WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психокорекційна робота психолога з учнями молодшого шкільного віку - Реферат

Психокорекційна робота психолога з учнями молодшого шкільного віку - Реферат

негативно позначаються на її здатності працювати разом з класом. Через те вона більшою чи меншою міроюпотребує індивідуалізації навчального процесу.Тим часом в умовах великої наповнюваності класу в масовій школі та напруженого темпу вивчення програмового матеріалу можливості індивідуальної роботи з дітьми дуже обмежені. Вони бувають достатніми для тих учнів, які мають легкі порушення навчальної діяльності, пов'язані з недоліками переважно мотиваційної та емоційно-вольової сфер чи з вадами окремих функцій, наприклад, уваги, сенсомоторної координації, за належно сформованої пізнавальної діяльності в цілому.
Типологія дітей з труднощами в навчанні:
o Діти з розладами регуляції навчальної діяльності-мають розлади тих функцій, які забезпечують цілеспрямованість і послідовність, необхідні для успішного виконання будь-якого завдання (причини, що дезорганізовують діяльність дитини й перешкоджають формуванню позитивної навчальної мотивації, є досить поширене порушення поведінки, званегіперактивністю з дефіцитом уваги),10% хлопчиків і 1% дівчаток;
Гіпоактивні(недостатня концентрація уваги через ослабленість нервової системи, проте характерним недоліком її функціонування є переважання прогресіє гальмування).
o Діти з відставанням в інтелектуальномурозвиткові та достатніми передумовами научуваності(стійкі труднощі в навчанні) -педагогічно занедбані діти.Недостатній розвиток мислення і мовлення,звуженість знань і уявлень про світ, емоційно-мотиваційнанезрілість зумовлюють неінформованість в них здатності довільно регулювати свою поведінку: усвідомлювати мету, послідовність дій, оцінюючи їх правильність.
o Діти зі зниженою научуваністю(причина відставання -недоліки функціонування ЦНС, зумовлені травмами, ускладненнями внутрішньоутробного розвитку, перенесеними неврологічними захворюваннями чи просто спадковими вадами)-діти із затримкою психічного гозвитку (ЗПР). Несприятливі передумови научуваності., інертність пізнавальних процесів. Це виявляється і в актуалізації необхідних знань для розв 'язання того чи іншого завдання і в пошукові оптимальних шляхів досягнення мети. Тому вони не завжди успішно користуються навіть тими знаннями і вміннями, які у них є. Низька научуваність - дитині важко скористатися новою інформацією, пов'язавши її з уже наявним досвідом.
Фактори, які спричиняють ЗПР є різні інтоксикації, неблагополучна вагітність, ускладнені пологи, хвороби батьків, спадкові аномалії, нездорове економічне середовище, незадовільні соціальні умови тощо.
Якщо визначити загальну характеристику ЗПР дітей, то це стан, зумовлений недостатністю окремих функцій: пам'яті, уваги, мовлення, емоційно -вольової сфери при відносному збереженні розумових операцій.
ЗПР соматичного і психогенного походження піддаються корекції легше, а церебрально - органічного важче.
Щоб дитині із ЗПР реально допомогти, необхідно попередньо всебічно вивчити стан її психіки, фізичного здоров'я, визначити потенційні можливості розвитку, а згодом організувати для неї психологічно цілеспрямованому діяльність.
Робота психолога з учнями із ЗПР має включати ігри, вправи, що спрямовані на формування вольової регуляції, здатності планувати діяльність, регуляції емоцій.
Інша категорія дітей, що потребує психокорекції - педагогічно занедбані.
В основі педагогічної занедбаності лежить соціальна незрілість особистості. Інтелектуальна недостатність в цих дітей проявляється в недоліку об'єму знань, уявлень, якими володіє дитина даного віку при наявності достатньої здібності до узагальнення, вміння використовувати допомогу у виконанні завдань, хороші орієнтації у повсякденній життєйській ситуації.
Педагогічно занедбані характеризується бідністю інтелектуальних інтересів, недостатністю вищих потреб особистості.
Ці випадки поглиблюються як правило ще й недоліками сімейного виховання, несприятливим психологічним мікрокліматом в сім'ї (постійні конфлікти,алкоголізм батьків, бездоглядність дитини), тому сім'я, як правило, не може надати допомогу у подоланні педагогічної занедбаності.
В психокорекційну програму рекомендується включати групові заняття із загального розвитку дітей, розширення кругозору.
Труднощі в навчанні можуть бути пов'язані з типом ВНС : гіперактивні, гіпоактивні (через мірна повільність)
Корекція невстигання у навчанні полягає:
1. Встановлення причин, що зумовили труднощі у навчанні.
2. Збагачувати дітей різноманітними знаннями про навколишнє життя і про певні взаємозв'язки між предметами і явищами.
3. необхідно зміцнювати працездатність дітей, їх уміння зосереджувати увагу н і цілеспрямовано працювати:
4. ставити перед собою мету, усвідомлювати способи її досягнення, адекватно оцінювати результати.
5. розвивати позитивно навчальну мотивацію.
Кожне завдання треба дрібнити на більш прості і допомагати учневі перейти від одного до іншого.
Розглядати сюжетні малюнки і складати розповідати за їх змістом.
Розвиток довільності. .
В молодшому шкільному віці в центр психічного розвитку дитини висувається формування довільності і розвиваються довільна пам'ять, увага, мислення. Дитина вчиться керувати своєю поведінкою, протіканням психічних процесів (мислення, уваги, пам'яті).
Важливою стороною корекційних програм по розвитку довільності є формування функції планування. Ефективним прийомом тут являються спеціальні тренування.
Імпульсивним дітям пропонується виконувати завдання з відстрочкою (10...15с.), в ході якої вони повинні були обдумати, що і як робити. Крім того, їх навчати конкретним правилам і прийомам аналізу завдання, контролю, вміння діяти за правилами.
Для розвитку довільності можна використовувати вправи:
"Будиночок"
"Домалюй узор"і т. д. (вміння діяти за правилом). Правилом є схема з'єднання в цілісний узор окремих елементів.
Для розвитку довільності уваги, можна використовувати завдання на запам'ятовування картинок і слів.
(25 картинок, тривалість сприйняття кожної картинки 3с.)
Методика"Заучування 10 слів"- дитині пропонується запам'ятати назви 10 знайомих їй предметів.
У корекційні заняття слід включати вправи на стійкість уваги та спостережливість
"Простеж за напрямком"
"Порівняй два ескізи"
"Чого не вистачає на картинці"
Вправи на аналітичне

 
 

Цікаве

Загрузка...