WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Волонтерство: особистість, сім'я, суспільство - Реферат

Волонтерство: особистість, сім'я, суспільство - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Волонтерство:
особистість, сім'я, суспільство
ПЛАН
1. Соціальні і психологічні аспекти волонтерської діяльності.
2. Волонтерство та громадянське суспільство.
3. Правові норми та законодавча база.
4. Форми державної підтримки добровільних громадянських ініціатив.
Аналіз діяльності вітчизняних та зарубіжних добровільних помічників у соціальній сфері, сфер людського життя, на які спрямовані зусилля добровольців різного віку, рівня їх освіти, світосприйняття свідчить про те, що в нашому прагматичному суспільстві росте й інтенсивно поширюється рух безкорисливої допомоги суспільству у вирішенні невідкладних проблем інтелектуального, фізичного, психічного, емоційного розвитку та соціального становлення його громадян.
Волонтерський рух для молодих людей є невичерпним джерелом надбання громадянської освіти, можливості вчитися та сприяти розвитку солідарності у країні, можливості реалізувати себе у служінні суспільству, а для старшого покоління можливістю допомогти і окремій людині і суспільству в цілому
Становлення волонтерського руху в Україні відбувається сьогодні за кількома напрямами:
1. Традиційний для багатьох країн західного світу обмін групами молодих добровольців, які мають на меті транслювання власної культури (історії, традицій, мови, досвіду з певних видів професійної та суспільної діяльності людини) та засвоєння аналогічно культури тієї країни, до якої за домовленістю виїжджає на певний час волонтер; надання молоді можливості навчатися і розвивати різні лінії взаємозв'язку, а також служити суспільству. Засади такої волонтерської діяльності розробляються Європейським комітетом міжурядового співробітництва в молодіжної галузі і активно застосовуються Корпусом Миру США в Україні.
2. Добровільна безкоштовна робота волонтерів у громадських та некомерцій-них організаціях, яка має на мсті допомогу будь-яким категоріям населення у будь-яких видах діяльності, навчанні, потенціальному розвитку. Такий вид діяльності сприяє тому, що добровільні помічники мають можливість для творчої та соціальної самореалізації, саморозвитку та самоствердження.
3. Добровільна систематична або епізодична допомога державним установам у здійсненні соціальної політики: допомога освітянським (шкільним та позашкільним) закладам у навчально-виховній роботі, закладам соціального забезпечення в роботі з молоддю з особливими потребами та з людьми похилого віку.
4. Волонтерська діяльність, як результат творчого саморозвитку, бажання навчати всіх, хто прагне, тому, що сам добре знаєш та вмієш, але що ііе завжди є власною професією добровільного помічника.
5. Педагогічне спрямована волонтерська діяльність як засіб розвитку особистості, її соціалізації, духовного становлення. Цей напрям засвоюється в дитячих та молодіжних об'єднаннях, які передбачають суспільне корисну діяльність, в різних угрупованнях при центрах соціальних служб для молоді.
Однією з особливих ознак, притаманних волонтерському рухові, що часто стихійно розвивається при різних установах, організаціях та об'єднаннях в Україні, є залучення до добровільної діяльності в основному молоді віком від 15 до 25 років. Залучення добровільних помічників до різних форм соціальної допомоги дітям, інвалідам, людям похилого віку, багатодітним сім'ям досить ефективний засіб вільного саморозвитку особистості в діяльності та у спілкуванні як соціо-культурному процесі. Якщо більш детально проаналізувати складові цього процесу, простежується певна закономірність: молоді волонтери завдяки власній соціальній діяльності набувають сенсожиттєвих орієнтирів, опановують мистецтвом життєтворчості особистості.
Вивчення складу різних груп добровільних помічників при центрах соціальних служб для молоді дозволяє зробити висновки, що за віком, основним місцем навчання або роботи, за освітою волонтерів їх можна умовно поділити на такі групи:
1) підлітки та юнаки, учні старших класів загальноосвітніх шкіл і середніх спеціальних навчальних закладів, які представляють актив різних об'єднань при ЦССМ (клубів молодих інвалідів, творчих об'єднань, шкіл лідерів, груп самодопомоги, молодіжних та дитячих об'єднань тощо). Рівень готовності до будь-якої добровільної соціальної роботи непрофесійний;
2) студенти різних вищих навчальних закладів (переважно соціально-гуманітарних факультетів: педагогіки, психології, соціальної роботи), які зверталися до ЦССМ з приводу їх бажання отримати практичну допомогу в навчанні за профілем діяльності центрів або проходили в центрах навчальну практику. Рівень добровільної соціальної роботи наближений до професійного;
3) батьки проблемних дітей та підлітків (дітей-інвалідів, осіб, схильних до алко- та наркозалежності тощо), які об'єднуються в групи самодопомоги, само-підтримки. Рівень добровільної соціальної роботи непрофесійний, самоосвітній;
4) фахівці - психологи, педагоги, соціальні працівники, юристи, лікарі -добровільні помічники, які надають консультативну допомогу соціальним працівникам, юним волонтерам та практичну допомогу клієнтам соціальних служб. Рівень добровільної соціальної роботи професійний.
Зрозуміло, що робота будь-яких волонтерських груп при центрах соціальних служб для молоді здійснюється відповідно до соціальних програм, які реалізуються центром і які передбачені його планами роботи, завданнями, покладеними на центри державою. Тому потрібен механізм, який би допоміг волонтерам опанувати змістом діяльності центру саме з того напряму, в якому вони бажають допомагати, визначитися у власних цілях, їх обсязі, методах та формах діяльності. Центри, що залучають до роботи добровільних помічників різного віку, мають планувати систематичні інструктування, навчання, тренінги, наради, семінари, обговорення, круглі столи, та інші різноманітні форми ознайомлення волонтерів із змістом, особливостями соціальної роботи за окремими напрямами залежно від рівня їх освітньої та професійної підготовки до такої діяльності.
Науково-методична розробка системи навчання волонтерів при центрах соціальних служб для молоді - одне з важливіших завдань для державного та обласних центрів ССМ на найближчий термін їх роботи.
Як правило, добровольці, які прагнуть допомагати відповідним службам, державі у вирішенні соціальних проблем, групуються біля тих працівників центрів соціальних служб, які викликають у них, по-перше, особисту симпатію, по-друге, повагу і зацікавленість ними як фахівцями. Тому керівництву центрів доцільно підтримувати саме таких працівників, надавати їм можливість згідно із функціональними обов'язками частину робочого часу витрачати саме на роботу з волонтерами, їх навчання, стажування, проведення тренінгів, на організацію їх практичної діяльності (планування, супервізію, контроль, аналіз результатів діяльності). Розробляючи план чи програму діяльності волонтерів, прогнозуючи їх участь у
Аналізуючи зарубіжне законодавство по створенню цілісної системи роботи зможливими добровільними помічниками, є зміст познайомитись з досвідом США. Саме завдяки використанню добровільних допомоги та діяльності добровільних помічників будується вся система допомоги та надання соціальних та соціально-психологічних послуг.
Традиції волонтерства в США мають глибоке коріння. Сьогодні тисячі вчителів, лікарів, адвокатів, поліцейських, соціальних працівників на добровільних засадах працюють в закладах з метою надання допомоги людям, які потрапили в складну життєву ситуацію.
До таких послух можна віднести роботу

 
 

Цікаве

Загрузка...