WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Комплексні судово-психіатричні експертизи - Реферат

Комплексні судово-психіатричні експертизи - Реферат


Реферат на тему:
Комплексні судово-психіатричні експертизи
Інструкцією про виробництво судово-психіатричної експертизи передбачається можливість комплексних експертних висновків, коли для рішення питання про психічний стан випробуваного й визначенні ступеня виразності психічних розладів необхідно компетентний висновок фахівців інших суміжних дисциплін.
Питання про правомірність застосування комплексних експертиз у практичній діяльності експертних комісій довгий час залишався дискусійним. У юридичній літературі висловлювалися думки про процесуальну необґрунтованість такого роду експертних досліджень і протиріччі їхнім відповідним нормам УПК, що забороняють експертам виходити за межі своєї компетенції. Інші автори, прихильники комплексних досліджень, уважали, що в законі втримуються непрямі вказівки на можливість такого роду висновків.
В останні десятиліття комплексні експертизи широко ввійшли в практику експертних рішень і застосовуються в карному й цивільному процесах, а в останні роки й при проведенні посмертних і заочних експертиз.
Об'єднання в комплексній експертизі зусиль двох і декількох осіб, знаючих у різних областях знань, вимагає строгого дотримання правових гарантій при її виробництві. Тому в поняття комплексної експертизи обов'язково включаються такі ознаки, як розходження в компетенції експертів, чіткий поділ їхніх функцій і дача висновку на основі не тільки особистих досліджень, але й за результатами досліджень, проведених іншими експертами. Дотримання цих умов припускає участь експертів у спільному формуванні висновків і складанні загального висновку (И.А. Кудрявцев, 1988). Отже, комплексна експертиза призначувана судово-слідчими органами, правочинна в тих випадках, коли на розгляд експертів пропонується рішення питань суміжних фахівців із застосуванням спеціальних методів дослідження для визначення різних психопатологічних і психологічних особливостей випробуваного.
Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза в карному процесі. Об'єктом такого роду експертиз у карному процесі можуть бути обвинувачувані, свідки й потерпілі.
Найбільше часто комплексна судова психолого-психіатрична експертиза призначається обвинувачуваним, що совершили правопорушення в стані афекту (ст. 107, 113 КК). Приводом для призначення експертизи, як правило, служать особливості поводження обвинувачуваного при здійсненні правопорушення: несподіванка вчинків, поява невластивих раніше форм поводження, жорстокість, що не відповідає приводу, а також дані про конфліктну ситуацію перед правопорушенням. Метою експертизи є встановлення в обвинувачуваної наявності або відсутності тимчасового розладу психічної діяльності (компетенція психіатра-експерта), фізіологічного афекту (нормальної, але надзвичайно сильної емоційної реакції) або інших емоційних станів (компетенція експерта-психолога) у момент здійснення правопорушення.
Складність експертної оцінки афективних реакцій і пов'язана з нею частота розбіжності експертних висновків обумовлені рядом причин і насамперед важливістю розмежування сполучення в афективному делікті нормально-психологічних і патологічних механізмів. Афективна реакція в момент здійснення правопорушення може виникнути як у психічно здорової особи, так і в осіб з різними порушеннями психічної діяльності, зберігаючи при цьому властивості нормальної психологічної реакції (фізіологічний афект, емоційне порушення, що робить істотний вплив на поводження) або здобуває форму тимчасового розладу психічної діяльності (патологічний афект).
Комплексна експертиза такого роду дозволяє відмежувати хворобливі форми афективних реакцій від нехворобливих і винести висновок про осудність-неосудність подэкспертного. Однак, давши висновок про нехворобливу природу афективної реакції в плані отграничения її від патологічного афекту, психіатр-експерт не може, не виходити за межі своєї компетенції, оцінити її глибину й вплив на поводження обвинувачуваного при здійсненні правопорушення. У більшості випадків експертам (психіатрові й психологові) доводиться зіштовхуватися з оцінкою станів прикордонних, між психіатрією й психологією, застосовувати й сполучати знання в області обох наукових дисциплін.
Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза істотно розширює можливості оцінки афективних станів, включаючи в неї не тільки діагностику хворобливих розладів психічної діяльності (патологічний афект) і їх отграничение від подібних нехворобливих станів, але й визначення глибини нормальних психологічних реакцій, зокрема виразності емоційного порушення, що виникло в момент правопорушення. Останнє дозволяє кваліфікувати стан обвинувачуваного як "афект".
Афективні реакції можуть виникати як у психічно здорових осіб, так і в осіб з різними психічними аномаліями, найчастіше в обвинувачуваних з резидуальными органічними поразками головного мозку, ознаками розладів особистості (психопатіями), судинною патологією головного мозку (гіпертонічна хвороба, початкові стадії атеросклерозу головного мозку), здобуваючи ряд специфічних рис. Експертна оцінка таких афективних реакцій також є предметом комплексних судових психолого-психіатричних експертиз.
Одним зі складних і спірних питань комплексних психолого-психіатричних експертиз є відношення експертів до ознак алкогольного сп'яніння в обвинувачуваного в момент здійснення протиправного діяння. Оскільки афективні реакції непатологічного характеру є вираженням нормальних нейродинамических процесів, емоційне порушення, виникаючи на тлі алкогольного сп'яніння, найчастіше є проявом розгальмування афективних реакцій, викликаних алкогольною інтоксикацією (звичних форм поводження в алкогольному сп'янінні). Вони не можуть бути ідентично квалифицированы з афективними реакціями поза станами сп'яніння. Однак експертна практика показує, що одна лише констатація вживання обвинувачуваним алкогольних напоїв перед правопорушенням без обліку всіх привхідних обставин неправомірна. Дані про вживання обвинувачуваним алкогольних напоїв не знімають із експертів обов'язку ретельно аналізувати всі обставини справи в кожному конкретному випадку, таких як часовий проміжок між уживанням алкоголю й здійсненням правопорушення, емоційному стані, що зложився конфліктною ситуацією й приводом, що викликав емоційний стан. Експерти-психіатри й психологи повинні мати у своєму розпорядженні висновок судово-наркологічної експертизи про наявність або відсутність в обвинувачуваного в момент здійснення правопорушення алкогольного сп'яніння й ступеня його виразності.
Експертний висновок про наявність афекту в обвинувачуваного в момент здійснення правопорушення може служити підставою для відповідної юридичної кваліфікації протиправних дій обвинувачуваного. Перед комплексною судовою психолого-психіатричною експертизою по справах про афективний делікт правочинна постановка наступних питань:
1) чи страждає дана особа розладом психічної діяльності;
2) чи перебувала дана особа в момент здійснення правопорушення встані тимчасового розладу психічної діяльності;
3) чи перебувала дана особа в момент здійснення правопорушення в стані афекту;
4) чи могло дану особу в момент здійснення протиправних дій розуміти характер і суспільну небезпеку чинених дій.
У компетенцію психіатра-експерта при проведенні комплексної експертизи неповнолітніх входять установлення ознак психічного розладу, ступеня цих порушень і рішення питань осудності-неосудності. При визнанні такого підлітка осудним психолог і психіатр уточнюють його здатність повною мірою усвідомлювати характер і суспільну небезпеку своїх дій і керувати ними, отже, можливість застосування ст. 22 КК РФ.
У компетенцію комплексних судових психолого-психіатричних експертиз неповнолітніх з ознаками психічних аномалій входить установлення індивідуально-психологічних особливостей, що одержали відбиття в його поводженні при здійсненні конкретних протиправних дій. Приводом для призначення комплексних експертиз можуть бути дані про психічні аномалії, зовнішня безмотивность учинків, невмотивована зміна показань. Дані психолого-психіатричного дослідження можуть бути використані для з'ясування обставин, що мають значення для справи, у тому числі особистісних особливостей обвинувачуваного, уточнення психологічних мотивів поводження.
У карному процесі предметом комплексної психолого-психіатричної експертизи можуть бути свідки й потерпілі. Показаннями для призначення даного виду експертизи можуть служити дані про перенесений потерпілим і свідком травмах головного мозку, відставання й перекручування психічного розвитку, низьке інтелектуальний розвиток, недостатність мовних функцій, розладу особистості зі схильністю до фантазування й сугестивності, що викликає в слідства й суду сумнів у можливості

 
 

Цікаве

Загрузка...