WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Олігофренії (уроджене слабоумство) - Реферат

Олігофренії (уроджене слабоумство) - Реферат

дозволяють об'єднати всі ці форми патології в єдину групу.
Характерною рисою олигофрений є наявність тотального психічного недорозвинення, що проявляється не тільки в порушенні пізнавальної, інтелектуальної діяльності, але й у мисленні, сприйнятті, мові, моторики, емоційно-вольовій сфері. При цьому в першу чергу страждають онтогенетически більше молоді психічні функції, такі як мислення й мова. Онтогенетически більше древні - елементарні функції психіки, інстинкти - залишаються відносно більше сохранными. У значній мірі страждають процеси мислення, які характеризуються слабістю абстрагування з перевагою конкретних зв'язків і асоціацій, неможливістю відверненого й недостатністю логічного мислення.
Поряд із цим відзначається слабість активної, цілеспрямованої уваги. Сприйняття формується зі значним відставанням, відрізняється недостатньою активністю, звуженням і вповільненням як зорових, так і слуховых і кинестетических відчуттів. Порушеноцілеспрямовану довільну увагу, воно важко залучається, легко розсіюється, із працею фіксується. Все це не дозволяє активно й вибірково вивчати окремі явища й предмети, обсяг і глибину їхніх властивостей. Переважає пасивна увага, коли хворі бездумно реєструють навколишнє без яких-небудь спроб його розуміння й аналізу. Вони сприймають лише зовнішні ознаки предметів і явищ і не осмислюють внутрішні логічні зв'язки й відвернені словесні пояснення. Все це порушує орієнтування в середовищі, перешкоджає встановленню повних зв'язків між об'єктами навколишнього світу, подібності й розходження між ними.
Пам'ять недостатня, особливо страждає вищий рівень пам'яті - логічне й опосередковане запам'ятовування, у той час як механічна пам'ять може бути сохранной і навіть гипертрофированно розвитий.
Значне місце в структурі психічного недорозвинення займають порушення розвитку мови. Мова формується із запізненням, часто фонетично перекручена, порушений її граматичний лад, фрази бедные, односкладові. Хворі випробовують утруднення у формулюванні своїх думок, зазнають труднощів при засвоєнні навичок читання й листи. Проявляється виразна дисоціація між активним і пасивним словниковим запасом. Активна мова бідна, одноманітна, буяє штампами й стереотипними оборотами. Рівень розвитку функції мови завжди зв'язаний зі ступенем інтелектуальної недостатності. Значною нерівномірністю розвитку відрізняється й емоційно-вольова сфера. При відносній схоронності елементарних емоційних проявів вищі емоції (гностичні, моральні) виявляються недостатньо диференційованими, недорозвиненими. Виникнення емоційних реакцій безпосередньо пов'язане з конкретною ситуацією й повністю нею визначається.
Вольова сфера характеризується слабістю спонукань і ініціативи, відсутністю або недостатньою самостійністю. Учинки відрізняються імпульсивністю, необдуманістю, нецілеспрямованістю. Відсутня боротьба мотивів, часто спостерігається негативізм.
У зв'язку з обмеженістю й примітивністю мислення, відсутністю його самостійності, слабості вольових процесів, поводження хворих визначається потягами й афектами, а також у значній мірі - ситуаційними обставинами й рівнем зрілості особистості.
Частим і постійним проявом олігофренії вважається недорозвинення рухової сфери. Це проявляється в запізнюванні й уповільненні темпу розвитку локомоторних функцій. Рухи вбогі, кутасті, відрізняються недостатньою доцільністю, непослідовністю, непогодженістю, що в цілому робить їх непродуктивними. Особливо страждають найбільш тонкі й точні рухи, жестикуляція й міміка. Крім того, для цих осіб характерно рухове занепокоєння, метушливість.
Ступінь емоційного дефекту й слабості вольових процесів, продуктивна діяльність визначаються глибиною інтелектуальної недостатності.
У соматичному стані відзначаються ознаки загального фізичного недорозвинення, дисплазии, диспропорциональность тулуба й кінцівок, скривлення хребта, церебрально-ендокринна недостатність, недорозвинення полових органів, порушення темпів і строків полового дозрівання.
Неврологічні прояви звичайно корелюють із вагою поразки центральної нервової системи, вони неспецифічні й відрізняються значним різноманіттям. У хворих можливі загальмозкові й осередкові органічні неврологічні симптоми аж до паралічів, парезів, диэнцефальных порушень і судорожних пароксизмов, типові м'язова гіпотонія або гіперкінези.
Ступінь виразності олігофренії може бути різної. По ступені розумової недостатності олігофрени підрозділяються на три групи: дебільність, имбицильность, ідіотія.
Ідіотія - найбільш виражена форма вродженого розумового слабоумства. З раннього дитинства відзначається виражене відставання хворих у психічному й фізичному розвитку. У більшості з них спостерігається виражений ступінь моторного порушення або інші супутні дефекти, що вказують на наявність аномального розвитку центральної нервової системи. Часто відзначаються важкі неврологічні й соматичні порушення, епілепсія, розлади зору й слуху. Моторика формується незграбної, без содружественного руху рук і ніг. Більшість хворих нерухливі або різко обмежені в рухливості. Вираження особи звичайно бессмыссленное, мова не формується. Вони можуть видавати тільки нечленороздільні звуки, окремі склади. Звернену до них фразову мову не розуміють, з ними можливі лише самі примітивні форми спілкування. Навички самообслуговування й охайності не формуються, вони страждають нетриманням сили й калу. Поводження зовні невмотивоване. Можуть спостерігатися окремі імпульсивні вчинки, агресія. Вони практично нездатні піклуватися про свої основні потреби й потребують постійної допомоги й нагляді.
Імбецильність - тупоумство. У цієї категорії осіб повільно розвиваються розуміння й використання мови, а остаточний розвиток у цій області обмежено. Відстає розвиток навичок самообслуговування й моторики, деякі хворі мають потребу в нагляді протягом всього життя. Тільки частина хворих з імбецильністю освоює основні навички, необхідні для читання, листи й рахунки. Освітні програми можуть дати можливості для розвитку свого

 
 

Цікаве

Загрузка...