WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Інтерперсональна теорія катарсису. Г. Саллівен (1892 — 1949) - Реферат

Інтерперсональна теорія катарсису. Г. Саллівен (1892 — 1949) - Реферат

взаємодії між первинними та вторинними процесами. Щодо Саллівена, то той більше описував, ніж пояснював. Він визначив три способи досвіду, які реалізуються успішно, але, раз виникнувши, продовжують діяти за певних обставин на рівнях, де вищий спосіб дії посідає місце кожного з попередніх способів.
Найпростіший спосіб - прототаксис - характеризує найбільш ранній невпорядкований та неорганізований досвід дитини. Цей досвід є світом дитини. У неї ще немає уявлення про час і простір, і тому вона не може успішно впорядковувати події та предмети, її досвід складається з ізольованих, безвідносних інтелектуальних станів, в яких ще немає ні об'єкта, ні суб'єкта. Такий поділ виникає пізніше. У своєму ''океанічному" характері цей прототаксичний досвід має дещо спільне з фрейдівським первинним процесом. Шазісе використав аналогічні факти для наукового відтворення раннього досвіду дитини.
Поступово світ дитини починає набувати рис організованості. Дитина усвідомлює, наприклад, що певні звуки - доброзичливий голос матері або ж й кроки - обіцяють щонайшвидше найбільш солодкий з усіх об'єктів - їїпляшечку тощо. Інший звук є сигналом радісної появи її доброго друга - собаки. На основі такої послідовності дитина починає передбачати події та пояснювати їх. Якщо "Б" відбувається після '?", ''Б" тлумачиться як ре-зультат останнього, - форма думки, яку Саллівен називає зовсім нереаліс-тичною. Але дитина таким шляхом починає застосовувати мову символів до певних об'єктів і до людей. Вона відкриває, що здійсненням певних звуків можна добитися панування над матір'ю, а на основі інших нею можуть не-хтувати. Вона також дізнається про те, що певні сигнали не можуть бути залежними від її діяння весь час. її сподівання не завжди реалізуються паратаксичним способом, тому що вони мають "особливе значення" більшою мірою, ніж "послідовно обґрунтоване значення" попереднього синтаксичного способу. На наступних рівнях, які дитина досягає, застосовуючи логічні засоби міркування, сприймаючи зрештою загальні відношення, вона усвідомлює, що інші люди погоджуються з її точкою зору і що спілкування з іншими на цій основі легше і більш спокійне.
Проте навіть після досягнення цієї стадії розвитку і тривалого вживання узгоджених та обґрунтованих символів деякі індивіди можуть деградувати психічно, не резлізуючи паратаксичний спосіб дії. Так, молода дружина може бути переконана в тому, що чоловік більше її не любить, тому що він мовчить за обідом. Саллівен називає це фальшивим усвідомленням причинності. У зв'язку з цим він зауважує, що невротики особливо схильні до паратаксичного способу дій. Але навіть ті люди, що визнаються нормаль-ними, змішують паратаксичний і синтаксичний способи у своєму мисленні. Це утруднює взаєморозуміння між людьми такою мірою, начебто вони го-ворять різними мовами: один мислить суб'єктивно, аутистично, оперуючи цінностями, які він набув підчас своїх "персоніфікацій" у ранні ромі; думки ж іншого більш тісно пов'язані з реальністю. Мрії та відповідні їм сновидіння властиві людям з паратаксичним способом дії. Під впливом Фрейда Саллівен вірив, що сновидіння дають віддушину для залишку потреб. "Я" - система" тільки частково задовольняється шляхом сублімації.
Стадії розвитку. За Саллівеном, - це не суто генетичні стадії у класичному фрейдівському розумінні, але вони відображають генетичний розвиток на основі досвіду взаємодії з оточенням. Дитинство, як перша стадія, триває від народження до того часу, доки дитина набуде певної лег-кості в мовній діяльності. Дитина пізнає об'єктивний світ, формує особливий інтерес до поведінки людей в цьому світі, розуміючи, що від цієї поведінки залежить її благополуччя. Дитина навчається витримувати малі напруження, пов'язані з тілесними потребами. Водночас вона сама розвиває систему засобів, яка знімає життєві хвилювання. Тоді ж починає кристалізуватися шкала цінностей щодо людей, яких дитина приймає або не приймає. Такі цінності стають основою для багатьох паратаксичних оцінок інших людей, з якими вона пізніше вступає в життєвий контакт, її "хороші", "ейдетичні" люди стають нещасними жертвами дитячого марновірства.
Коли дитина вже готова перейти від спостережень за сім'єю до спосте-режень за групами інших дітей, виникають труднощі в освоєнні цивілізації. В цей період розвивається новий динамізм, але досить часто відбувається, повернення до старих динамізмів (регресія). Виникає злість як природна реакція на поразки у життєвому тренуванні. Проте Саллівен розглядає її як спосіб нейтралізації хвилювань. Якщо цей тренувальний процес не пов'язано з батьківською ніжністю, будь-який потяг до людського тепла пов'язується в розумінні дитини з його усуненням, що супроводжується сильним хвилюванням. Вона переживає те, що Саллівен називає злорадною трансформацією. Остання робить дитину підозріливою, а її характер - важким. Увесь світ вважається вороже налаштованим щодо неї.
Значний інтерес викликає період, що передує підлітковому вікові. Саллівен зазначає, що десь близько восьми років між дітьми виникає друж-ба. Друга посвячують у коло таємниць, а він зі свого боку робить те ж саме. Здебільшого друга обирають тієї ж статі. Збіг у психічних особливостях однолітків може стати основою для виникнення певних груп. Саллівен вважає ці відношення справжнім проявом любові у житті дитини, любові в тому розумінні, що все те, що задовольняє друга, є таким же важливим для самої дитини, і вона готова на будь-яку жертву, щоб довести це. В цей час дитина вже виявляє свою любов егоїстично, щоб натомість отримати задоволення своїх потреб.
У підлітковому віці одностатева дружба відкриває шлях для еротичного динамізму. Саме тут протилежність між позиціями Саллівена і Фрейда стає найбільш гострою. На думку Саллівена, сексуальні потяги виявляються на цьому ступені, а інтерес спрямовується до протилежної статі. Логічно було б думати, що

 
 

Цікаве

Загрузка...