WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Технологія профілактики, урегулювання і розв'язання конфліктів - Реферат

Технологія профілактики, урегулювання і розв'язання конфліктів - Реферат

суперечностей.
2.Не відповідайте конфліктогеном на конфліктоген, бо він є резервуаром конфліктів. Психологи твердять, що в такому разі збільшується сила конфліктогенів. Краще прагніть до потреби і налагодження гарних стосунків.
3.Здатність сприймати почуття іншої людини, розуміти її думки у психології називається емпатією. А тому доброю порадою для всіх буде: "Виявляйте симпатію до співрозмовника". Адже якась причина його привела до вас, то будьте мудрими. У такому разі виникає інший стан психіки з іншими роздумами. Психологи вважають, що тут спостерігається поняття, протилежне конфліктогенові - доброзичливі помисли щодо співрозмовника. Сюди належить все, що поліпшує настрій людини: похвала, комплімент, дружня усмішка, увага, цікавість до особистості, співчуття, поважливе ставлення до співрозмовника як до рівного собі тощо.
4.Спонукайте себе на доброзичливі помисли. Цього навчають психологи. Кожен із нас потребує позитивних емоцій, тому людина, яка є джерелом доброзичливих помислів, стає бажаним співрозмовником, навіть коли до неї було дещо упереджене ставлення.
Правила безконфліктного особистісного та міжособистісного спілкування.
Основні тактичні ходи в конфлікті
Конфліктологи вивели такі правила:
1.Намагайтесь адекватно оцінити власну поведінку в конфліктній ситуації.
2.Подивіться на проблемну ситуацію очима іншої людини.
3.Уникайте суджень щодо дій та висловлювань іншої людини.
4.Контролюйте свої емоції.
5.Запрошуйте іншу людину до обговорення спірних питань навіть тоді, коли ви можете взяти ініціативу на себе.
6.Враховуйте можливість фальсифікації інформації під час її передачі тощо.
Для зниження конфліктності в спілкуванні доцільно видавати інформацію зворотного зв'язку у вигляді об'єктивних, конструктивних і доброзичливих повідомлень для членів колективу.
Фахівці у сфері спілкування (як зарубіжні, так і вітчизняні) зазначають, що майже 80 % робочого часу працівників, зайнятих управлінською діяльністю, припадає на роботу з людьми. Разом з тим, вважають вони, ефективно спілкуватися вміють далеко не всі (навіть керівники). Так, 60 % англійських, 73 % американських і майже 86 % японських менеджерів вважають невміння спілкуватися основною перешкодою на шляху досягнення мети їхньої організації.
Отже, працюймо повсякчас, осягаючи суть і функціональну роль ділового спілкування. Для профілактики конфліктів, а також у періоди проблемних ситуацій в організаціях важливо навчитися мистецтву так званих тактичних ходів.
Основні тактичні ходи в конфлікті
Психологи пропонують такі прийоми;
o раціональне переконання (використання фактів і логіки для підтвердження своєї позиції);
o натиск (вимоги, накази, погрози);
o апеляція до влади;
o дружелюбна поведінка (створення в опонента враження про наявність у нього позитивних якостей);
o коаліційна тактика (прохання про підтримку, пропозиції про союз);
o укладання угод (взаємний обмін благами, обіцянки);
o введення опонента в стан тривоги, розгубленості;
o управління його увагою;
o створення ефекту несподіванки тощо.
Все це допоможе "охолонути " опонентові й оцінити стан спраї, а потому прийняти виважене рішення.
Розвязання, управління та попередження конфліктів
Психодіагностика та прогнозування конфліктів
Психодіагностика конфліктів потребує від конфліктолога інтегративного підходу. В основному вона спирається на відповідні принципи психології:
o принцип відображення (суть його полягає в адекватному відображенні навколишнього світу, забезпеченні ефективної регуляції діяльності індивіда);
o принцип розвитку (орієнтує на вивчення та врахування умов виникнення психічних явищ, тенденції їхніх змін та осмислення їхніх якісних характеристик);
o принцип взаємозв'язку та взаємовпливу (дає змогу побачити взаємне зумовлення цих феноменів);
o принцип єдності та свідомості діяльності (свідомість і психіка формуються в діяльності людини, діяльність одночасно регулюється свідомістю та психікою);
o особистіший принцип, який потребує від психолога, конфліктолога аналіз індивідуальних особливостей людини в конкретній життєвій ситуації.
Прогнозування конфліктів тісно пов'язане з їх діагностикою та передженням. Без основного прогнозу можливої конфліктної ситуації не можна запобігти. Прогнозування конфлікту - передумова його появи і його попередження. Прогноз - це вказівка з певною ірогідністю місця та часу виникнення конфлікту, який базується на психологічному діагнозі всіх компонентів конфлікту.
Аби прогнозувати конфлікт, необхідно проаналізувати:
o сигнали конфлікту, які виявляються в ступені напруження та дискомфорту в колективі (групі), частоту їхньої появи, потенціали їхньої конфліктогенності та вірогідності стимуляції ними конфлікту;
o виявити проблему, які суперечності зумовили її появу, наскільки вона складна, чи є можливість її розв'язати;
o з'ясувати, чи назріла конфліктна ситуація і в якому напрямку вона може розвиватися;
o уточнити склад учасників розгортання конфлікту та їхню готовність до подальшого провокування й поглиблення конфлікту;
o виявити суть інциденту, його особливість, наскільки він спроможний бути детонатором конфлікту.
Таким чином, прогнозування конфлікту потребує аналізу і знань для осмислення структурних компонентів конфлікту, їхніх психологічних особливостей, стану кофліктогенності проблемної ситуації.
Для прогнозування та психодіагностики конфліктів важливо правильно формувати та поставити діагноз самої проблемної ситуації, яка породжує конфлікт. Подальшим кроком у прогнозуванні конфліктів є виявлення тенденцій до зміни проблемної ситуації, розвиток суперечності й, отже, проведення всебічного аналізу. В цьому контексті важливо:
o докласти зусиль, щоб подолати конфліктну ситуацію;
o врахувати, що конфліктна ситуація, як вже зазначалося, завжди виникає до конфлікту;
o здійснити психологічний діагноз саме конфліктної ситуації, де УТОЧНИТИ, виявити адекватність та серйозність її потенціалу, адже саме це дає поштовх, підказує, що робити, як реагувати на різні конфліктніситуації;
o потрібно виявити і з'ясувати першопричини, через які з'являються інші конфліктогени;
конфліктну ситуацію бажано формулювати чітко, бо вона є клю
човим моментом у прогнозуванні конфліктів.
Конфліктологи використовують певні техніки передконфліктного зняття конфліктної ситуації
З цією метою бажано:
o з'ясувати наявних і потенційних учасників конфліктних ситуацій проаналізувати мотиви, цілі, здібності, особливості характеру' професійну компетенцію учасників конфліктної ситуації та інцидентів;
o вивчити міжособистісні стосунки учасників конфліктної ситуації, що існували до її виникнення;
o з'ясувати причини конфліктної ситуації й тенденції їх переростан- ня у конфлікт;
o виявити тих, хто бере і не бере участі у конфліктній ситуації, але зацікавлені в її розв'язанні;
o з'ясувати, виявити й уміло використати способи вирішення конфліктної ситуації, адекватні причинам виникнення, які також відповідали б цілям поліпшення міжособистісних стосунків і розвитку колективу.
Суперечки
У процесі ділового спілкування можливі суперечки. Не сперечатися - ваше право й здатність бути самостійним, не залежати від думок інших - чеснота зрілої особистості. Водночас прагнення завжди заперечувати й сперечатися, як правило, ознака незрілості. Тому зверніть увагу на такі поради щодо досягнення безконфліктних стосунків:
o Не сперечайтеся через дрібниці.
o Не сперечайтеся з тим, із ким сперечатися марно (співрозмовник незручний і впертий), а також з тими, хто сперечатися

 
 

Цікаве

Загрузка...