконанні експериментальних завдань, що вимагали порівняння і відбору ознак, подібна смислова зміщеність приводила до неадекватних операцій.
У тих випадках, коли хворий захоплений маревними переживаннями, "різноплановість" мислення виступає виразно і в клінічній бесіді. У ситуації, афектно не насиченій, "різноплановість" мислення може виступити лише в рудиментарній формі. Проте, вона може виразно виявитися в експериментальній ситуації. У цих випадках смислова зміщеність приводить до актуалізації незначущих, "латентних" властивостей, співіснуючих з адекватними. Мислення позбавляється цілеспрямованості.
4.2.2 Резонерствування.
Ще чіткіше виступає роль зміненого особового відношення в структурі того виду патології мислення, який позначається в психіатричній клініці як резонерствування.
Цей розлад мислення визначається клініцистами як "схильність до безплідного мудрування", як тенденція до непродуктивних багатомовних міркувань. Інакше кажучи, резонерствування виступає для психіатрів як саме порушення мислення.
Дослідження показали, що механізмом резонерствування є не стільки порушення інтелектуальних операцій, скільки підвищений афект, неадекватне відношення, прагнення підвести будь-яке, досить незначне явище, під якусь "концепцію".
Нерідко неадекватні думки виявляються навіть у хворих, у яких взагалі експеримент не виявляє порушень пізнавальних процесів.
Психологічна характеристика симптому резонерствування була предметом спеціального дослідження Т. І. Тепеніциной. Як показали результати її дослідження, неадекватність, резонерствування хворих, їх багатомовність виступали в тих випадках, коли мала місце афектна захопленість, надмірне звуження круга смислоутворюючих мотивів, підвищена тенденція до "оціночних думок".
Афектність виявляється і в самій формі вислову: багатозначного, з недоречним пафосом. Іноді тільки одна інтонація досліджуваного дозволяє розцінити вислів як резонерствування; так, думки, звичні в гучній мові як типово резонерствування, при письмовому записі разом з втратою інтонаційвтрачають і свій відтінок резонерствування.
Граматична будова мови цієї категорії хворих відображає емоційні особливості "резонерствування". Своєрідний синтаксис, своєрідна лексика висловів резонерствувань. Хворі часто використовують інверсії, ввідні слова.
Різноплановість і резонерствування знаходять собі вираз і в мові, яка набуває, за висловом клініцистів, характер "розірваної". По суті ж, це теж симптом порушення мови як функції спілкування. Нерідко подібні хворі говорять незалежно від присутності співрозмовника (симптом монологу). При зовні впорядкованій поведінці і правильному орієнтуванні в обстановці монотонним, спокійним голосом хворий довго вимовляє монологи, не виявляючи при цьому ніякої зацікавленості в увазі співрозмовників.
Аналіз зразків "розірваної" мови приводить до наступних висновків:
1. У досить тривалих висловах хворих немає ніякого міркування;

 
 

Цікаве

Загрузка...