WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Досвід систематизації психологічних знань. Психологія Ф. Зімбардо - Реферат

Досвід систематизації психологічних знань. Психологія Ф. Зімбардо - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Досвід систематизації психологічних знань. Психологія Ф. Зімбардо.
Визначаючи психологію як прикладну соціальну науку та ставлячи перед собою завдання побудувати нову концепцію системи психології, Філія Зімбардо називає предмет своєї уваги "всеохоплюючою дисципліною з галузі behavioral science".
Таке розуміння змісту та призначення психології як науки може в аме-риканському просторі розглядатись як досить давня традиція виклад}7 пси-хологічного знання, що має передусім практичне застосування. Як надзви-чайно близьке до реального життя, психологічне знання, маючи прикладне значення, має постати у "свіжій і динамічній аргументації", чому, власне, й присвячена праця Зімбардо "Essentials of Psychology and Lift;".
Автор визначає психологію як науку про поведінку та поведінкові відношення між людьми. Точно кажучи, слово "психологія" означає науку про психіку. Психологи, проте, не задоволені такою дефініцією, оскільки ''психіка" є надзвичайно невизначене поняття. Не дивує також, що існує велика кількість різних дефініцій психології, що їх інколи називають шко-лами у психології.
Загальна канва твору Зімбардо має такий вигляд: Частина І. Наукові та людські засади психології
1. Психологія як наукова система
2. Психологічні засади поведінки (відношень, ставлень)
3. Розвиток як засада поведінки
4. Фази життєвого шляху Частина II. Із досвіду навчання
5. Навчання
6. Процес навчання і зміни в поведінці. Пам'ять і забування
8. Мова і мисленневі висновки
9. Сприймання
Частіша III. Внутрішні детермінанти й особистість
10. Мотивація та емоція
11. Особистість: схильності й теорія
12. Оцінка особистості та індивідуальної відмінності
13. Що таке стрес та як слід до нього ставитися
Частина IV. Потенція індивіда і групи: можливості і небезпека рітаїку
14. Відхилення, патологія та психоз
15. Терапевтична модифікація поведінки
16. Соціальні засада поведінки
17. Відхилення людського потенціалу Післямова: Мрія про майбутнє
Більшість сучасних психологів визначають психологію як науку про поведінку (відношення) у/сивої істоти. Під поведінкою мають на увазі всі ви-ди активності та процесів, які можуть бути об'єктивно визначені (зокрема, ізольовані реакції м'язів, залоз та інших частин організму), а також реакції, що характеризують поведінку в цілому В поняття ''поведінка" психологи включають також внутрішні процеси, такі як мислення, емоційні реакції і т.д., завдяки яким особистість не прямо, не безпосередньо може бути спо-стережена і які із спостережень зовнішньої поведінки можуть бути виведені. Різні психологічні школи зосереджують увагу на різних аспектах поведінки (навчання, сприймання, особистість і т.ін.) і розкривають саме те, що пси-хологія отримувала внаслідок досліджень і як саме вона могла це робити. Загалом слід констатувати, що ці школи у вихідних позиціях і особливо у своїх результатах не мали ідейної узгодженості. А отже, на сьогодні не існує дійсно всезагальної, всеохоплюючої "теорії психології", яка б визнавалася такою і зумовлювала б подальший рух психологічного знання незалежно від науково-ідеологічних спрямувань її користувачів.
Перед тим як продовжити міркування про можливість створення та існування "всезагальної теорії як такої" в науці, доцільно звернутися до од-ного документального факту, на перший погляд, суттєво віддаленого від предмета розмови: якось було відкрито, що вода в Ель-Пасо (Техас, США) має заспокійливі властивості (в розумінні транквілізатора), що суттєво по-значається на характері жителів цих місць. Вони мають менше психологічних проблем і здорове ставлення до життя (наприклад, жителі Далласа). Хімічна речовина Lithium, яка у психотерапевтичній галузі часто застосовується для лікування важких депресій, міститься у воді Ель-Пасо у значній кількості, і ця вода викачується із дуже глибоких криниць. У Далласі, напроти, воду беруть із дуже поверхневих криниць, і місткість Lithhmiy в ній є дуже незначною.
У 1971 році один біохімік доповів на конгресі американських лікарів про "математично доказову" залежність між місткістю ліціуму і кількістю хворих в неврологічних клініках в Техасі (Associated Press, 2 September 1971). У 1970 році 2796 жителів Далласа було доставлено в нервові установи, із Ель-Пасо ж - тільки 238. Дані ці переконують, але постає питання про наявність причинної залежності. Чиста вода була спеціально забруднена: для жителів Ель-Пасо найближча психіатрична лікарня була віддалена на 570 км, в той час як від Далласа - лише на 75 км. Далі, між двома містами існувала значна різниця у плані соціоекологічних факторів і густоти населення. Відомо, що Lithium заспокоює маніакально-депресивних пацієнтів; проте не можна цей вплив переносити на нормальних людей. Як тепер оцінювати каузальні залежності між уявленнями та соціальним сприйманням цих уявлень, коли істинний стан речей залишається далеко позаду певною мірою випадкових і поверхових тверджень?
Психологія серед інших наук
Поведінка визначається низкою чинників, які мають частково біологічне, частково соціологічне, частково психологічне походження. Звідси випливає, що психологія тісно пов'язана з біологічними та соціальними науками. Мова йде про фізіологію, неврологію, ембріологію, генетику, антропологію, соціологію. Остання, зокрема, більше цікавиться закономірностями функціонування групи, ніж окремих її членів. Проте соціологія допомагає зрозуміти не лише відношення в групі, а також природу соціального впливу на поведінку індивіда. Психологи, антропологи, соціологи зрозуміли, що вони - за всієї напруги протистояння - суттєво підтримують одні одних. Із цієї взаємодії постають нові дисципліни, зокрема поведінкознавство (behavioral science), головне завдання якого полягає у розкритті загальних закономірностей поведінки.
Що роблять психологи?
Робоча

 
 

Цікаве

Загрузка...