WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Досвід систематизації психологічних знань. Психологія Ф. Зімбардо - Реферат

Досвід систематизації психологічних знань. Психологія Ф. Зімбардо - Реферат

вміщуються на грунт певної якості, що посідає загальне місце разом з категоріями. Людей, зокрема, можна класифікувати за ознакою статі, за кольором волосся, за членством у певній політичній партії, за сімейним станом тощо. Досить часто членів одного класу можна в свою чергу поділити ще на окремі пімрупи. Якщо ми класифікуємо людей на сліпих та зрячих, то зрячих можна також поділити на людей з нормальним зором і дальтоніків.
Головною рисою якісної класифікації є те, що класи або категорії у взаємному відношенні не перебувають у якійсь математичній (кількісній) залежності. Первинною є якісна класифікація як процес, у якому окремі ка-тегорії підпорядковуються іншим - більш загальним - і внаслідок цього отримують відповідні риси.
Кількісна класифікація є пізнавальним прийомом, за яким категорії визначаються на основі різних вимірюваних властивостей, таких як величина, вага або, наприклад, музичні здібності. Ми всі маємо щось від тих чи інших властивостей, але деякі люди мають їх більше, ніж інші. Особистості або члени певної групи можуть у зв'язку з цим бути розподілені у відповідності до того, якою мірою наділені вони певними властивостями. Категорії при цьому виконуватимуть роль позначень, відношення між якими математично обумовлені та визначені. Так, категорія "висока жінка" обумовлюється рисою зросту (вище від 1,75 м).
Заповітною мрією психолога є те, щоб усі класифікації привести до розряду кількісних, хоча це є практично нездійсненним. Тому кількісним категоріям надається перевага настільки, наскільки це можливо у сподіванні про те, що поведінкова інформація та поведінка загалом краще можуть бути передбачувані за умови, якщо будуть виражені "числовим чином".
Передбачення. У стародавні часи оракули й мудреці посідали почесне місце в суспільстві, оскільки їм приписувалися надприродні здатності, зокрема передбачувати майбутнє. В наш час людина має можливості передбачення на основі наукових уявлень про закономірності перебігу тих чи інших явищ. Тепер на наукових засадах досить точно можна передбачити тривалість життя різних груп людей. Часто впевненість у такій спроможності базується далеко не на розумінні життєвого циклу, а на відношеннях і залежностях,що спостерігаються ззовні, на свого роду статистичній залеж-ності фактів.
Видатні відкриття в науці відбуваються лише у тому випадку, коли добре розуміється відношення між причиною та дією (наслідком), таким чином можна передбачити те, що в минулому не було відомим.
Психологічною гіпотезою є переконання, що певна реакція (Rx) пов'язана з іншою реакцією (Ry), що була пов'язана з ще більш раннім под-разненням (S). Вважається, що ця формула може слугувати засадою, засо-бом, завдяки яким на підставі інформації про S та Ry вдасться передбачити зміст Rx.
Контроль. Дослідник не завжди задовольняється тільки описом, ро-зумінням і навіть передбаченням. Адже є можливість здійснювати вплив та обумовлювати змінювання, тобто є можливість контролювати.
Здатність контролювати поведінку дає психологові найкращу змогу пе-ревірити, чи правильно він розуміє цю поведінку та закономірності її пе-ребігу. Встановлено, що успіх у професії, а також задоволення працею тісно пов'язані зі здібностями, інтересами та іншими людськими властивостями. Підставою такого знання є, наприклад, власне дослідження професійного діяння, а з іншого боку - твердження на підставі біографічних інтерв'ю і психологічних тестів. Відповідно з досить високою часткою впевненості можна передбачити схильність до професії, в якій піддослідний матиме успіх і отримуватиме радість.
Впливати на здібності, здатності й поведінку людини, маніпулювати ни-ми - все це потребує нових можливостей, соціального статусу та умов праці, що сьогодні досить переконливо й ефективно демонструють психоте-рапія та окремі сфери психологічного консультування.
К.Роджерс достеменно встановив, що у випадку, коли можна на ґрунті певних умов передбачити поведінку, можна й також передбачити, що, кваліфікуючи той чи інший тип поведінки, ми спроможні встановити й умови, які її викликали. А тому допустимою, можливою є "зворотна маніпуляція". Але тут постає актуальність етичної проблеми у діяльності психолога, яку приносить з собою ідея "ефективного контролю".
Ця проблема вважається сьогодні амбівалентною і у професійному, і у загально морально му сенсі. Хоча зовнішній контроль за поведінкою індивіда має смисл, аби спрямовувати цю поведінку до блага чи зла, проте найважливіше завдання психології полягає в тому, щоб по можливості звільнити особу від цього зовнішнього контролю. Психологічна теорія і практика мають бути зорієнтовані на те, щоби пробудити в особистості "внутрішній контроль" або здатність до самоконтролю. Тільки за цих умов людина зможе вирватись із залежності та розірвати почуття несуттєвості власного існування, стати вільним творцем свого буття.
Література.
1. Абаньяно Н. Введение в экзистенциализм. Санкт-Петербург, 1998.
2. Абаньяно Н. Мудрость философии и проблемы нашей жизни. Санкт-Петербург, 1998.
3. Вебер М. Избранное. Образ общества. Москва, 1994.
4. Вгтдепъбанд В. О Сократе // Лики культуры: Альманах. Москва, 1995. Т.1.
5. Гуссерль Э. Картезианские размышления. Москва, 1998.
6. Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994.
7. Зиммель Г. Истина и личность // Лики культуры: Альманах. Москва, 1995. Т. 1.
8. Ортега-и-Гассет X. Дегуманизация искусства. Москва. 1990.
9. Ортега-и-Гассет X. Избранные труды. Москва. 1997.
10. Риккерт Г. Введение в трансцендентальную философию. Киев, 1904.
11. Риккерт Г. Философия истории. Санкт-Петербург, 1908.
12. Риккерт Г. О системе ценностей//Логос. 1914. Вып.1. Т.1.
13. Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. Москва, 1991.

 
 

Цікаве

Загрузка...