WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Призначення й проведення судово-психіатричної експертизи - Реферат

Призначення й проведення судово-психіатричної експертизи - Реферат

систематизоване й послідовно. Збирається інформація про особистість і поводження особи протягом всього його життя. Підвищена увага приділяється таким обставинам, як перенесені захворювання, характер взаємин з навколишніми, успішність і дисципліна в навчальному закладі, виконання своїх обов'язків на роботі, під час проходження військової служби, родиний стан, уживання спиртних напоїв, наркотичних і інших одурманюючих речовин, здійснення в минулому правопорушень і злочинів, обіг за психіатричною допомогою, перебування на примусовому лікуванні та ін. Особливий інтерес у розглянутому аспекті представляють періоди істотних змін у поводженні суб'єкта, несподівані, різкі зміни в його житті. Наприклад, раптове й різке погіршення успішності; зниження показників у роботі (наростаюча професійна декваліфікація, неможливість справлятися з колишніми службовими обов'язками, часті або труднообъяснимые звільнення та ін.); поява невластивих раніше суб'єктові брутальності, озлобленості, конфликтности; емоційна холодність, черствість до рідні й близьким, відносини з якими були колись дружня й теплими; втрата колишніх інтересів і захоплень; постійне зниження соціальної адаптації, що наростає соціальна дезорганізація й деградація особистості.
Особлива увага варто звернути на період, що ставиться до здійснення злочину, угоди або іншої юридичної дії, із приводу якого ведеться виробництво даної карної або цивільної справи. Показання щодо вчинків, висловлень, зовнішнього вигляду суб'єкта (обвинувачуваного, потерпілого, позивача та ін.) у зазначений період повинні бути зібрані як можна більш повно. Це дозволить виявити можливі свідоцтва порушеного орієнтування особи в навколишньому, недостатнього розуміння їм що відбувається, втрати самоконтролю. Потрібно встановити, чи не було в нього станів невмотивованого страху, розгубленості, чи не було воно надзвичайно пасивним, байдужим до що відбувається, діям, що підкоряються повністю, інших осіб та ін.
Чудності й безглуздості поводження особи, спостережувані під час слідчих (судових) дій, повинні бути коротко відбиті в протоколі цієї дії, а також у постанові (визначенні) про призначення експертизи (наприклад, "Підсудний сидить у напруженій нерухливій позі. Погляд спрямований в одну крапку. Вид украй неохайний. На питання й зауваження не реагує").
Зібравши необхідні для майбутньої експертизи матеріали, треба ще раз оцінити складові їхнього доказу - кожне окремо й всю їхню сукупність. Це дозволить упорядкувати й систематизувати отриману інформацію, оцінити її з погляду повноти, точності, несуперечності. Лише по завершенні такої роботи матеріали для експертизи можна вважати підготовленими.
Як показує експертна практика, основним недоліком підготовки матеріалів для судово-психіатричної експертизи є їхня неповнота. Знаючи про обіг громадянина, що направляється на експертизу, у минулому за психіатричною допомогою, слідчий (суд) проте не зажадає медичної документації з відповідних установ. Не допитуються особи, що добре знали громадянина, про особливості його поводження, не встановлюються інші обставини, що ставляться до предмета експертизи. Це змушує експертів заявляти численні клопотання про надання відсутніх матеріалів, що приводить до затягування строків експертизи, а з ними й строків судочинства, до порушення прав громадян, необґрунтованим витратам експертної праці.
При експертизі на попередій слідстві підозрюван і обвинувачуваних необхідно керуватися вимогами ч. 3 ст. 404 УПК, відповідно до якої "напрямок особи на судово-психіатричну експертизу допускається лише при наявності достатніх даних, що вказують, що саме ця особа зробила суспільно небезпечне діяння, із приводу якого порушене кримінальна справа й ведеться розслідування". Дане положення, по-перше, є гарантією від інкримінування особі діянь, яких він не робив. По-друге, недостатні й суперечливі дані слідства про здійснення злочину можуть істотно утруднити експертам рішення сугубо судово-психіатричних питань.
Вибір експертів (експертної установи) і форми (способу проведення) експертизи. Ухваливши рішення щодо необхідності призначити судово-психіатричну експертизу, слідчий (суд) повинен ухвалити рішення щодо того, яким психіатрам або співробітникам якої судово-психіатричної експертної установи слід доручити її виробництво.
У більшості випадків експертиза поручається членам судово-психіатричної експертної комісії (СПЭК), що обслуговує даний регіон. Інший підхід, що ігнорує зонально-територіальний принцип діяльності експертних комісій, здатний сильно ускладнити їхню нормальну роботу. Будь-який відступ від цього загального правила повинне бути продиктоване поважними причинами. Наприклад, через особливості конкретної справи всі члени обласний СПЭК підлягають відводу. Тому експертиза поручається іншим експертам (наприклад, членам СПЭК сусідньої області).
При виборі експертів слідчий (суд) враховує думку учасників справи. Про цьому прямо говориться в ст. 75 ЦПК. У карному судочинстві, де переважна більшість судово-психіатричних експертиз становлять експертизи обвинувачуваного, останній вправі "просити про призначення експерта із числа зазначених їм осіб" (ст. 185 УПК). Закон в обох випадках говорить про експерта, тобто про конкретну знаючу особу. Але не викликає сумнівів той факт, що обвинувачуваний на попередій слідстві або учасники судового розгляду вправі висловлюватися відносно не тільки експерта, але й експертної установи, оскільки саме там проводиться абсолютна більшість всіх судово-психіатричних експертиз.
Порядок призначення експертизи в експертній установі (ст. 187 УПК) і поза його (ст. 189 УПК) різний. Процедура призначення експертизи при її проведенні поза експертною установою досить складна. Тут слідчий (суд) після винесення постанови (визначення) про призначення експертизи викликає особу, якій вона поручається, засвідчує в його особистості, спеціальності й компетентності, установлює відношення експерта до учасників процесу, а також перевіряє, немає чи підстав до відводу. Далі експертові вручається постанова слідчого (або оголошується судове визначення) про призначення експертизи. Йому роз'ясняються права й обов'язки експерта, він предупреждается про відповідальність за дачу свідомо помилкового висновку. Про виконання цих дій слідчий робить оцінку в постанові про призначення експертизи, що засвідчує підписом експерта. У суді експерт розписується в протоколі судового засідання або на спеціальному бланку, що прилучається до протоколу.
Процедура призначення експертизи в експертній установі інша. Слідчий (суд) направляє постанову (визначення) іматеріали, необхідні для експертизи, керівникові експертної установи. Той доручає її виробництво своїм співробітникам. Функції керівника експертної установи в судовій психіатрії можуть виконувати голова СПЭК, керівник судово-психіатричного експертного відділення, заступник головного лікаря лікарні або диспансеру по експертній роботі, сам головний лікар психіатричної установи, у складі якого організована СПЭК. Відповідно до закону, керівник експертної установи зобов'язаний роз'яснити обраним їм експертам їхнього права й обов'язку й попередити їх про відповідальність за дачу свідомо

 
 

Цікаве

Загрузка...