WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Конкуренція та порочне коло людської культури. Ілюзія катарсису в боротьбі за існування. К. Горні (1885 — 1952) - Реферат

Конкуренція та порочне коло людської культури. Ілюзія катарсису в боротьбі за існування. К. Горні (1885 — 1952) - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Конкуренція та порочне коло людської культури. Ілюзія катарсису в боротьбі за існування.
К. Горні (1885 - 1952)
Карен Горні відома як дослідниця найнагальнішої для XX століття проблеми: неврози, що породжуються культурою. Вона немовби розвиває фрейдівський аспект критики культури, ставлячи посеред цієї культури індивіда, особистість. Антагонізм між культурою та індивідом виражається у страху, базовому глобальному страху, що переслідує людину з раннього дитинства. Ворожість культурного оточення і викликає цей страх. Фрейд і Адлер указали на первісну натуральну агресивність людини. Горні нама-гається з'ясувати саме культурні джерела страху людини в лоні культурного оточення. Початок теорії Горні можна виявити в колоритному есе "Культура і неврози", опублікованому в 1936 році в одному з американських соціологічних журналів.
Якщо раніше у психоаналітичному тлумаченні неврозу наполягали на-самперед на драматичній симптоматичній картині, то Горні бачить справжнє джерело психічних розладів у характерологічному неспокої, хвилюванні. Вона вважає, що симптоми є результатом конфліктуючих рис характеру і що без виявлення та випрямлення невротичної характерологічної структури неврози не піддаються лікуванню. Якщо аналізувати ці риси характеру у значній кількості випадків, то вражає те, що за наявності яскравого контрасту до дивергенції, неузгодженості симптоматичних картин труднощі характеру незмінно центруються навколо тих же самих базових конфліктів.
Горні бачить проблему саме у змісті конфліктів. Цей зміст і приводить до думки про важливість культурних компонентів, у зв'язку з чим слід по-ставити питання про формування неврозів під впливом культурних процесів. Це відбувається тим же шляхом, що й формування "нормального" характеру. Якщо це так, то справа полягає в тому, в якій мірі слід модифі-кувати фрейдівську позицію про відношення між культурою і неврозами.
Горні пропонує (з певним огрубленням) ряд характеристик, що типово повторюються в усіх людських неврозах. Вона намагається довести, що невротична особистість потрапляє в порочне коло. Оскільки немає можли-вості уявити в деталях фактори, що приводять до цього порочного кола, Горні бере одну надзвичайно важливу рису, хоча в дійсності існує ком-плексний продукт низки співвідносних розвинених психічних факторів. Ця головна риса пов'язується зі змаганням, конкуренцією, або, прямо кажучи, з боротьбою за існування на рівні соціальних відносин.
Проблема конкуренції, суперництва постає для Горні як постійний центр невротичних конфліктів. Перед кожною сучасною людиною стоїть питання, яке місце зайняти в суспільстві соціальної конкуренції. Для невротичної особи це становище набуває таких вимірів, які перевищують дійсні незгоди і мінливості долі. Горні показує три напрямки, по яких розвивається відношення невротичної особи до світу соціального суперництва.
1. Існує постійне зіставлення з іншими навіть у ситуаціях, які не вима-гають такого зіставлення. Поза як бажання перевищити інших є істотним для всіх конкурентних ситуацій, невротик порівнює себе з особами, які ніякою мірою не виступають навіть потенціальними конкурентами і не мають з тім спільних цілей. Так питання про те, хто більш розумний, більш привабливий, користується більшою популярністю, стосується будь-кого, незалежно від обставин, стосунків, які можуть бути навіть продуктивними.
2. Змістом невротичних амбіцій не є простий успіх або створення якої-небудь цінності. Слід бути абсолютно кращим в усьому. Проте ці амбіції існують головним чином у фантазіях, які можуть або не можуть бути усвідомленими. Рівень їхньої усвідомленості має широку амплітуду щодо різних людей. Амбіції можуть з'явитися тільки у випадкових спалахах фан-тазії. У невротиків не спостерігається ясно усвідомлюваного виконання сильної драматичної ролі. Амбіції значною мірою можуть пояснити по-ведінку та окремі психічні реакції. Мотиви цих амбіцій не задовольняються адекватними зусиллями, які повинні привести до реалізації мети. Амбіції перебувають у дивному контрасті відносно затримок, перешкод у роботі, відносно присвоєння собі лідерства, відносно всіх засобів, за допомогою яких ефективно забезпечується успіх. Існує багато шляхів, якими ці фан-тазійні амбіції впливають на емоційне життя особистості: надмірна чутливість до критики, закривання очей на невдачі і т.п. Останні не обов'язково мають бути дійсними. Зокрема, успіх інших осіб відчувається як власна невдача.
Конкурентну спрямованість Горні виявляє не тільки у відношенні до зовнішнього світу. Вона інтеріоризується і виступає постійною міркою для "Я-ідеалу". Фантазійні амбіції постають у цій сфері як рухливі (ексцесивні) і стійкі вимоги до самого себе. Невдачі під знаком цих вимог спричинюють депресії і роздратування, схожі на ті, які виникають у стані конкуренції з іншими людьми.
3. Як третій напрямок, Горні висуває сукупність ворожих стосунків, які включаються в невротичну амбіцію. Оскільки інтенсивна конкуренція імпліцитно містить у собі елементи ворожості, поразка конкурента означає власну перемогу. Реакції невротичних особистостей визначаються ненажер-ливістю та ірраціональністю: мовляв, ніхто у світі не може бути більш ро-зумним, впливовим, привабливим та популярним. Невротики стають нероз-судливими, несамовитими або відчувають, що їхні власні спроби приречені на марну трату зусиль, якщо хто-небудь напише кращу п'єсу або науковий трактат, або відіграватиме помітнішу роль у суспільстві. Якщо така наста-нова міцно вкорінена, можна спостерігати, наприклад, як такі пацієнти розцінюють прогрес у лікуванні як перемогу аналітика і повністю виявля-ються сліпими до того факту, що цей прогрес має життєве значення для їхніх власних інтересів. В такому стані вони бажають аналітикові невдач, підозрюють, що він може їх зрадити, відчувають небезпеку для своєї по-важної особи. Ці люди (мабуть, мова йде про людей узагалі в сучасному цивілізованому світі) ніяк не усвідомлюють реалістичності твердження "ніхто, крім мене". Проте можна з упевненістю припустити, а за належних обставин і завжди виявити цю спрямованість у спостережувальних реакціях в аналітичній ситуації.
Така спрямованість легко приводить до страху перед помстою. Вона виражається у страху перед успіхом, а також у побоюванні невдачі: "Якщо я бажаю невдачі тому, хто має успіх, тоді я автоматично стверджую ідентичні реакції у інших людей, відтак шлях до успіху включає ворожість інших сто-совно мене. Якщо я прагну здійснити мету, я терплю невдачу, я буду знище-ний". Успіх таким чином стає небезпечним, ризикованим, і можлива невдача стає небезпекою, що її слід уникнути будь-якою ціною. Стаючи на позицію невротика, Горні продовжує: враховуючи всі ці небезпеки, здається, буде краще перебувати осторонь, поводитися скромно й непомітно. В інших, більш позитивних термінах висловлюючись, цей страх приводить до відходу від мети, досягнення якої неминуче веде за собою конкуренцію. Такий безпечний прийом гарантуєтьсяпостійним, точно діючим процесом ав-томатичного самостримування.
Самостримування виражається, зокрема, у ставленні до роботи, а також у тих кроках, які необхідні для досягнення цілей: використати зручний випадок, відверто поговорити з тими, хто має певні здатності, тощо. Це може привести до ласування перед бажаннями. Особлива природа таких гальму-вань виявляється в тому, що ці особи можуть бути повністю здатними до боротьби за справи інших, або просто за безособові мотиви. Тут Горні наво-дить низку життєвих прикладів. Граючи на інструменті зі слабим партнером, невротик буде інстинктивно грати гірше, ніж той, хоч в іншому випадку він робив би це на більш високому рівні. Якщо невротик обговорює якусь проблему з менше, ніж він, ерудованими людьми, він мимоволі опускається до них. Він бажає бути позаду, не ототожнюючись з людиною вищого рангу. Він не отримує вищу зарплату, виправдовуючи це різним чином. Навіть його сновидіння перебувають під тиском потреби в заспокоєнні. Замість кори-стуватися свободою сновидінь для створення для себе вищих ситуацій, нев-ротик і тут

 
 

Цікаве

Загрузка...