WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Судово-психіатричний експертний висновок і його оцінка слідчим і судом - Реферат

Судово-психіатричний експертний висновок і його оцінка слідчим і судом - Реферат


Реферат на тему:
Судово-психіатричний експертний висновок і його оцінка слідчим і судом
Висновок експертів-психіатрів є одним з доказів по карній і цивільній справі. Процесуальне законодавство згадує в переліку доказів "висновок експерта" (ч. 2 ст. 69 КПК) і "висновку експертів" (ч. 2 ст. 49 ЦПК).
У судовій психіатрії документ, що становиться психіатрами-експертами, іменують звичайно "актом судово-психіатричної експертизи", тоді як "висновком" - висновки, до яких прийшли експерти в результаті дослідження. Наприклад, висновок експертів про неможливість випробуваного розуміти значення своїх дій і керувати ними. Висновком експерта-психіатра частіше називають документ, що становиться за результатами одноосібно проведеної експертизи (у суді, у кабінеті слідчого). Строго говорячи, "акт судово-психіатричної експертизи" і "висновок психіатр^-психіатра-експерта-психіатра (експертів психіатрів)" - документи повністю ідентичні*.
* Цей термінологічний різнобій пояснюється тим, що в СРСР процесуальні кодекси одних союзних республік містили назву "висновок експерта", а інших - "акт експертизи". Загальносоюзна інструкція про виробництво судово-психіатричної експертизи сприйняла другу назву.
Віднесення експертного висновку до числа доказів по карній і цивільній справі обумовлює вимоги, які пред'являє до нього процесуальний закон (ст. 191 УПК і ст. 77 ЦПК). В експертному висновку виділяють звичайно три частини: вступну, дослідницьку й заключну. Оскільки судово-психіатрична експертиза має чималу специфіку, відомчі методичні вказівки по складанню акту (висновку) судово-психіатричної експертизи передбачають не три, а п'ять його частин: введення; відомості про минуле життя випробуваного (анамнез; опис фізичного, неврологічного й психічного стану випробуваного; мотивувальна частина; заключна частина).
У вступній частині необхідно вказати: найменування документа, його номер і дату складання; форму (спосіб проведення) експертизи - амбулаторна, стаціонарна, заочна й т.д.; прізвище, ім'я, по батькові випробуваного й рік його народження; статтю (статті) Кримінального кодексу, по яких обвинувачується випробуваний з короткою характеристикою інкримінованого йому діяння або діянь (для підозрюваного, обвинувачуваного, підсудного) або коротку характеристику справи, у рамках якого призначена експертиза (для випробуваних, що займають інше процесуальне положення); найменування медичної установи або іншого місця, у якому проводилася експертиза; відомості про експерта (експертах) - посада, лікарська категорія, а також учений ступінь або вчене звання, якщо вони є; хто, коли й у зв'язку із чим призначив експертизу; відомості про особи, що були присутнім при її виробництві; питання, поставлені перед експертами.
Якщо формулювання питання експертам незрозумілий, вони повинні заявити клопотання перед органом, що призначив експертизу, із проханням дати необхідні роз'яснення. При незадоволенні клопотання експерти вправі не відповідати на таке питання. Якщо ж редакція питання не відповідає положенням сучасної психіатричної науки, але в його втримуванні експерти не сумніваються, то відповідь формулюється відповідно до положень сучасної психіатрії.
В анамнезі відображаються істотні з погляду психіатра-експерта дані про минуле життя випробуваного - його патологічної спадковості (психічних захворюваннях батьків і інших близьких родичів), особливостях формування його особистості, перенесених захворюваннях, про найбільш значимих у судово-психіатричному аспекті біографічних відомостях. Відзначаються интересующие психіатра особливості поводження випробуваного і його взаємини з іншими людьми, здійснення їм у минулому правопорушень.
Якщо випробуваний спостерігався в психіатра із приводу психічного розладу, то необхідно докладно викласти відомості про цей розлад, його соціальних і юридичних наслідках, що застосовувалися медичних мірах (діагноз, види надаваної психіатричної допомоги, що проводилося лікування, установлення інвалідності, напрямок на судово-психіатричну експертизу по іншій справі, визнання несамовите або недієздатним, застосування примусових мір медичного характеру та ін.).
Експерти повинні вказати джерело всіх наведених ними в акті анамнестических даних. Наприклад, відомості взяті зі слів випробуваного (так званий суб'єктивний анамнез), почерпнуті із протоколів допитів, медичних або інших документів, залучених до матеріалів справи. При цьому обов'язкова точне посилання на конкретне джерело. Так, при посиланні на показання свідків вказуються прізвище свідка й аркуші кримінальної справи із протоколом його допиту.
У третьому розділі (опис фізичного, неврологічного й психічного стану), часто іменованому для стислості "статусом", описуються дані зовнішнього огляду, стан внутрішніх органів, ознаки поразки центральної нервової системи, приводяться результати лабораторних досліджень і інші дані, що характеризують соматичне й неврологічне стани обстежуваної особи й свідчать про наявність або відсутність у цій сфері патологічних змін.
Опис психічного стану випробуваного під час виробництва експертизи (психічний статус) звичайно розглядається як центральна частина акту й містить у собі дані про орієнтування випробуваного в місці, часі, що оточує, власної особистості, його доступності контакту, розумінні цілей напрямку на експертизу. Тут же знаходять висвітлення всі скільки-небудь значимі особливості поводження подэкспертного (дії, висловлення, мімічні реакції та ін.), по яких можна судити про стан його психіки - сприйняття, мислення, пам'яті, емоційно-вольової сфери. Відзначається відношення випробуваного до інкримінованому йому діянню (для обвинувачуваних) або до інших юридичних дій, що є предметом розгляду в справі.
Особлива увага приділяється виявленим ознакам психічного розладу. Вони повинні бути зафіксовані докладно й чітко й разом з тим носити описовий, а не оцінний характер. Медичні кваліфікації й оцінки даються в наступних

 
 

Цікаве

Загрузка...