WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Конфлікти в міжособистісних стосунках - Реферат

Конфлікти в міжособистісних стосунках - Реферат

та до цінностей, які інші члени групи закладають у свої ідеї;
o кооперативний процес веде до визначення конфліктних інтересів як проблеми, яка має бути розв'язана спільними зусиллями; завдяки кооперації скоріше обмежуються, ніж розширюються масштаби конфліктних проблем.
Внутрішньоособистісний конфлікт виявляється в зовнішніх, міжо-собистісних проявах, а інтерперсональний конфлікт отримує певне "внутрішнє" відображення.
Загальна тенденція полягає в тому, що високорозвинені групи реагують переважно мобілізацією зусиль на подолання труднощів, а в групах низького рівня розвитку більша ймовірність виникнення внутрішніх конфліктів через відсутність єдиної сформованої системи загальних цілей і орієнтацій.
Інший напрямок традиційно пов'язаний з вивченням залежності соціально-психологічних явищ від діяльності групи. А. І. Донцов зробив висновок про те, що "зовнішнєспостереження проявів міжо-собистісних конфліктів - напруження емоційних зв'язків, що супроводжуються сукупністю конфліктних дій, - можна інтерпретувати як своєрідне відбиття у взаєминах тих реальних суперечностей, які визначають динаміку розвитку предметної активності в групі". Висновок: "чисто" емоційний феномен - міжособистісний конфлікт поза аналізом діяльності взаємозв'язків конфліктних сторін неможливо зрозуміти"; "необхідним моментом дослідження механізму внутріш-ньогрупового конфлікту є вивчення системи предметних взаємозв'язків індивідів, основою яких служить соціальне зумовлений проблемно-цільовий зміст спільної діяльності" [2,141].
Позиція К. Левіна щодо конфліктів (задоволення потреб) [1]
Перші теоретичні описи та експериментальні дослідження, безпосередньо присвячені інтерперсональним конфліктам, були виконані К. Левіним. До міжособистісних конфліктів, за Левіним, належить випадок, який він позначає як "конфлікт між власними і примушуваними, вимушеними силами", тобто конфлікти між власними потребами людини та зовнішньою об'єктивно вимушеною силою. На думку Левіна, закони розвитку конфлікту єдині для всіх його різновидів, проте конфлікт між власними й зовнішньо примушуваними силами має специфічну можливість руйнування цієї зовнішньої властивості.
На основі проведених експериментальних досліджень Левін вважає, що найважливішим фактором частоти виникнення конфліктів є загальний рівень напруженості, в якій існує людина чи група (перехідні періоди розвитку суспільств).
Якщо взяти сім'ю, то, згідно з Левіним, природа потреб, що задовольняються в сім'ї, шлюбі, цілком різнобічна. У сімейних стосунках подружжя має цілий комплекс очікувань, пов'язаних з їхніми ролями, М. Дойч:роздуми про конфлікт залежно від контекстy
У межах ситуативних підходів міжособистісні конфлікти розглядаються в контексті спільної системи взаємодії. Поняття міжособистісних, або інтерперсональних, відносин описує широкий діапазон форм людської взаємодії, що характеризуються змістом, спрямованістю, інтенсивністю та глибиною конфліктів тощо. Дойч пропонує розрізняти такі фундаментальні виміри інтерперсональних відносин [1]:
o кооперація - конкуренція ("політичні опоненти", "особисті вороги", "пара, що розлучається");
o розподіл влади (бізнес-партнери, "господар - слуга");
o орієнтація на завдання (соціально-емоційна орієнтація: чоловік:- дружина);
o формальний - неформальний характер відносин (у неформальних відносинах визначення дій, часу та переміщень залишається за їхніми учасниками, тоді як у формально регульованих відносинах взаємодія учасників детермінується переважно соціальними нормами й правилами);
o інтенсивність і значущість; цей параметр відносин відображає глибинний або поверховий характер відносин і пов'язаний зі ступенем взаємозалежності їхніх учасників.
Для Дойча характерне ототожнення понять "конфлікт" і "конкуренція". Для його праць властиве порівняння кооперативної й групової взаємодії в системі
Тренінг "Техніка ділового спілкування"
Це інтенсивний період теоретико-практичного заняття-семінару. Тривалість - 6 годин. Метою тренінгу є формування в учасників навичок:
o оволодіння теорією та інформацією з проблеми спілкування взагалі та особливостей ділового спілкування (з цією метою пропонується лекція - 2 год і практичне заняття - 4 год);
o практика набуття навичок контролю свого стану й стану партнера (2 год практика та ознайомлення з роздатковим матеріалом);
o формування активної практичної дії та захисту комунікації (уміння домагатися своїх цілей у спілкуванні з мінімальними витратами енергії, зберігаючи при цьому партнерські взаємини) - активна ділова гра (2 год).
Програма спрямована на усвідомлення учасниками тренінгу своїх дієвих ресурсів та власних "слабких місць".
Резюме: досягнення мети у набутті знань, досвіду та формування навичок ділового спілкування, психологічних особистісних ділових якостей, індивідуального стилю.
Засвоєння інформації та практичних порад особистості дасть змогу знаходити ефективніші шляхи для досягнення конкретних цілей і завдань під час ділового спілкування та виявлення власного дос-ВІДУ у процесі спілкування.
Що може дати тренінг-семінар його учасникам (попередні прогнози):
o Управлінцю він допоможе краще осмислити й оцінити свій досвід і Досвід інших;
o загострити власну спостережливість, розширити діапазон інформації, глибше осмислити й розширити діапазон соціального бачення та оцінок у системі роботи працівників соціальних інститутів;
o сприяти придбанню навичок аналізувати й прогнозувати поведінку партнерів;
o правильно спостерігати й оцінювати механізм поведінкової дії, пози, міміку, жести ділових партнерів;
o посилити можливість впливу на стимуляцію позитивних дій на інших;
o засвоїти найефективніші варіанти встановлення контакту в різних ситуаціях ділового спілкування як сприятливих, так і несприятливих;
o оптимізувати поведінку партнерів у проблемних, конфліктних ситуаціях;
o розширити діапазон творчих комунікативних здібностей тощо.
Під час роботи тренінгу-семінару можуть бути використані спеціальні вправи, рольові ігри, групові дискусії, психогімнастика, відео-техніка тощо.
Програма тренінгу-семінару
Правила роботи тренінгу-семінару
o Кожна особистість - унікальна і неповторна, це потрібно враховувати всім у процесі тренінгу-спілкування. Слід мати на увазі такі правила:
o присутність і участь у роботі всіх учасників протягом відведеного часу;
o рівноправність, відсутність субординації, цінність

 
 

Цікаве

Загрузка...