WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Порушення мислення у хворих на шизофренію - Курсова робота

Порушення мислення у хворих на шизофренію - Курсова робота

серотонінові рецептори.
Останнім часом з'явились дані, котрі свідчать про підвищення в крові рівня поліамінів, токсично діючих на гемато-енцефалічний прцес. Тим самим запускається аутоімунний механізм пошкодження головного мозку. Сканування головного мозку показало зміни в скроневих та лобних долях (зниження густини сірої речовини).
В пацієнтів з гострим початком шизофренії були виявлені атипічні макрофаги, що може відображати генетичну трансформацію імунної відповіді. При анатомічному дослідженні головного мозку виявляють змінені аномалії.
Найбільш відомою з нейрохімічних гіпотез є концепція гіперактивності допамінових систем при шизофренії. Її підтвердженню служить те, що припарати, які в експеременті блокують допамінові рецептори, найбільш ефективні в подоланні симптомів шизофренії. Однак допамінова гіперактивність неспецифічна відносно шизофренії, позаяк блокатори допаміну ефективні також, при лікуванні інших хвороб.
Існуюча гіпотеза соціокультурної причини шизофренії базується на виявленій диспропорції представництва хворих в бідніших верствах індустріально розвинутого суспільства. Однак не виключено, що соціальне зниження є не причиною, а наслідком шизофренії.
В цілому можна сказати, що шизофренія - без сумніву мозкове, можливо поліетіологічне захвоювання.
4. Порушення мислення
4.1 Порушення операціональної сторони мислення.
Мислення, як узагальнене і опосередковане віддзеркалення дійсності, виступає практично, як засвоєння і використовування знань. Це засвоєння відбувається не у вигляді простого накопичення фактів, а у вигляді процесу синтезу, узагальнення і відтворення, у вигляді застосування нових інтелектуальних операцій. Мислення спирається на відому систему понять, які дають можливість відобразити дію в узагальнених і відтворених формах. Узагальнення - наслідок аналізу, що розкриває істотні зв'язки між явищами і об'єктами. Воно означає інше відношення до об'єкту, можливість встановлення інших зв'язків між об'єктами. З іншого боку, воно дає можливість встановлення зв'язку між самими поняттями. Встановлені і узагальнені в колишньому досвіді системи зв'язків не анулюються, утворення узагальнення йде не тільки шляхом наново створюваного узагальнення одиничних предметів, а шляхом узагальнення колишніх узагальнень.
При деяких формах патології психічної діяльності у хворих втрачається можливість використовувати систему операцій узагальнення і відтворення. Порушення операціональної сторони мислення приймають різні форми. При всій їхній різноманітності вони можуть бути зведені до двох крайніх варіантів:
а). Зниження рівня узагальнення
б). Спотворення процесу узагальнення.
4.1.1 Зниження рівня узагальнення.
Зниження рівня узагальнення полягає у тому, що в думках хворих домінують безпосередні уявлення про предмети і явища; оперування загальними ознаками замінюється встановленням суто конкретних зв'язків між предметами. При виконанні експериментального завдання подібні хворі не в змозі зі всіляких різноманітних ознак відібрати ті, які якнайповніше розкривають поняття.
При яскраво вираженому зниженні рівня узагальнення, хворим взагалі недоступна задача на класифікацію: для досліджуваних предмети виявляються по своїх конкретних властивостях настільки різними, що не можуть бути об'єднані. В деяких випадках хворі усвідомлюють велику кількість дрібних груп на підставі надзвичайно конкретного наочного зв'язку між ними, наприклад ключ і замок, пір'я і ручка, нитка і голка. Іноді досліджувані об'єднують предмети як елементи якого-небудь сюжету, але класифікація не виробляється. Такого роду помилкові рішення позначаються як конкретно-ситуативні поєднання.
Можливість операції узагальненими ознаками характеризує мислення, як діяльність аналітико-синтетичну. Тому порушення типу конкретно-ситуативних поєднань якнайбільше виявлялися при виконанні основних завдань (класифікація предметів, пояснення прислів'їв і т.д.), в яких ця розумова операція чітко виступає. В основному такі рішення властиві хворим на шизофренію, а також хворим з епілептичними процесами, що рано почалися. Такий тип рішень спостерігається також, і у значної частини хворих, що перенесли важкі форми енцефаліту.
Аналогічні результати виявлені у цієї групи хворих при виконанні завдання по методу виключень.
Неможливість виконання завдання в узагальненому плані, невміння віхилитися від окремих конкретних властивостей предметів пов'язані з тим, що хворі не можуть засвоїти умовності, прихованої в завданні.
Особливо чітко виступає таке нерозуміння умовності при тлумаченні досліджуваними прислів'їв і метафор.
Прислів'я є таким жанром фольклору, в якому узагальнення, думка передаються через зображення окремого факту або явища конкретної ситуації. Істинне значення прислів'я тільки тоді стає зрозумілим, коли людина відволікається від тих конкретних фактів, про які мовиться в прислів'ї, коли конкретні одиничні явища набувають характеру узагальнення. Тільки при цій умові здійснюється перенесення змісту ситуації прислів'я на аналогічні ситуації. Таке перенесення схоже по своїх механізмах з перенесенням способу рішення однієї задачі на іншу, що особливо чітко виступає при віднесенні фраз до прислів'їв. Розглядаючи проблему перенесення, С. Д. Рубінштейн [5] відзначає, що "в основі перенесення лежить узагальнення, а узагальнення є наслідок аналізу, що розкриває істотні зв'язки".
Процес нерозуміння переносного значення прислів'їв неоднозначний. Більше того, рідко спостерігаються факти повного нерозуміння переносного значення. Як правило, воно буває неповним, лише частково зміненим.
Утруднення в розумінні переносного значення пропозицій залежать не тільки від зміненого значення слів, але і від інших чинників (неадекватного відношення хворого до поставленої перед ним задачі, зміненої динаміки мислення і т.д.). хворі, які не могли виділити узагальнену ознаку в досвіді на класифікацію предметів, часто не можуть передати переносного значення прислів'їв. Унаслідок того, що слово виступає для хворих в його конкретному значенні, вони не можуть осмислити умовність, яка криється в приказці.
Особливо чітко виступає нерозуміння умовності в досвіді на опосередковане запам'ятовування (метод піктограм). Складність цього завдання полягає у тому, що малюнок не може (і не повинен) відобразити тієї великої кількості асоціацій, які можуть актуалізуватися при сприйнятті слова; необхідно відібрати лише яку-небудь з них, яка здатна "стати" на місце слова, а це можливо лише при достатньому рівні узагальнення.
Досліджуючи хворих з важкими ураженнями мозку, Г.В. Біренбаум відзначала, що утруднення при виконанні цього завдання такі великі, що іноді хворіне можуть зупинитися на якому-небудь певному малюнку, оскільки жоден не передає достатньо повно і точне конкретне значення слова.
Зіставлення даних, одержаних за допомогою різних методів (класифікація предметів, метод виключення, пояснення прислів'їв і метод піктограм), виявило у хворих на шизофренію - порушення процесу узагальнення: конкретно-ситуативний характер їх думок, нерозуміння перенесення, умовності. Ці хворі були об'єднані в групу хворих, у яких

 
 

Цікаве

Загрузка...