WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Комплексні судово-психіатричні експертизи - Реферат

Комплексні судово-психіатричні експертизи - Реферат

правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, і давати про їх правильні показання. У комплексній експертизі такого типу в компетенцію психіатра-експерта входить установлення наявності або відсутності нервово-психічних розладів в обстежуваної особи, а психолог-експерт установлює здатність особи із зазначеними видами патології правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, і давати про їх правильні показання, а також правильно розуміти характер і значення зроблених у відношенні його дій. У рамках комплексної експертизи можуть бути вирішені питання про здатність потерпілого (особливо по полових злочинах) чинити опір. Такі особистісні особливості, як млявість, знижена активність, сором'язливість, замкнутість, схильність до реакцій гальмування й розгубленості в нових складних і екстремальних ситуаціям, можуть знайти відбиття в поводженні потерпілого в період кримінальних дій, чинених у відношенні його. Обмежена можливість до опору потерпілого може перебувати в певній залежності й від вікових ознак, поінформованості в полових взаєминах, повноти й глибини розуміння сформованої ситуації, його емоційного стану (страх, розгубленість, пригніченість). Констатація зазначених особливостей психічної діяльності може бути розцінена слідством і судом як безпомічний стан потерпілого. При цьому слід зазначити, що констатація безпомічного стану й вірогідність показань свідків стосується компетенції суду.
Комплексна судово-психіатрична й судово-медична експертиза призначається у випадках, коли мова йде про визначення ваги тілесних ушкоджень, повлекших психічні порушення в потерпілих.
Такого виду комплексна експертиза визначена Додатком до наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР від 11.12.78, відповідно до якого діагностика психічних розладів і встановлення причинного зв'язку цих розладів з отриманою травмою стосуються компетенції судово-психіатричної експертизи, а оцінка ваги тілесних ушкоджень проводиться із судово-медичним експертом.
Основними питаннями комплексної судово-психіатричної й судово-медичної експертизи є визначення ваги тілесних ушкоджень у потерпілих при травматичних поразках головного мозку, оцінка ступеня важкості тілесних ушкоджень при короткочасних розладах психіки, при інтоксикаційних психозах, реактивних станах, а також установлення зв'язку захворювання із психічною й фізичною травмами, отриманими потерпілим під час здійснення злочину.
У випадках посттравматических розладів у потерпілих експертній оцінці підлягають як психічні порушення гострого, так і віддаленого періодів. У гострому періоді оцінюється наявність або відсутність явищ струсу (коммоции або контузії) головного мозку, характер і тривалість синдромів потьмарення свідомості.
Для оцінки подострого й віддаленого періодів важливе значення має діагностика посттравматических церебрастенических і энцефалопатических розладів, посттравматической епілепсії, ознак слабоумства й посттравматических психозів. Виразність зазначених розладів, їхня тривалість, типи плину визначають комплексний експертний висновок про ступінь важкості тілесного ушкодження як такого.
Одним з найбільш складних у рамках обговорюваної проблеми є питання про оцінку ваги тілесних ушкоджень, повлекших тимчасові розлади психічної діяльності (реактивних станів).
Проблема реактивних станів являє собою особливий інтерес, тому що стосується тих тілесних ушкоджень, які не супроводжуються травматичними порушеннями анатомічної цілісності органів, а спричиняють лише функціональні розлади.
Відповідно до розробленого в Гнцсисп ім. В.П. Сербського класифікацією реактивних станів: гострі, подострые й затяжні, а також з урахуванням клінічного рівня їхнього вираження (невротичні або психотические) і тривалості їхнього плину, ці стани судово-медичним експертом можуть бути квалифицированы як тілесні ушкодження різного ступеня.
Однієї з форм порушень психіки, які можуть розвитися в результаті насильницьких дій і які є предметом комплексної судово-психіатричної й судово-медичної експертизи, є інтоксикаційні психози. Вони виникають внаслідок введення потерпілий як отруйних речовин, так і лікарських препаратів у токсичних дозах. Оцінка ваги тілесних ушкоджень у потерпілих при діагностиці інтоксикаційних розладів у психіці проводиться з урахуванням тривалості, глибини, ступеня виразності, а також можливого періоду плину виниклого психічного розладу і його впливом на подальшу працездатність потерпілого.
Комплексні експертизи в цивільному процесі в останні роки одержали досить широке поширення. Предметом комплексної експертизи можуть бути позивачі й відповідачі при очному огляді. Експертиза в таких випадках проводиться за загальними правилами, викладеним вище, за участю, в основному, психіатрів-експертів і психологів-експертів.
Особливої уваги заслуговує розгляд можливості комплексних експертиз за участю різних фахівців при проведенні посмертних експертиз, коли оцінюється стан осіб, при житті цивільні акти, що зробили (купівлі-продажу, дарування, заповіту, вступ у шлюб і т.д.), що заперечуються в цивільному процесі.
Виходячи зі складностей діагностики при посмертних судово-психіатричних експертизах питань, в останні роки до участі в подібнихекспертизах залучаються фахівці ряду суміжних дисциплін. Найбільше часто в судово-психіатричній практиці виникає необхідність комплексного аналізу матеріалів цивільної справи й медичної документації за участю психологів і невропатологів.
Комплексна судова психолого-психіатрична посмертна експертиза проводиться в тих випадках, коли оцінюється психічний стан особи в момент здійснення цивільних актів, що не виявляє психотического рівня психічних порушень. Як правило, мова йде про астенічні стани різного ступеня виразності або про интеллектуально-мнестических розлади, не сягаючі ступені слабоумства. При цьому психіатр-експерт оцінює синдромологический рівень психічних порушень і його глибину, а перед психологом-експертом ставляться питання про особистісні особливості досліджуваної особи і їхній вплив на ухвалення рішення, наявність або відсутність підвищеної сугестивності й пасивної подчиняемости впливу навколишніх.
Мозкова органічна патологія, що розвивається при багатьох захворюваннях головного мозку й інфекціях, її виразність і динаміка багато в чому визначаються локалізацією органічного процесу в головному мозку і його поширеності. Крім того, мозкові органічні поразки можуть створювати ґрунт, на якій виникають різні хворобливі стани й атипично протікають соматичні захворювання. При посмертних експертизах виникає необхідність в оцінці психічного стану особи, при житті мозку, що страждав пухлинами, як первинними, так і метастазами в мозок при інших локализациях пухлин. Участь невропатолога, у компетенцію якого входить діагностика такого роду порушень, у ряді випадків необхідна для більше точної діагностики локалізації процесу, а отже, і характеру психічних розладів. Подібного роду, спільні з неврологами, експертизи іноді проводяться також при оцінці гострого постинсультного стану, гострого періоду черепно-мозкової травми й деяких інших випадків.
Невід'ємною частиною злоякісних пухлинних захворювань як головного мозку, так і інших органів є інтоксикація, пов'язана із впливом продуктів розпаду пухлини на організм. Інтоксикація впливає на загальний стан хворих і на психічні функції (осмислення ситуації, оцінка прогнозу свого стану, интеллектуально-мнестические функції й т.д.). На характер психічних порушень впливає й вид проведеного лікування, у тому числі й застосування наркотичних препаратів у різних дозах. Тому при проведенні посмертних експертиз особам, при житті страдавшим онкологічними захворюваннями, може бути запрошений лікар-онколог, а іноді нарколог.
В останні роки нерідко проводиться посмертна експертиза за участю лікаря-ендокринолога особам, при житті цукровим діабетом, що страждав, і іншими ендокринними захворюваннями. Діапазон психічних розладів при цих захворюваннях досить широкий - від легенів неврозоподобных порушень до станів потьмарення свідомості (коматозні стани, пов'язані з підвищеним або зниженим утримуванням цукру в крові, і ін.).
Комплексні судово-психіатричні експертизи за участю терапевта можуть проводитися в тих випадках, коли в осіб, що страждають різними соматичними захворюваннями, з'являються психічні порушення або у формі симптоматичних психозів, або у формі депресивних реакцій. Діагностика психозів при соматичних захворюваннях є компетенцією психіатрів-експертів. Оцінка глибини й виразності депресивних поразок вимагає співвіднесення їх з вагою й типом плину соматичного захворювання (туберкульоз, захворювання бруньок, різних оперативних втручань і т.д.), які оцінюються лікарем-терапевтом.

 
 

Цікаве

Загрузка...