WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Егопсихологія. Захисні механізми на службі Катарсису в подоланні страху смерті. А. Фрейд (1895—1982) - Реферат

Егопсихологія. Захисні механізми на службі Катарсису в подоланні страху смерті. А. Фрейд (1895—1982) - Реферат

мети до такої, яку суспільство вважає більш "високою".
Саме існування невротичних симптомів указує на те, що "Я" зазнає по-разки. "Я" перемагає, коли його захисні засоби досягають своєї мети, тобто обмежують розвиток тривоги й незадоволення і так перетворюють інстинкти, що навіть за тяжких умов забезпечується якийсь ступінь задоволення. А це в свою чергу дає змогу підтримувати гармонійні стосунки між "Воно", ''понад-Я" і силами зовнішнього світу.
Повернімося до ідеї класифікації захисних механізмів і наміру їх систе-матизувати: необхідно знайти чітку лінію їхнього постання, їхню внутрішню логіку, що, на перший погляд, видається мало ймовірним.
Зробимо спочатку перелік захисних механізмів, аби потім упорядкувати їх на логіко-психологічних засадах. Це буде регресія, витіснення, форігування реакції, ізоляція, знищення, проекція, інтроекція, боротьба "Я" з самим собою, перетворення, сублімація.
Загальний смисл регресії полягає у поверненні людини до попередніх психічних станів або способу дії. Суб'єкт намагається уникнути тривоги через повернення на найбільш ранню стадію лібідозного та егорозвитку. Можливість такого акту пояснюється тим, що більш ранні патерни поведінки залишаютьсяальтернативними способами функціонування. Водночас регресія не є життєздатним та ефективним захисним процесом, оскільки вона примушує індивіда переживати тривогу, властиву тій стадії, до якої він здійснив регресію. Тому регресія викликає подальші захисні засоби, які мають зберегти "Я" від її наслідків. Малювання перетворюється на забруд-нення матеріалу, допитливість - на вуайєризм або жадібність.
Витіснення - це перехід небажаного імпульсу до сфери несвідомого, що інколи призводить до галюцинаторного здійснення бажань. Витіснення нагадує дамбу, яка стримує потік річки.
Формування реакції є таким захисним процесом, за допомогою якого неприйнятний імпульс долається шляхом посилення (гіпертонії) протилежної тенденції. Формування реакції є основою сублімації, коли інфантильний імпульс не витіснено, а трансформовано.
Ізоляція постає в сукупності дій, коли суб'єкт ізолює певну неприємну подію, аби вона не стала частиною його досвіду. Ізоляція пов'язана з роз-щепленням і дисоціацією. Людина здійснює тимчасову паузу, протягом якої нічого не сприймає і не робить. Тоді асоціативні зв'язки пригнічуються або перериваються, а саме переживання позбавляється своєї сили і не відтворюється в звичайних процесах мислення.
Знищення - захисний механізм, який дає змогу суб'єкту робити так, начебто попередньої думки або дії зовсім не було. Знищення скоєного зви-чайно має місце в нав'язливих ритуалах.
Проекція (буквально - кидання від себе) - термін, який у психіатрії та психоаналітиці означає сприймання психічного образу як об'єктивної ре-альності. Відбувається локалізація в уяві внутрішнього в зовнішньому об'єкті. Перед проекцією здійснюється заперечення, тобто індивід не визнає, що у нього є певні почуття, бажання, і стверджує, що вони є у когось іншого. Проекція внутрішніх об'єктів полягає у приписуванні почуттів до себе комусь із оточення. Наприклад, параноїдний хворий проектує свої го-мосексуальні почуття на когось іншого і заперечує, що любить особу чо-ловічого роду, стверджує, що той ненавидить його і т.ін. При цьому, на-приклад, М.Клайн тлумачить проекцію як нормальний спосіб розвитку.
Інтроекція - процес, за посередництва якого функція зовнішнього об'єкта бере на себе його психічне уявлення, внаслідок чого відношення з об'єктом "зовні" замінюються відношеннями з уявлюваним об'єктом усередині себе". Відповідну психічну структуру називають по-різному: інтроект, інтроекційований об'єкт. За нею може йти вторинна ідентифікація "понад-Я", утворюючи інтроекцію батьківських фігур, і об'єкт можна розкласти на складові інтроекти: хороший (поганий), внутрішній батько (мати). Інтроекція є і захист, і нормальний прогрес розвитку: захист - оскільки зменшує сепараційну тривогу, прогрес розвитку - оскільки сприяє автономізації суб'єкта.
Боротьба "Я" з самим собою постає як процес, в якому спо-стерігаються протистояння і певна протидія на зовнішньому та внутрішньо-му рівнях функціонування "Я". На зовнішньому рівні (мається на увазі рівень, зовнішній відносно самої структури "Я", проте той, що охоплює суб'єктивний психологічний пласт буття людини) відбувається протистояння між мотивуванням і діями, очікуваннями та досягнутим тощо. На внутрішньому рівні має місце протидія (активна й пасивна, актуальна та потенціальна тощо) між структурами самого "Я": "ід ", "его " та "суперего ".
Перетворення пов'язане насамперед зі змістовим або структурним змінюванням психічної енергії, яка актуально переживається суб'єктом і має негативний знак, на той вид психічної енергії, що визнається суб'єктом як більш гармонійний та привабливий. Процес перетворення може здійснюватись як цілком неусвідомлюваний, а також як спеціально ор-ганізований та "технологічно" (через певну систему засобів і прийомів) за-безпечений суб'єктом.
Сублімація - пов'язаний з розвитком процес, за допомогою якого інстинктивні енергії отримують розрядку в неінстинктивних формах по-ведінки. Сублімація включає в себе: а) переміщення енергії з дій та об'єктів первинного (біологічного) значення на дії та об'єкти меншого інстинктивного значення; б) перетворення якості емоції, що супроводжує діяльність, за якого вона стає "десексуалізованою" і "деагресифікованою"; в) звільнення діяльності від диктату інстинктивної напруженості. Деякі визначення сублімації містять елемент соціального, а саме: справлені сублімації є соціальне прийнятними. Інтелектуальна допитливість розглядається як сублімація сексуальних інстинктів, оскільки: а) вона звернена на не сексуальні предмети; б) задоволення, що її супроводжує, має не сексуальний характер; в) зміна її інтенсивності не залежить від інстинктової напруженості. Поняття сублімації спрямоване на пояснення розвитку вищих функцій із нижчих, і за основу береться два види доведення: виникнення нових інтересів і здатностей під час курсу психоаналітичного лікування; виникнення регресивних симптомів у осіб з невротичними розладами. У випадку інтелектуальної допитливості сублімація означає або збільшення цієї допитливості, що пов'язане з пригніченням у дитинстві, або рецидив тенденцій вуайєризму, чи скажімо, переїдання у пацієнта, який до невро-тичного зриву виявляв

 
 

Цікаве

Загрузка...