WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Діагностика психологічної готовності до освоєння нового у професійній діяльності - Реферат

Діагностика психологічної готовності до освоєння нового у професійній діяльності - Реферат

запаси;
- поступово зростає сукупний попит;
- скорочується поопит на кредитні ресурси.
в) пожвавлення - це фаза, яка розпочалася з невеликого зростання обсягів виробництва.
Характерні риси:
- перехід до стійкого розширення виробництва;
- зростання попиту на сировину, паливо, енергію;
- зростання попиту на робочу силу;
зростання зарплати і відповідно попиту на товари особистого споживання.
Обсяг виробництва нарешті досягає докризового рівня, зростають ціни, прибуток і зарплата, економіка вступає у піднесення.
г) піднесення - це фаза циклу, коли виробництво переживає рівень попереднього циклу і зростає високими темпами.
Характерні риси:
- значний приріст виробницих інвестицій;
- зростання попиту на товари
- розширення комерційної діяльності;
- зростання ставки проценту.
Розпочинається швидке економічне піднесення, що готує грунт для наступної кризи. А отже і циклу.
Отже, економічний цикл є більшою реакцією ринку на порушення макроекономічних пропорцій. В умовах вільної конкуренції не існувало іншого способу досягнення необхідних пропорцій економічного ринку.
2 питання. Предмет та функції політичної економії.
Політична економія - це наука, яка вивчає, як людина і суспільство здійснюють кінцеви вибір рідкісних ресурсів, для виробництва різних товарів і послуг, розподілу їх до споживання.
Предметом політичної економії - є економіка в цілому та 3-х її рівнях:
1. Мікрорівень - це вивчення економічного життя окремої фірми, банку, сімї.
2. Макрорівень - це вивчення економічного життя окремої держави.
3. Глобальний або світовий рівень - це вивчення світового господарства.
В економіксі існує декілька визначень предмету економічної науки, по перше:
- це є що виробляти - тобто яку продукцію виготовляти;
- з чого виготовляти - тобто з якої сировини, матеріалів, за допомогою якого устаткування обладнання і якої кваліфікації робочу силу використовувати;
- для кого виготовляти, тобто хто буде споживачем продукції.
Функції політичної еокономії.
1. Теоретико-пізнавальна - це розкриття суті економічних законів та категорій: обгрунтування удосконалення форм власності та господарського механізму.
2. Практична - це запровадження нових економічних відносин; запровадження досвіду зарубіжних країн, але з врахуванням особливості даної країни, розробка нових методів аналізу економічної науки.
3. Виховна - це формування економічного мислення, економічного світогляду, вміння орієнтуватися по повсякденному політичному житті.
1 Поняття попиту і пропозмції. Закон попиту і пропоиції.
Попит - це платоспроможна потреба населення або сума грошей,яку покупці можуть і мають намір заплатити за певний
Попит окремого споживача на товар називається індивідуальним попитом.
Ринковий попит - це сума всіх індивідуальних попитів при кожному значенні ціни.
На зміну попиту мають вплив цінові і нецінові фактори.
Ціновий фактор - це вплив зростання чи зменшення цін на товари, на величину попиту.
Неціновий фактор - це якість товару, доходи населення, смаи і уподобання або дефіцит. Або пропонування великої кільксті товару;
очікування майбутніх економічних змін, доступність товару споживачам.
Закон попиту - це закон, який передбачає, що із зростанням ціни на товар зменшується кількість товару, яку хоче придбати населення, а із зменшенням ціни на товар. То кількість товару, що купується населенням, зростає.
Пропозиція - це сукупність товарів за певною ціною, які готові виготовляти і продавати виробники.
Розрізняють індивідуальну і ринкову пропозицію.
Індивідуальна - це товари одного виробниука, які пропонують для реалізації.
Ринкова - це пропозиія, яка визначається як сума всіх індивідуальних пропозицій.
На зміну пропозиції мають вплив:
- цінові;
- нецінові фактори.
Ціновий - це вплив ціни на обсяг продукції, які готові випустити виробники.
Нецінові - це витрати виробництва, технічний прогрес, організація ринку. Організція реалізації товарів, стабільність законодавства. Очікування економічних змін.
Закон пропозиції - це закон, який стверджує, що із зростанням ціни збільшується кількість товару, які готові виробити виробники, а із зменшенням ціни на товар, кількість товару. Що виробляється виробником, зменшується.
ІІ. 15 питання.
Види підприємств в Україні згідно чинного законодавства.
Згідно закону України "Про власність" і "Про підприємство" в Україні можуть діяти підприємства таких видів:
1. індивідуальне, засноване на власності фізичної особи та виключно її праці;
2. сімейне;
3. Приватне підприємство з праовм найму робочої сили;
4. колективне підприємство (товариства).
5. державне підприємство. Засноване на узагальнено-державній власності4
6. державні комунальні підприємства.
7. спільні підприємства, заснованиками яких є підприємці різних країн.
8. малі підприємства- основа малого бізнесу, до яких відносяться підприємства з чисельністю працівників у промисловості і будівництві - до 200 чол., в інших галузях виробничої сфери - до 50 чол., у науці - до 100 чол.. в галузях невиробничої сфери - до 25 чол., в торгівлі - до 15 чол.
Розрізняють номінальну і реальну з/п.
Номінальна з/п - це сума грошей, що її одержують в процесі праці за годину, день, місяць.
Реальна з/п - це кількість товарів і послуг, які може придбати за свою грошову з/п при існуючому рівні цін після відрахування податків.
Реальна з/п = W/P
W - грошовий вираз з/п
P - рівень цін.
Рух реальної з/п визначнється за формулою:
ІРПЗ = ІГЗП/Іцін
ІРПЗ - індекс реальної з/п
ІРЗП - індекс грошової з/п (номінальна)
І цін - індекс цін
Рівень реальної з/п залежить від:
1. номінальної з/п
2. рівня цін на торвари.
3. податків, які сплачують робітники до бюджету.
Мінімальна з/п - це законом встанвовлена ціна простої (некваліфікованої) праці. Є обовязковою для роботодавця.
Сутність з/п. Форми і системи з/п. Номінальна і реальна з/п. Мінімальна з/п.
Робоча сила - це чукупність фізичних і духовних властивостей людини, які вона застосовує у процесі виробництва споживчих вартостей.
Заробітна плата - це грошовий вираз вартості і ціни товару робочої сили.
Виробництво є прямою функцією кількості і використання факторів. Ця залежність виражається формулою:
У= f(K, l) 1.1.
У - кількість випущеної продукції.
K - кількість затраченого матеріалу.
l - кількість робітників.
Гранична п/п - це кількість додаткової продукції за рахунок збільшення зайнятих на підприємстві на одиницю продукції.
Використовуючи функцію 1.1. можна зробити алгебраїчний запис:
MPl = f(k,l+1)-f(k,l) 1.2
цей запис показує, що за рахунок залучення одного додаткового робочого, додаткова кількість продукції збільшується, а величина капіталу залишається незмінною.
Фірма буде продовжувати наймати робочих до тих пір, поки дохід, що приносить робітник, не буде дорівнювати його з/п. тобто P=MPl=W
P - ціна продукції
W - з/п.

 
 

Цікаве

Загрузка...